Về chúng tôi

ZalaTrade là một nhà môi giới trực tuyến và công ty dịch vụ tài chính được quản lý trên khắp Châu Âu bởi Ủy ban Chứng khoán

 và Giao dịch Síp (CySEC) và tại Úc bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Được thành lập vào năm 2013, công ty mang

 đến một địa điểm giao dịch an toàn và minh bạch cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ và chuyên nghiệp. ZalaTrade tập trung vào việc 

dân chủ hóa thị trường tài chính thông qua môi trường CrowdTrading độc quyền của mình và bằng cách cung cấp hệ thống hỗ trợ,

giáo dục và cung cấp dữ liệu toàn diện để đảm bảo các nhà giao dịch được trang bị đầy đủ để đối phó với thị trường tài chính.