หุ้น EGCO - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน


  1. หุ้น EGCO คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  หุ้น EGCO หรือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ติดอยู่ในดัชนี SET 50 และ SET 100 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นที่ดีที่สุดในไทย 50 อันดับ และ 100 อันดับแรก ตามลำดับ EGCO ถือเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานที่ได้รับความสนใจและมีความโดดเด่นสำหรับนักลงทุน

  2. ธุรกิจของหุ้น EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น EGCO ธุรกิจหลักๆ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การรวมตัวกันดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มการแปรรูปของรัฐบาลไทยเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าได้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2537 เอ็กโก กรุ๊ป ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2538

  จากการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง รายได้หลักของกลุ่มเอ็กโกมาจากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทย่อยของบริษัทประกอบธุรกิจไฟฟ้าโดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) หรือธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

  ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้าโดยใช้แหล่งเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ LNG ถ่านหิน ชีวมวล พลังน้ำ แสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง


  3. สถานะราคาหุ้น EGCO

            จากข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน ราคาหุ้น EGCO อยู่ที่ 176.50 โดยมีการ เปลี่ยนแปลงที่ -0.50 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ -0.28 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/E หรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 18.74 มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 0.83 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 3.67 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 93,184.30 ล้านบาท

  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น EGCO

  สรุป โดยรวมแล้ว บริษัทมีพื้นฐานที่ไม่ดีสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวจากมุมมองการลงทุนระยะสั้น บริษัทนำเสนอสถานการณ์พื้นฐานที่แย่ลง

  จุดแข็งของหุ้น EGCO

  - ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย อัตรากำไรของบริษัทจะสูงเป็นพิเศษ
  - กิจกรรมของกลุ่มนี้มีกำไรสูงด้วยอัตรากำไรสุทธิที่ทำได้ดีกว่า
  - การประเมินมูลค่าที่ต่ำโดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 9.56 และ 7.26 สำหรับปีบัญชีที่กำลังดำเนินการอยู่และปี 2565 - ตามลำดับ ทำให้หุ้นมีความน่าดึงดูดใจในแง่ของรายได้ทวีคูณ
  - ราคาหุ้นของบริษัทที่สัมพันธ์กับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของบริษัททำให้ราคาค่อนข้างถูก
  - บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดและคาดหวังเงินปันผลสูง
  - ความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเป้าหมายเฉลี่ยค่อนข้างสำคัญและบ่งบอกถึงศักยภาพการแข็งค่าของหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  จุดอ่อนของหุ้น EGCO

  - ตามการคาดการณ์ของ Standard & Poor's แนวโน้มการเติบโตของรายได้คาดว่าจะต่ำมากในปีงบประมาณหน้า
  - จุดอ่อนที่สำคัญประการหนึ่งของบริษัทคือสถานะทางการเงิน
  - มูลค่าการขายสำหรับองค์กรของบริษัทอยู่ที่ 4.67 เท่าของยอดขายในปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับสูง
  - ราคาเฉลี่ยเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่สนใจหุ้นมีการปรับลดลงอย่างมากในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา
  - ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ได้รับการแก้ไขในเชิงลบ

  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น EGCO

  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 23 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “แนะนำให้ขาย” หรือ “STRONG SELL” ขณะที่อินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ สรุปให้ “เป็นกลาง” เว็บไซต์ Trading View  จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น EGCO เป็น “ขาย” หรือ “SELL” นั่นเอง  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ชี้ว่าผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิค สรุปให้เป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” เนื่องจากเทคนิคัล อินดิเคเตอร์สรุปให้ผลเป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” เช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) ที่สรุปให้เป็น “แนะนำให้ขาย” เหมือนกัน ทำให้เว็บไซต์ Investing สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น EGCO โดยรวมเป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” นั่นเอง

  6. ข่าวหุ้น EGCO

  ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน งวด 3 เดือน เท่ากับ 3,209 ล้านบาท โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 หรือ 451 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สาเหตุหลักจากกำไรจากการดำเนินงานของ เอ็นทีพีซี, เอ็ก พีซีแอล และ บีอาร์ดับบลิวเอฟ เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งเอ็มเอ็มอีเพิ่มขึ้นจากการส่งออกถ่านหิน และราคาขายถ่านหิน อย่างไรก็ตามกำไรจากการดำเนินงาน ของ บฟข. ลดลงเนื่องจากการซ่อมบำรุงตามแผนในไตรมาสนี้

  และบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน งวด 9 เดือน ปี 2564 เท่ากับ 8,055 ล้านบาท โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือ 414 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักจากกำไรจากการดำเนินงานของ เอ็กพีซีแอล, เอสบีพีแอล และ เคซอน เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งเอ็มเอ็มอี เพิ่มขึ้นจากการส่งออกถ่านหินและราคาขายถ่านหิน อย่างไรก็ ตามกำไรจากการดำเนินงานของ บฟข. และ บีแอลซีพี ลดลง เนื่องจากการซ่อมบำรุง อีกทั้งพาจู อีเอส ลดลง เนื่องจากราคา ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

  หากเปรียบเทียบกำไรสุทธิงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 กับไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ปรับตัวลดลงร้อยละ 53 หรือ 1,193 ล้านบาท และ ร้อยละ 54 หรือ 3,759 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุหลักจากการอ่อนค่า ของค่าเงินบาท ส่งผลให้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากอัตรา แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการแปลงมูลค่า หนี้สินระยะยาวสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินบาท นอกจากนี้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนสุทธิ จากการวัดมูลค่า เครื่องมือทางการเงิน

  ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทระบุว่า EGCO เตรียมวางงบลงทุน 5 ปี ไว้ที่ 150,000 ล้านบาท โดยภายในปี 2565 คาดว่า EGCO จะใช้เงินลงทุน 30,000 ล้านบาท โดยวางเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ในปีหน้า เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ (MW) โดยจะเน้นตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาที่มีการไปลงทุนไว้ก่อนแล้ว

  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น EGCO

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น EGCO แบบระยะสั้น ในอนาคต จะมีแนวโน้มตกลง ตามตารางด้านบน โดยราคาปัจจุบันของหุ้น EGCO ณ วันที่ 23 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 176.500 บาท และคาดว่าราคาจะตกลงไปที่ 133.261 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ -24.498 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์ Wallet Investor คาดว่าราคาหุ้น EGCO ไม่น่าจะขึ้นอีก และจะไม่ขึ้นถึง 1,000 บาท ภายใน 1 ปี

  รายงานข่าวล่าสุด ที่ระบุว่า EGCO มีวางงบลงทุนภายในปี 2565 ไว้ที่กว่าสามหมื่นล้านบาท พร้อมวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของปีหน้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ โดยพุ่งเป้าการลงทุนไปยังตลาดประเทศที่มีการลงทุนไว้บ้างแล้ว และมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน อย่าง สหรัฐอมเริกา

             ประกอบกับทิศทางการลงทุนของบริษัทในอนาคตที่จะโฟกัสไปที่ธุรกิจไฟฟ้า เช่น พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาดมาก เพื่อสอดรับกับทิศทางพลังงานโลก การเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของ EGCO ในธุรกิจพลังงานสะอาด น่าจะช่วยเรียกความสนใจให้กับนักลงทุนมากขึ้น ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วน ยังมีความเชื่อมั่นว่า EGCO ยังเป็นหุ้นที่ควรมีไว้ครอบครอง

  8. หุ้น EGCO คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  การปรับตัวของ EGCO เพื่อรับมือกับทิศทางพลังงานโลก ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมพลังงานสะอาด นับเป็นปรับตัวที่น่าสนใจ และน่าจะดึงดูดให้นักลงทุน เข้ามาลงทุนกับ EGCO มากขึ้น ยังไม่นับว่ามันเป็นหลักทรัพย์ที่ติดอันดับหุ้นที่ดีที่สุด 50 และ 100 อันดับแรกของไทยในดัชนี SET 50 และ SET 100 ถือว่าหุ้น EGCO เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจของหุ้นไทยในกลุ่มพลังงาน


  9. วิธีซื้หุ้EGCO

                ก่อนจะทำการซื้อ-ขายหุ้น หรือหลักทรัพย์ทุกครั้ง นักลงทุน ควรศึกษา ทำความเข้าใจหุ้น EGCO ก่อน ว่าบริษัทมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง มีผลประกอบการในปีที่ผ่านมา หรือไตรมาสก่อนหน้าอย่างไร ไปจนถึงความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนของบริษัท ทั้งภายใน และต่างประเทศ

                เมื่อนักลงทุน มีความมั่นใจว่าต้องการซื้อหุ้น EGCO ก็สามารถดำเนินการซื้อผ่านโบรกเกอร์ที่นักลงทุนมีบัญชีด้วย หากนักลงทุนยังไม่มีบัญชีกับโบรกเกอร์ คุณสามารถเลือกโบรกเกอร์ที่คุณต้องการมีบัญชีด้วย โดยสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อของโบรกเกอร์แต่ละเจ้าได้จากเว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพย์ไทย

                 การลงทุนแต่ละครั้งมีความเสี่ยง นักลงทุน จึงควรทำความเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้นให้มาก รวมถึงติดตามข่าวสาร หรือปัจจัยต่าๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของหุ้น EGCO หรือหุ้นตัวที่เราสนใจ ทางที่ดี นักลงทุน ควรศึกษาการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งสามารถช่วยวิเคราะห์ทิศทาง หรือแนวโน้มของราคาหุ้นตัวนั้นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

                 หากนักลงทุน วางแผนและเป้าหมายของการลงทุนไว้ชัดเจน เช่น วาง Stop Loss หรือขีดความสูญเสีย หรือการขาดทุนที่รับได้ ในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์แต่ละครั้ง ก็จะช่วยให้การลงทุนเผชิญการสูญเสียน้อยลง การหมั่นศึกษาหาความรู้ และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การลงทุนของคุณราบรื่นขึ้น


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply