Những hướng dẫn cần thiết cho giao dịch quyền chọn Forex

  I. Giao dịch quyền chọn là gì?

  Giao dịch quyền chọn có tên tiếng anh là Forex options trading. Mới đầu chúng ta có thể cảm thấy đây là một khái niệm khá khó hiểu tuy nhiên bài viết sau sẽ giúp các bạn hình dung được rõ hơn. Đây là một công cụ có nền tảng cơ sở là tiên tệ và nó được coi là công cụ phái sinh. Các nhà đầu tư quyền chọn sẽ sử dụng các tài sản sở hữu đẻ đầu tư. Đây có thể là chứng khoán, trái phiếu, quỹ ETFs hoặc các quỹ đầu tư đồng thuận. Các lựa chọn ở đây còn có thể sử dụng các loại tài sản khác, nếu như sử dụng một cách đúng đắn và hiệu quả thì bạn sẽ rất được lợi.


  Quyền chọn là những hợp đồng mà cho phép người mua quyền nhưng không bắt buộc mua và bán một lượng tài sản trên một cá giá được xác định trước tại thời điaảm khi hợp đồng kết thúc hoặc trước khi hợp đồng kết thúc. Quyền lựa chọn được mua như một món tài sản thông qua các tài khoản đầu tư cả môi giới.

  Các quyền lựa chọn thường rất có quyền hạn bởi lẽ họ được làm vậy để tăng uy tín cho minh. Bên cạnh đó sự lựa chọn còn giúp họ tăng thu nhập, tăng quyền bảo đảm và thậm chí là phúc lợi.

   

  II. Những quy tắc cơ bản trong giao dịch quyền chọn

   

  Điều đầu tiên trong các giao dịch quyền chọn mà bạn nên lưu ý đó chính là nắm chắc các từ ngữ chuyên ngành trong giao dịch quyền chọn. Nếu bạn thực sự không hiểu bạn đang làm gì thì việc mua bán trong giao dịch quyền chọn sẽ thực sự nuy hiểm và có thể đưa bạn vào làm việc phi pháp.

  Điều thứ hai, hao mòn quyền chọn (option decay) là một thước đo cho sự suy giảm của hợp đồng theo giá trị thời gian. Tỉ số này sẽ tỉ lệ thuận với ngày đáo họn quyền chọn. Thời gian còn càng ít thì tỉ lệ thu lợi càng thấp. Hao mòn thời gian này còn được gọi là theta.

  Luôn cố gắng giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng quay vòng. Các lợi ích về tài chính cần phải tỉ lên thuận với tỉ lệ quay vòng và tỉ lệ nghịch với rủi ro. Nếu bạn có một tài khoản dù lớn hay nhỏ, một chiến lược cụ thể giúp đo lường lợi ích và các rủi ro là điều cần thiết.

  Đừng bị đánh lừa bởi các quyền chọn rẻ mạt. đừng chỉ vì là một nhà bán lẻ và không thể chi trả cho các món hàng quyền chọn lớn mà chọn một món rẻ. Đây chưa chắc đã là một mối mồi ngon cho bạn. Trong các giao dịch quyền chọn bạn luôn cần cẩn thận và sát sao khi đưa ra quyền chọn.

   

  III. Lợi ích và bất lợi của giao dịch quyền chọn

   

  1) Lợi ích giao dịch quyền chọn

  Giá cả hiệu quả: giao dịch quyền chọn luôn đem lại lợi ích lớn cho các nhà đầu tư. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể duy trì một vị trí quyền chọn gióng như vị trí cổ phiếu nhưng lại kiếm được nhiều hơn. Tuy nhiên nếu một nhà đầu tư mua $20 quyền chọn (mỗi một quyền chọn gồm 100 chứng chỉ quỹ), giá tổng cho chi phí này là $4000 (2 hợp đồng x 100 chứng chỉ quỹ/hợp đồng x $20)

  Ít rủi to hơn nếu như biết sử dụng hợp lí. Có những quỹ đâu tư mua quyền chọn thì it rui ro hơn là sở hữu cổ phiếu. Bở lẽ, chúng đòi hỏi những giao dịch tài chính được công nhận hơn là cổ phiếu.

  Khả năng quay vòng cao hơn. Bạn không cần phải tính toán nếu như bạn dành ít tiền hơn mà vẫn nhận được lợi nhuận như nhau. Vì vây đây là một quyền lựa chọn đầu tư khá tốt với các nhà đầu tư.

  Có nhiều hướng giải quyết hơn. Các quyền lựa chọn thường là công cụ rất linh hoạt. Có nhiều cách để thực hiện các quyền chọn tại các vị trí khác nhau.

   

  2) Bất lợi của giao dịch quyền chọn

  Thuế: giao dịch quyền chọn thường bị đánh thuế cao như thuế thu nhập cá nhân

  Hoa hồng: Nếu so sánh với thị trường chứng khoán thì tỉ lệ hoa hồng cho các giao dịch quyền chọn khá cao. Một năm tỉ lệ  này thường rơi vào khỏng 30% lượng tiền bạn đầu tư vào giao dịch quyền chọn

  Khả năng biến động cao

  Không chắc chắn về những thành tựu sẽ đạt được

   

   

  IV. Cách tính giao dịch quyền chọn

  Để có thể tính được lợi nhuận quyền chọn theo lí thuyết ta cần tìm hiểu các yếu tố sau

   

  - P: giá quyền chọn bán

  - C: giá quyền chọn mua

  - S0: giá cổ phiếu hiện tại

  - T: thời gian đáo  hạn

  - X: giá thực hiện

  - ST: giá cổ phiếu trước khi đáo hạn

  - TT: lợi nhuận chiến lược.

  - NC: số quyền chọn mua

  - NP: số quyền chọn bán

  - NS: số cổ phiếu

  Tuy nhiên để có thể lập bảng tính cho các giao dịch quyền chọn mua là điều vô cùng phức tạp. Hiện nay đã xuất hiện những công cụ hỗ trợ tính lợi ích quyền chọn như các trang website tên: option profit calculator, hay như samco. Đây là các phần tính đều nhận được tin tưởng của các nhà đầu tư.

   

   

  V. Các thuật ngữ trong giao dịch quyền chọn

   

  Call option: giao dịch quyền chọn mua. Đó là quyền mua 100 chứng chỉ phiếu vơi một giá ổn định trước ngày đáo hạn. Người bán sẽ phải đưa là một quyền mua bắt buộc để bán số cổ phiếu với giá niêm yết trước ngày đáo hạn

   

  Put option: quyền bán. Người mua có quyền được bán 100 chứng chỉ phiếu với một giá niêm yết trước ngày đáo bạn. Người bán bắt buộc phải mua một cổ phiếu khác tại giá niêm yết nếu như lệnh bán thi hành.

  Strike price: giá thực hiện. Đây là mức giá thấp được niên yết trên thị trường phái sinh trước khi thực hiện mua hoặc bán

  Exercise: thực thi là quá trinh mà người mưa dẽ bắt đầu thực hiện theohopwj đồng mua. Khi mà thực thic ác giao dịch, người chủ sẽ bán với giá niêm yết. Mỗi giao dịch hộ  đồng có giá ở ngày đáo hạn sẽ tiếp tục được gia hạn.

  Expiration date: ngày đáo hạn là ngày cuối cùng giao dịch quyền chọn được thực thi.

  Time value: hao mòn thời gian là khoảng thời gian mà một quyền chọn giá giá vượt qua giá có sẵn.

   

   

  VI. Quyền chọn mua và quyền chọn bán

  Có hai loại quyền cơ bản gọi là quyền mua và quyền bán. Người ta thường sử dụng quyền chọn mua khi định hía tài sản tăng và chọn bán khi định giá tài sản giảm. Thường thì nhà đầu tư sử dụng hai quyền này riêng biệt nhưng không có nhgiax không thực hiện hai quyền cùng một lúc.

   

  Nhữ đã nhắc ở trên quyền chọn mua là khi nhà đầu tư có quyền mua hay chọn hay nắm giữ bất kì một tài sản nào. Người chọn mua phari sẽ cho người chọn bán một khoản chi phí giao dịch hợp pháp. Đối với quyền chọn bán. Người chọn bán phải trá chi phí cho người chọn bán một khoản phí. Các chi phí này thường bị ảnh hưởng bơi nhiều yếu tố. Trong đó có bốn yếu tố cơ bản nhất: giá trị tài sản, giá thực hiện, thời gian hao mòn và biến động của thị trường.

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply