ราคา BTS หุ้นวันนี้ ข่าวและการคาดการณ์ราคาหุ้น แล้วหุ้น BTS คุ้มค่าแก่การลงทุนไหม?


  BTS หุ้นน่าซื้อไหม? คงจะเป็นคำถามที่นักลงทุนหน้าใหม่กำลังรอคอยคำตอบอยู่ แล้วการซื้อ BTS หุ้น จะคุ้มค่าไหม? ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของความเป็นมาของหุ้น bts นี้ก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอะไร แล้วโบรกเกอร์ส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ซื้อหุ้นนี้หรือไม่ ราคาหุ้น bts ในอนาคตจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนไปในทิศทางไหน เรามาหาคำตอบกัน

  ธุรกิจของ BTS 

  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ที ธุรกิจสื่อโฆษณากลุ่ม VGI และรวมถึงการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

  บริษัท BTS หุ้น มีรายด้อย่างไร

  รวมรายได้จากการดำเนินงานปี 63/64 ได้กำไร 34,938 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิลดลงกว่า 6 % บริษัทนี้ได้ดำเนินธุรกิจทั้งสิ้นผ่าน 3 แพลตฟอร์มใหญ่ ๆ คือ Move, Mix และ Match ได้แก่

  - Move ธุรกิจขนส่ง เป็นผู้ให้บริการในเรื่องการขนส่งแบบ door to door ในหลากหลายรูปแบบทั้งแบบราง แบบถนน น้ำและอากาศ 
  Mix ธุรกิจสื่อโฆษณาและการวิเคราะห์ข้อมูล แพลตฟอร์มนี้เป็นการผสมผสานกันของ offline to online solutions ของ VGI เพื่อดำเนินงานด้านการจลาดและโลจิสติกส์
  Match ธุรกิจร่วมลงทุนกับพันธมิตร เน้นสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตให้แก่กันและกัน

  เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของ BTS 

  มุ่งเน้นใช้กลุทธ์ 3M อย่าง Move, Mix และ Match เข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตในอีก  10 ปีข้างหน้า เน้นสร้างระบบการเดินทางคุณภาพทุกรูปแบบให้คนกรุงเทพเข้าถึงศูนย์กลางธุรกิจได้สะดวก อีกทั้งยังมีธุรกิจที่หลากหลายจากการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อหาโอกาสการเติบโตทางธุรกิจใหม่ ๆ 

  ราคาหุ้น BTS ปัจจุบัน

  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศไทยในปี 2562-2563 ส่งผลในการดำเนินการธุรกิจ Mix กับ Match ขาดทุนเพิ่มขึ้น โดยกำไรต่อหุ้น EPS ได้ลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าบริษัททำกำไรลดลงอยู่ที่ 0.35 ต่อหุ้น ในส่วนของ divided yield อยู่ที่ 3.69% โดย bts หุ้น มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปีไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

  ราคาหุ้น bts ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2021 ราคาอยู่ที่ 9.60 บาทต่อหุ้น 

  BTS ติดอันดับ “หุ้นปันผลสูง” หนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีอัตราปันผลที่ 3-4% ต่อปี ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป มักจะฟื้นตัวขึ้นและติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีนวัตกรรมทางการเงินแบบดิจดตัลเข้ามาช่วย คาดว่ามีโอกาสสร้างกำไรและรายได้ให้เติบโตได้อีก

  วิเคราะห์ราคาหุ้น BTS ขั้นพื้นฐาน 

  บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอันดับให้เป็นหุ้น Super Holdings ที่มีความแข็งแกร่งมาก เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการนำเงินเข้าไปร่วมลงทุนกับธุรกิจใหม่ ๆ และซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีหลายแหล่ง ถือว่าเป็นบริษัทที่มีการวางแผนให้ธุรกิจเติบโดได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

  บริษัทบีทีเอสมีหุ้นในพอร์ตหลากหลายบริษัทที่พร้อมจะต่อยอดธุรกิจ เช่น บริษัทฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) บริษัท อิออน ธนสินทรีพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังถือหุ้นบริษัทวีจีไอ VGI มากกว่า 51% และอื่น ๆ อีกหลากหลายธุรกิจ 

  และคาดว่าจะทำการปล่อยสินเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 พันล้านบาท ในปี 2565 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 5 พันล้านบาทในปี 2566

  วิเคราะห์หุ้bts ทางเทคนิค

  หุ้น BTS ราคาปรับลดลง 1.6% ใน 1 เดือน และมี upside 27% จากราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 11.98 บาทต่อหน่วย  มีความผันผวนของหุ้นแม่ที่ 20% และมีการ XW ใบสำคัญแสดงสิทธิทีเดียว 3 รุ่น กรอบมูลค่าของราคาหุ้น bts อยู่ที่ 9.20-10.20 บาทต่อหน่วย โดยมี Volatility ที่ 21% ต่อปี

  สำหรับค่า RSI อยู่ที่ 50.48 และ MACD ต่ำกว่าเส้น signal ซึ่งราคาอาจจะอ่อนตัวลงได้ รอดูสถานการณ์ในอนาคตต่อไปในการต่อสัมปทาน หากทำสำเร็จจะส่งผลในทางบวกต่อราคาหุ้นอย่างต่ำ 1.20 บาทต่อหุ้นได้

  จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากเว็บไซต์ Investing แสดงความเคลื่อนไหวแบบรายวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) แนะนำให้ขายทันที และตัวชี้วัดเชิงเทคนิคก็แนะนำให้ขายทันทีเช่นกัน

  ข่าวหุ้น BTS 

  โครงการสร้างรถไฟฟ้าหลายสายของบริษัทบีทีเอส ยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยโครงการมีระยะทางรวม 35.9 กิโลเมตร ซึ่งยังคงต้องรอดูเหตุการณ์กันต่อไป และในปลายปี 2564 นี้จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการ และสายสีชมพูคงจะต้องเลื่อนการเปิดใช้บริการออกไปอีก เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจและผู้ใช้แรงงาน

  นอกจากนี้ บริษัทบีทีเอส ยังได้ร่วมกับบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 45% 35% และ 20% ตามลำดับ ได้ลงนามร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยใช้เงินลงทุนในเฟสแรกที่ 3,150 ล้านบาท

  คาดการณ์ราคาเป้าหมายหุ้น BTS 

  โบรกเกอร์ส่วนใหญ่แนะนำให้ซื้อ เนื่องจากประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศและจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา โดยปกติจะคิดเป็น 3% ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า และคาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวในไตรมาส 4/2564 แต่ก็ยังมีเรื่องของจำนวนรถที่ใช้ทางด่วนและผู้ใช้รถโดยสารลดลง 69% จากปกติมีผู้โดยสารราว ๆ 7.72 หมื่นเที่ยวต่อวัน ทำให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวลง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอีกในครึ่งปีหลัง 2564/2565 ซึ่งโบรกเกอร์แนะนำให้ซื้อ BTS หุ้น ในราคาเป้าหมายใหม่ที่ 10.30 บาทต่อหุ้น

  หุ้น BTS น่าซื้อไหม?

  โบรกเกอร์ส่วนใหญ่แนะนำให้ “ซื้อ BTS หุ้น” ในไตรมาส 2564/2565 ที่คาดว่าได้กำไรมากกว่าเดิม 111.5% จนถึง 121.1% ตามลำดับ และคาดว่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป โดยประมาณการกำไรไว้ที่ 4,100 ล้านบาท  

  จะซื้อหุ้น BTS ด้อย่างไร

  สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้น bts ก็สามารถที่จะเข้าเปิดบัญชีกับบริษัทโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ ที่จะขอแนะนำวันนี้ คือ 

  โบรกเกอร์ยวนต้า

  บริษัทหยวนต้า มองถึงแนวทางในการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวของประเทศไทย คาดว่าราคาหุ้นจะผันผวนไปที่แนวรับ 1,615 จุด แนวต้าน 1,660 จุด โดยแนะนำให้ซื้อหุ้น BTS ในราคาเป้าหมายที่ 12.1 บาทต่อหุ้น

  โดยหยวนต้าให้ข้อมูลการให้เงินปันผลของหุ้น bts อยู่ที่ 0.15 บาทต่อหุ้น หากสนใจลงทุนก็สามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมได้ดังนี้
  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

  หากชำระล่าช้าจะต้องเสียค่าปรับที่ 1,000 บาทต่อวัน สนใจลงทุนกับโบรกเกอร์หยวนต้า สามารถเปิดบัญชีได้ที่นี่

  โบรกเกร์ทิสโก้

  บริษัททิสโก้มองถึงการอ่อนตัวของผลประกอบการในไตรมาส 3/2564 จึงคาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อราคาหุ้นจึงแนะนำให้ซื้อหุ้น bts ในราคาที่เหมาะสม คือ 9.80 -10.30 บาทต่อหุ้น  

  บัญชีหลักทรัพย์ของทิสโก้มี 2 แบบคือ บัญชีเงินสด cash balance และบัญชีวงเงินซื้อขาย Credit line นอกจากนี้ท่านังสามารถที่จะทำการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชั่น Tisco eTrade ได้ โดยสามารถทำการซื้อขายได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา เลือกเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นได้ที่นี่

  โบรกเกอร์กรุงรีอยุธยา

  โบรกเกอร์กรุงศรีมองถึงการฟื้นตัวขึ้นใหม่ในพื้นฐานระยะยาว ที่คาดว่าจะสร้างกำไรได้สูงสุดถึง 3.87 พันล้านบาท จึงแนะนำให้ซื้อหุ้น bts ในราคาเป้าหมายที่ 13.50 บาท


  โดยมีค่าธรรมเนียมซื้อขายขั้นต่ำอยู่ที่ 50 บาทต่อบัญชีต่อวัน 

  บริษัทมีบัญชีหลักทรัพย์ทั้งหมด 4 ประเภท คือ

  - บัญชีเงินสด
  บัญชีแคชบาลานซ์
  บัญชีเครดิตบาลานซ์
  บัญชีเครดิตบาลานซ์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ TSFC

  หากสนใจสามารถ เปิดบัญชีร่วมลงทุนได้ที่นี่

  สำหรับ BTS หุ้น ก็ถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจ เนื่องจากประกอบไปด้วยหลากหลายธุรกิจ อีกทั้งมีแนวดำเนินธุรกิจที่แปลกใหม่ ตั้งใจที่จะเติบโตอย่างมาก หากนักลงทุนใดกำลังมองหาโอกาสที่จะลงทุนกับหุ้นนี้ ก็สามารถเลือกลงทุนกับโบรกเกอร์ข้างต้นนี้ได้เลย


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply