หุ้น PRM - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน


  1. หุ้น PRM คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  หุ้น PRM หรือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งหุ้นที่ดี ที่สุด 100 อันดับแรกของไทย หรืออยู่ในดัชนี SET 100 แม้ว่าผลประกอบการในช่วงโควิด จะซบเซาลง แต่บริษัทก็มีมาตรการการดำเนินงานใหม่ๆ มาช่วยลดความเสี่ยงจากธุรกิจหลักเดิมของบริษัท ทำให้มันยังเป็นหุ้นหนึ่งที่เป็นที่สนใจของนักลงทุน

  2. ธุรกิจของหุ้น PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น PRM ธุรกิจหลักๆ ของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

  บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ ได้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางทะเลและการจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์กึ่งปิโตรเลียม และปิโตรเลียมเหลว การสนับสนุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งและการจัดการเรือตั้งแต่ปี 2530 โดยมีการก่อตั้งบริษัท นทลิน จำกัด “นทลิน” ซึ่งให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

  ต่อมาในเดือน มีนาคม 2550 นทลินได้ก่อตั้ง บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด และขยายธุรกิจไปยังภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมเหลว เช่น การขนส่งและการเก็บรักษาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Floating Storage Unit) นอกชายฝั่ง เรือสนับสนุนและบริการจัดการเรือ

  ต่อมาในเดือน สิงหาคม 2558 บริษัท นทลิน ออฟชอร์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พริมา มารีน จำกัด และปรับโครงสร้างเป็นบริษัทหลัก และได้ควบรวมกิจการกับบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเลและการจัดเก็บปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง และการจัดการเรือ ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกระจายความเสี่ยงและความสามารถในการแข่งขัน

  ปัจจุบัน หุ้น PRM หรือบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)  ประกอบธุรกิจ 4 ด้านหลักๆ คือ 1.ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และ ปิโตรเคมีเหลว (Trading) 2.ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป (Floating Storage Unit, FSU) 3.ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (Offshore Support Vessel) และ 4.ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management)

  3.สถานะราคาหุ้น PRM

  จากข้อมูลวันที่ 23 พฤศจิกายน ราคาหุ้น PRM อยู่ที่ 6.50 โดยมีการ เปลี่ยนแปลงที่ +0.05 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ +0.78 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/E หรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 9.79 มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 1.81 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 3.88 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 16,125.00 ล้านบาท

  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น PRM

  จุดแข็งของหุ้น PRM

  - อัตราส่วน EBITDA/ยอดขายของบริษัทค่อนข้างสูงและส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และภาษี
  - มาร์จิ้นที่บริษัทคืนมานั้นสูงที่สุดในรายชื่อตลาดหลักทรัพย์ กิจกรรมหลักช่วยล้างผลกำไรมหาศาล
  - ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 11.66 สำหรับปีปัจจุบันและ 10.87 ในปีหน้า รายได้ทวีคูณมีความน่าดึงดูดอย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  - บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดและคาดหวังเงินปันผลสูง
  - ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่กำหนดโดยนักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมหุ้นนั้นอยู่เหนือราคาปัจจุบันและมีศักยภาพในการแข็งค่าอย่างมหาศาล
  - การคาดการณ์การพัฒนาธุรกิจจากนักวิเคราะห์ที่สำรวจโดย Standard & Poor's นั้นค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งเป็นผลมาจากการมองเห็นที่ดีในกิจกรรมหลักหรือการเปิดเผยรายได้ที่ถูกต้อง

  จุดอ่อนของหุ้น PRM

  - ตามการคาดการณ์ คาดว่ายอดขายจะเติบโตอย่างเชื่องช้าในปีงบประมาณหน้า
  - การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นจุดอ่อนที่น่าสังเกต
  - ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความคาดหวังในการขายลดลงอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าปริมาณการขายที่มีความสำคัญน้อยกว่าที่คาดหวังสำหรับปีบัญชีปัจจุบันในช่วงก่อนหน้า
  - บทบัญญัติการขายของบริษัทสำหรับปีต่อๆ ไปได้รับการแก้ไขลง ซึ่งคาดการณ์ว่าธุรกิจจะชะลอตัวลงอีกครั้ง
  - ในปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการกำไรลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรต่อหุ้นของนักวิเคราะห์ของ Standard & Poor ได้รับการแก้ไขลงแล้ว
  - ราคาเฉลี่ยเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่สนใจหุ้นมีการปรับลดลงอย่างมากในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา
  - มุมมองที่เป็นเอกฉันท์โดยเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมหุ้นลดลงในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา
  - ผลประกอบการของบริษัทมักจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้นPRM

  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 23 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “เป็นกลาง” หรือ “NEUTRAL” ขณะที่อินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ สรุปให้ “ซื้อ” เว็บไซต์ Trading View  จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น PRM เป็น “เป็นกลาง” หรือ “NEUTRAL” นั่นเอง

  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ชี้ว่าผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิค สรุปให้เป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” เนื่องจากเทคนิคัล อินดิเคเตอร์สรุปให้ผลเป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” เช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) ที่สรุปให้เป็น “แนะนำให้ซื้อ” เหมือนกัน ทำให้เว็บไซต์ Investing สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น PRM โดยรวมเป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” นั่นเอง

  6. ข่าวหุ้นPRM

  ว็บไซต์ SETTRADE รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของหุ้น PRM ระบุว่า บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในไตรมาส 3/2564 รวม 1,542.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 และร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2564 และไตรมาส 2/2564 ตามลำดับ สาเหตุหลักมาจากเรือ Crew Boat และเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศของบริษัททรูธ มาริไทม์ จำกัด ที่เริ่มให้บริการเต็มไตรมาส รวมถึงความสำเร็จในการขยายงานในธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดับให้บริการแก่ บมจ.ไทยออยล์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทดแทนรายได้จากธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบสำเร็จรูป (FSU) ที่ลดลงเนื่องจากการผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ส่งผลให้อุปสงค์ในการใช้เรือ FSU เพื่อผสมและกักเก็บน้ำมันลดลงในปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563

  กำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2564 จำนวน 486.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2563 เนื่องมาจากต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินเครื่องเรือ FSU ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ไตรมาส 3/2564 บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า จำนวน 25.2 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนจากการขายเรือของบริษัท บทด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.87 เนื่องจากเรือลำดังกล่าวครบอายุสัญญากับผู้ใช้บริการ

  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้PRM


  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น PRM แบบระยะสั้น ในอนาคต จะมีแนวโน้มตกลง ตามตารางด้านบน โดยราคาปัจจุบันของหุ้น PRM ณ วันที่ 23 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 6.500 บาท และคาดว่าราคาจะตกลงไปที่ 5.463 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ -15.949 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์ Wallet Investor คาดว่าราคาหุ้น PRM ไม่น่าจะขึ้นอีก และจะไม่ขึ้นถึง 10 บาท ภายใน 1 ปี

  รายงานข่าวเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า PRM หรือบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจใหม่ๆ ในการลงทุนเพื่อมาช่วยรองรับความเสี่ยงจากธุรกิจ 4 ประเภทแบบเดิมของ PRM โดยทางบริษัทเพิ่งเข้าซื้อบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ทำให้ได้เรือมาเพิ่ม และจะช่วยเพิ่มการดำเนินงาน  นอกจากนี้ การพยายามเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาด Ship Agent ของ PRM ก็จะส่งผลต่อผลประกอบการ หรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

               นักวิเคราะห์ยังมีความหวังว่าหุ้น PRM จะสามารถมีผลประกอบการที่สูงขึ้นในปี 2565 หากประเทศไทยเริ่มคลายมาตรการล็อคดาวน์ และเปิดประเทศ เพราะจะทำให้ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันทั้งในและระหว่างประเทศ กลับมาคึกคักมากขึ้น

  8. หุ้น PRM คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

               แม้ว่าผลประกอบการของหุ้น PRM จะไม่อู้ฟู่มาก ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แต่การปรับตัวครั้งใหญ่ของบริษัท ด้วยการลงทุนธุรกิจใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง และการเข้าซื้อหุ้นบริษัทไทย ออยล์มารีน จำกัด เพื่อผนึกกำลังทางธุรกิจ ถือเป็นแนวโน้มที่ดีว่าผลประกอบการของ PRM จะกระเตื้องขึ้นในไตรมาสสุดท้าย และปีหน้า ทำให้มันยังคงเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าจับตามองสำหรับการลงทุน

  9. วิธีซื้อหุ้PRM

  ขั้นตอนแรก สำหรับนักลงทุนที่ยังเพิ่งเข้ามาศึกษาในตลาดหุ้นสดๆ ร้อนๆ หากคุณยังไม่มีโบรกเกอร์ที่จะตัวกลาง หรือนายหน้าในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่ธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย ก็ให้บริการโบรกเกอร์ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ หรือหุ้นเช่นกัน ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อโบรกเกอร์ที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ที่เว็บไซต์ SETINVESTNOW

               เมื่อศึกษาเงื่อนไขการให้บริการ สิทธิพิเศษต่างๆ ของโบรกเกอร์แต่ละเจ้า จนพบโบรกเกอร์ที่เหมาะกับคุณแล้ว ให้คุณลงทะเบียนเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ และโหลดแอพพลิเคชั่นไว้บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อความสะดวกในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ออนไลน์ เมื่อติดตั้งซอฟท์แวร์เรียบร้อยแล้ว นักลงทุนควรเข้าไปศึกษาว่าหุ้น PRM มีเงื่อนไขการของในการซื้อหุ้นสามัญอย่างไรบ้าง

               ทั้งนี้ ก่อนการลงทุน หรือตัดสินใจซื้อขายหุ้น PRM นักลงทุน ควรใช้เวลาไปกับการศึกษาหุ้นอย่างละเอียด เช่น ประวัติความเป็นมาของบริษัท ผลประกอบการในอดีต ความเคลื่อนไหวของบริษัท และปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ที่อาจส่งผลต่อทิศทางราคาของหุ้น

               นักลงทุนที่ดี ควรวางแผนการลงทุนของตัวเองให้ชัดเจนก่อนลงทุนเสมอว่าเราสามารถรับความเสี่ยง หรือการสูญเสียจากการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหน สไตล์การลงทุนของเรา เป็นแบบระยะสั้น ระยะยาว นักลงทุน ยังควรศึกษาการวิเคราะห์เชิงเทคนิค หรือการนำอินดิเคเตอร์ หรือเครื่องมือวัดต่างๆ มาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อ-ขายหุ้นทุกครั้ง


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply