Tìm hiểu về Copy Trade - Copy Trade có giúp nhà đầu tư kiếm được tiền?

  ;

  Trong giao dịch chứng khoán và đầu tư Forex, một trong những chỉ báo kỹ thuật được áp dụng phổ biến nhất là Parabolic SAR . Đây là một loại chỉ báo trễ được xây dựng bởi J. Welles Wilder Jr – người sáng tạo ra những chỉ báo kỹ thuật hiện đại quan trọng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về Parabolic SAR, ý nghĩa, cách tính và cách ứng dụng chỉ báo này vào giao dịch hiệu quả nhất trong bài viết dưới đây nhé!

  1. Parabolic SAR là gì?

  Parabolic SAR hay PSAR là tên viết tắt của thuật ngữ Parabolic Stop And Reverse, trong đó Parabolic nghĩa là “hình parabol” và Stop And Reverse là “dừng lại và đảo chiều”. Đúng như tên gọi của mình, biểu đồ chỉ báo Parabolic SAR có dạng parabol, được dùng để xác định điểm kết thúc và đảo chiều của một xu hướng. Chỉ báo này được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr và được ông giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978. Ông cũng chính là cha đẻ của một số chỉ báo phổ biến như RSI , ATR , ADX.

  Ví dụ về biểu đồ SAR:


  3 chức năng chính của chỉ báo Parabolic SAR:

  Xác định vị trí thoát lệnh (chốt lỗ, chốt lời)

  Xác định xu hướng

  Xác định điểm vào lệnh

  Việc sở hữu 3 đặc điểm này khiến cho Parabolic SAR được xem là một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chức năng chính và hiệu quả nhất của PSAR vẫn là xác định thời điểm kết thúc xu hướng: tập trung chủ yếu vào việc cảnh báo điểm kết thúc của xu hướng và giúp bạn thoát lệnh hơn là việc xác định xu hướng và vào lệnh. Vì vậy thay vì sử dụng một cách độc lập, các trader nên kết hợp PSAR với các công cụ kỹ thuật khác để tăng hiệu quả giao dịch.

  2. Cấu tạo của Parabolic SAR

  Công thức xác định

  Công thức tính Parabolic SAR:

  PSAR n + 1 = PSAR n + AF x (EP – PSAR n)

  Trong đó:

  PSAR n + 1: giá trị PSAR tiếp theo (SAR n là giá trị PSAR hiện tại)

  EP (Extreme Price): điểm cực trị của một xu hướng. Trong xu hướng tăng, EP là giá cao nhất và ngược lại, là giá thấp nhất trong xu hướng giảm

  AF (Acceleration Factor): chỉ số gia tốc trong công thức có giá trị mặc định là 0.02

  Thông số cài đặt

  Thông số AF = 0.02 là thông số tối ưu nhất được tác giả đưa ra sau nhiều thời gian nghiên cứu và thử nghiệm thực tế. Do đó chúng ta cũng sẽ sử dụng giá trị mặc định này.

  3. Ứng dụng Parabolic SAR vào giao dịch Forex

  3.1. Sử dụng PSAR để thoát lệnh

  Các dấu chấm Parabolic SAR nằm phía dưới biểu đồ giá trong xu hướng tăng và ngược lại, nằm phía trên biểu đồ giá trong một xu hướng giảm.

  Do đó, nếu đang giữ lệnh Buy, nhà giao dịch sẽ muốn chốt lệnh khi dấu chấm PSAR di chuyển lên trên biểu đồ giá. Còn nếu đang giữ lệnh Sell, họ sẽ muốn chốt lệnh khi dấu chấm PSAR di chuyển xuống dưới biểu đồ giá.


  3.2. Xác định xu hướng

  Để xác định xu hướng, cần lưu ý QUY TẮC 3 ĐIỂM như sau: cần xuất hiện 3 điểm PSAR để một xu hướng được xác nhận. Cách giao dịch như sau: vào lệnh Buy khi xuất hiện 3 chấm PSAR nằm dưới giá, vào lệnh Sell khi xuất hiện liên tiếp 3 chấm PSAR trên giá.

  Ví dụ USDCAD khung D1:


  Điểm yếu của phương pháp này là nếu đợi xuất hiện đến 3 điểm PSAR thì xu hướng đã đảo chiều được một đoạn tương đối, làm cho giao dịch sẽ bị chậm trễ. Đa số các trader sẽ không sử dụng công cụ này một cách đơn lẻ mà sẽ kết hợp Parabolic SAR với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác tăng tính hiệu quả.

  3.3. Kết hợp với các vùng giá

  Trong giao dịch Forex, các vùng giá quan trọng chính là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh của giá. Trader thường kết hợp 2 công cụ này để xác định thời điểm giá đảo chiều và vào lệnh bắt trọn xu hướng.

  Tín hiệu vào lệnh Buy tốt: Nếu chấm bi PSAR xuất hiện phía dưới đường giá và giá đang xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh. Ngược lại nếu giá xuất hiện tại vùng kháng cự thì có thể đó tín hiệu nhiễu của PSAR.

  Tín hiệu vào lệnh Sell tốt: Nếu chấm bi PSAR xuất hiện phía trên đường giá và giá đang xuất hiện tại vùng kháng cự mạnh. Ngược lại, đó có thể là tín hiệu nhiễu của PSAR nếu giá xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh.

  Hãy xem ví dụ dưới đây:


  Nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng tín hiệu thoát lệnh của PSAR hoặc bất kỳ một tín hiệu từ công cụ nào khác để đóng lệnh hoặc chỉ cần thoát lệnh khi đạt mức lợi nhuận kỳ vọng.

  3.4. Kết hợp với đường xu hướng

  Đường xu hướng (trendline) có thể kết hợp một cách hiệu quả với PSAR trong chiến lược giao dịch thuận xu hướng.

  Khi xuất hiện chấm PSAR dưới giá tại vùng hỗ trợ của trendline tăng thì đó là tín hiệu BUY đẹp. Ngược lại nếu chấm PSAR xuất hiện trên giá tại vùng kháng cự của trendline giảm thì đây là tín hiệu SELL đẹp.

  Dưới đây là ví dụ kết hợp Parabolic SAR và trendline đối với cặp XAUUSD khung D1:

  Sau khi đặt lệnh Buy theo chiến lược trên, khi chấm PSAR xuất hiện trên giá chính là điểm chốt lời, đây đồng thời cũng là vùng kháng cự D1 (2 đỉnh). Nếu để ý, trong cách giao dịch kết hợp Parabolic SAR và kháng cự, điểm vào lệnh Sell chính là khi sau giá lên lại đỉnh D1 bên trái.

  3.5. Kết hợp với kênh giá

  Ở đây, ý tưởng của sự kết hợp này là việc lợi dụng yếu tố xác định xu hướng mạnh mẽ của kênh giá và công cụ Parabolic SAR để tìm điểm vào. Có 2 chiến lược kết hợp: giao dịch thuận xu hướng và giao dịch đảo chiều xu hướng

  TH1: Giao dịch thuận xu hướng

  Cách kết hợp Parabolic SAR và kênh giá hoàn toàn tương tự như khi kết hợp với trendline trong giao dịch thuận xu hướng.

  Ví dụ:

  Lưu ý, sử dụng chiến lược này, thay vì chờ tín hiệu chấm PSAR xuất hiện, nhà đầu tư có thể chốt lệnh tại vùng kháng cự của kênh giá để tối ưu lợi nhuận.

  TH2: Giao dịch đảo chiều xu hướng

  Tên gọi của phương pháp đã cho biết đây là sự kết hợp để bắt nhịp đảo chiều. Cụ thể là chờ tín hiệu đảo chiều tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự của kênh giá.

  Tín hiệu kết hợp dự báo đảo chiều giảm: Trong kênh giá tăng, khi giá tăng đến vùng kháng cự của kênh giá và chấm PSAR xuất hiện phía trên giá.

  Tín hiệu kết hợp dự báo đảo chiều tăng: Ngược lại, trong kênh giá giảm, khi giá giảm đến vùng hỗ trợ của kênh giá và chấm PSAR xuất hiện phía dưới giá.

  Lưu ý: không thể áp dụng phương pháp này nếu chấm PSAR đổi hướng trước khi giá đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự của kênh giá vì đấy không phải tác động của kênh giá mà chỉ đơn thuần là tín hiệu từ Parabolic SAR.

  Ví dụ cặp USDCAD khung D1:


  Ở ví dụ trên, nhà đầu tư có thể chốt lời tại vùng hỗ trợ của kênh giá hoặc có thể thoát lệnh khi chấm PSAR đổi hướng nằm dưới giá như trên hình.

  3.6. Kết hợp PSAR với mô hình nến đảo chiều

  Chiến lược này kết hợp 2 tín hiệu dự đoán đảo chiều độc lập từ Parabolic SAR và mô hình nến đảo chiều.

  Tín hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng thành giảm: Trong xu hướng tăng, chấm PSAR đổi hướng nằm trên giá đồng thời xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm.

  Tín hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm thành tăng: Trong xu hướng giảm, chấm PSAR đổi hướng nằm dưới giá đồng thời xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng.

  Cần lưu ý, thời gian chấm PSAR đổi hướng và mô hình nến đảo chiều không nhất thiết xuất hiện đồng thời, nhưng để áp dụng chiến lược phải đủ cả 2 tín hiệu này. Nếu 1 trong 2 tín hiệu xuất hiện muộn thì không nên cố gắng giao dịch, chỉ giao dịch khi vừa xuất hiện đủ 2 tín hiệu.

  Ví dụ cặp USDCHF khung D1:

  Đây là trường hợp cả 2 tín hiệu đồng thời xuất hiện và giá “chưa chạy trước nhiều”.

  3.7. Kết hợp cùng lúc nhiều công cụ kỹ thuật

  Không chỉ là kết hợp PSAR với 1 công cụ kỹ thuật riêng lẻ như 6 cách ở trên nữa, chiến lược kết hợp cuối cùng này là sự kết hợp đồng thời nhiều công cụ. Càng nhiều công cụ cùng cho ra tín hiệu giống nhau thì tín hiệu đó càng mạnh. Điều này cho thấy càng có nhiều kiến thức, nhà đầu tư càng nhìn thấy những tín hiệu đầy đủ hơn, hiệu quả hơn.

  Dưới đây là 2 ví dụ về cách kết hợp Parabolic SAR với 2 trong 4 công cụ kỹ thuật nêu trên.

  Ví dụ 1: kết hợp PSAR và Hỗ trợ kháng cự + Mô hình nến đảo chiều


  Ví dụ 2: kết hợp PSAR với kênh giá + Mô hình nến đảo chiều


  Kết luận

  Từ những thông tin trên, có thể thấy Parabolic SAR là một công cụ kỹ thuật hiệu quả trong đầu tư Forex. Tuy nhiên, để mang lại tỷ lệ thành công cao, cần sử kết hợp chỉ báo này với các công cụ kỹ thuật khác. Việc sử dụng thành thạo và hiệu quả một indicator hề đơn giản, nó đòi hỏi các nhà đầu tư cần bỏ ra nhiều thời gian để luyện tập và trải nghiệm. Chúc các nhà đầu tư có những quyết định hợp lý trong giao dịch và giao dịch thành công!


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply