Cổ phiếu quỹ là gì?Lợi ích khi công ty mua lại cổ phiếu quỹ là gì?  Mục lục

  1. Cổ phiếu quỹ là gì

  2. Đặc điểm của cổ phiếu quỹ

  3. Điều kiện mua và bán cổ phiếu quỹ

  3.1 Điều kiện mua cổ phiếu quỹ

  3.2 Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

  4. Cách thức thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

  5. Lợi ích khi công ty mua cổ phiếu quỹ

   

  1. Cổ phiếu quỹ là gì?

   

  Người ta thường biết đến cổ phiếu quỹ với tên gọi đầy đủ cổ phiếu ngân quỹ. Đây là loại cổ phiếu mà được công ty phát hành mua lại từ thị trường chứng khoán. Một cách dễ hiểu hơn là cổ phiếu đã được phát hành có nhà đầu tư thu mua nhưng công ty lại mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp theo quy định và các điều kiện mà pháp luật nhà nước Việt Nam đưa ra. Để các công ty có thể mua hoặc bán lại cổ phiếu của công ty thì  công ty phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp đơn xin phép theo quy định của SGDCK. Thường thì các công ty chứng khoán mua các cố phiểu kí quỹ khi xảy ra các dấu hiệu sau:

  Nhận thấy dấu hiệu giảm sút giao dịch về số lượng lẫn giá cả, công ty thực hiện mua lại cổ phiếu của chính công ty từ đó góp lực đẩy giá lên cao hoặc ngược lại  đặt mua thật nhiều lần để làm giảm sự giảm giá trên thị trường. Cách này giúp công ty thoát khỏi sự thao túng từ những thế lực bên ngoài làm ảnh hướng tới phát triển của công ty. Bên cạnh đó đây là cách để công ty tự tạo sóng chứng khoán cho chính công ty mình trên thị trường chứng khoán.

  Thưởng cho nhân viên cao cấp bằng cổ phiếu của công ty.

  Điều chỉnh lại toàn bộ cơ cấu tài chính và  vốn điều lệ của công ty vào thời gian sắp tới.

  Tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

  Công ty đang có lượng tiền nhàn rỗi mà hiện tại chưa có bất kì dự án đầu tư nào khác họ sẽ dùng tiền để đầu tư vào cổ phiếu quỹ của chính mình.

  2. Đặc điểm của cổ phiếu quỹ là gì?

  Cổ đông và các nhà đầu tư vào một công ty nào đó chỉ là những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông. Do đó khi thực hiện mua và bán cổ phiếu quỹ đây là sẽ loại cổ phiếu chung của tất cả các cổ đông và các nhà đầu tư. Trên hết, chúng ta cần tìm hiểu thêm về các đặc điểm của nhóm cổ phiếu này:

  Tiền không phải là hình thức trả cổ tức

  Cổ tức không được trả thưởng bằng cổ phiếu.

  Những người nắm giữ cổ phiếu quỹ không được biểu quyết hay bầu cử trong công cty

  Mất quyền mua cổ phiếu mới và cổ phiếu ưu đãi của công ty.

  Không được tính vào thu nhập trên cổ phiếu (hay còn gọi là EPS)

  Khi thanh lý công ty, những ai nắm giữ cổ phiếu quỹ không được “ăn chia”

  Vốn hóa luôn phải lớn hơn tổng số cổ phiếu quỹ.

  Cổ phiếu quỹ có thể hủy, hoặc có thể giữ lại và bán ra lại thị trường khi công ty cần huy động vốn.

  Không ghi nhận lãi hay lỗ trong quá trình thực hiện mau bán cổ phiếu quý

  Vì bản chất cổ phiếu quỹ là cổ phiếu chung, nên cổ phiếu quý không có đặc điểm lợi ích cá nhân hay riêng lẻ nào hết. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hay chủ sở hữu cổ phiếu quý như cổ đông có quyền bán cổ phiếu ra lại thị trường để thu tiền về túi.

  3. Điều kiện mua và lại cổ phiếu quỹ

  3.1 Điều kiện mua cổ phiếu quỹ

  Công ty muốn mua lại cổ phiếu thì cần thực hiện đủ các yêu cầu sau:

  - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong 12 tháng

  - Có đủ nguồn vốn hay lực để mua lại cổ phiếu.

  - Có phương án mua lại cổ phiếu đã thiết lập và tính toán từ lâu sau đó phương án cần được Hội đồng quản trị thông qua, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá;

  - Có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch

  - Thực hiện chào mua công khai

  - Đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và nhà nước Việt Nam

  3.2 Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

  Cổ phiếu quỹ sau 06 tháng  mới được bán.

  Có quyết định của Hội đồng quản trị.

  Thực hiện giao dịch qua công ty chưng khoán được chỉ định

  Thực hiện chào bán theo quy định về chào bán cổ phiếu quỹ

  4. Cách thức thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

  Bạn biết không khi cổ phiếu được niêm yết trên tràn giao dịch. Người ta, sẽ thực hiện mua cổ phiếu kí quý theo các nguyên tắc bất hủ để luôn đảm bảo được quyền lợi của họ. Có một vài trường hợp khi cổ phiếu chưa được niêm yết thì phải thực hiện qua các công ty chứng khoán nhận chỉ định từ trước. Bây giờ, ta cùng tìm hiểu về các nguyên tắc khi thực hiện đặt mua cổ phiếu quỹ như sau:

   

  Có một nguyên tắc khi thực hiện giao dịch kí quỹ, tổng khối lượng khớp lệnh luôn phải nằm trong khoảng từ 3% tới 10% không được phép vượt ra ngoài khoảng này.

  5. Lợi ích khi công ty mua cổ phiếu quỹ

  Chốt cuối cùng, chúng ta nên tìm hiểu tại sao cổ phiếu quỹ có tác dụng gì mà nó được tồn tại:

  Tạo dựng niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư bên ngoài. Làm cho họ nghĩ rằng cổ phiếu đang bị đánh giá thấp và các nhà đầu tư nên dốc tiền túi để đầu tư. Từ đó, kích cầu và có thể tự nhiên tăng giá cổ phiếu lên cao.

  Làm cho các cổ đông an tâm hơn khi họ thấy cổ phiếu giảm sâu. Bởi lẽ đó là tâm lí thường thấy. Công ty từ đó đưa ra lời khẳng định chắc nịch rằng công ty vẫn đang hoạt động và vận hành kinh doanh rất tốt.

  Việc này làm hạn chế sự giảm của cổ phiếu hoặc giúp giá tăng lên, từ đo thị trường tự nhiên trở nên sôi động hơn.

  Tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng và theo hiệu ứng dây chuyền giúp tăng giá cổ phiếu lên.

  Tạo ra kỳ vọng từ công ty rằng giá cổ phiếu sẽ tăng và tạo cơ hội đầu tư hơn tại cổ phiếu của công ty hơn là đi rót tiền vào chỗ khác.

  Thưởng cho chính nhân viên.

  Tuy rằng, bạn có thể thấy việc cổ phiếu quý đem lại nhiều lợi ích cho daonh nghiệp nhưng nó không đồng nghĩa với việc đem lại giá trị doanh nghiệp, đảm bảo rằng doanh nghiệp này luôn tăng trưởng và có kết quả hoạt động cực kì tốt. Vì vậy. khi các nhà đầu tư đánh giá về một công ty, họ sẽ không nghiêng về bất kì một yếu tố riêng nào hết kể cả là khi công ty này có cổ phiếu kí quỹ.


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply