หุ้น BBL - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน


  1. หุ้น BBL คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม? 

              หุ้น BBL  หรือหุ้นธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งดาวเด่นของตลาดหลักทรัพย์ไทย ถือเป็นหนึ่งในดัชนีหุ้น SET 50 หรือหุ้น 50 อันดับแรกที่ดีที่สุดของไทย ผลกำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี ถือว่าอยู่ในระดับน่าพอใจ จึงนับว่ามันเป็นอีกทางเลือกการลงทุนของนักลงทุนทุกคน

  2. ธุรกิจของหุ้น BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น BBL ธุรกิจหลักๆ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นในปี 2487 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2518 ธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลาย ให้บริการผ่านสถานที่ทางกายภาพ เช่น สาขาและศูนย์ธุรกิจ ธนาคารดิจิทัล เช่น บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารบนมือถือ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตู้เอทีเอ็ม 9,300 ตู้ ตู้กดเงินสด 1,200 เครื่อง และเครื่องบริการตนเองอื่นๆ

  ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพมีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของธนาคารไทยที่มีสาขาต่างประเทศ 32 สาขาใน 15 เขตเศรษฐกิจ รวมถึงบริษัทย่อยที่มาเลเซียและจีนถือหุ้นทั้งหมด เครือข่ายสาขาระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และญี่ปุ่น และธนาคารก็มีสาขาในลอนดอนและนิวยอร์กด้วย 

  นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีธนาคารในประเทศในประเทศจีน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้และสาขา 6 แห่ง สาขาในจีนอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เซินเจิน ฉงชิ่ง เซียะเหมิน และเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ธนาคารกรุงเทพมีสาขาต่างประเทศ 16 แห่งในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งก่อตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีสาขาในเมียนมาร์ ซึ่งเปิดสาขาย่างกุ้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558

  3. สถานะราคาหุ้น BBL 

  จากข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน ราคาหุ้น BBL อยู่ที่ 125.50 โดยมีการ

  เปลี่ยนแปลงที่ -2.50 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ -1.95 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/E หรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 10.61 มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 0.49 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 1.99 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 239,559.78 ล้านบาท

  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น BBL

  โดยรวมแล้ว ตาม Refinitiv คะแนน ESG ของบริษัทสำหรับอุตสาหกรรมนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี

  จุดแข็งของหุ้น BBL

  - มาร์จิ้นที่บริษัทคืนมานั้นสูงที่สุดในรายชื่อตลาดหลักทรัพย์ กิจกรรมหลักช่วยล้างผลกำไรมหาศาล
  การประเมินมูลค่าที่ต่ำโดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 9.04 และ 7.99 สำหรับปีงบการเงินที่กำลังดำเนินการอยู่และปี 2565 ตามลำดับ ทำให้หุ้นมีความน่าสนใจในแง่ของรายได้ทวีคูณ
  ราคาหุ้นของบริษัทที่สัมพันธ์กับมูลค่าตามบัญชีสุทธิของบริษัททำให้ราคาค่อนข้างถูก
  บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดและคาดหวังเงินปันผลสูง
  ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ปรับปรุงยอดขายโดยประมาณของบริษัทให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  นักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมบริษัทนี้ส่วนใหญ่แนะนำให้ซื้อหุ้น

  จุดอ่อนของหุ้น BBL

  ตามการคาดการณ์ของ Standard & Poor's แนวโน้มการเติบโตของรายได้คาดว่าจะต่ำมากในปีงบประมาณหน้า
  ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ฉันทามติของนักวิเคราะห์ได้ถูกปรับลดลงอย่างมาก
  เป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์หลายคนที่สร้างฉันทามติแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินที่แตกต่างกันและ/หรือความยากลำบากในการประเมินมูลค่าบริษัท

  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น BBL 

  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 21 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “ซื้อ” หรือ “BUY” ขณะที่อินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ ที่สรุปให้ “ขาย” เว็บไซต์ Trading View  จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น BBL เป็น “เป็นกลาง” หรือ “NEUTRAL” นั่นเอง 

  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ชี้ว่าผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิค สรุปให้เป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” เนื่องจากเทคนิคัล อินดิเคเตอร์สรุปให้ผลเป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” ขณะที่อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) สรุปให้เป็น “ขาย” ทำให้เว็บไซต์ Investing สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น BBL โดยรวมเป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” นั่นเอง

  6. ข่าวหุ้น BBL

  เว็บไซต์ SETTRADE เปิดเผยรายงานกำไรสุทธิของธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อย สำหรับ 9 เดือนแรกของปี  2564 พบว่ามีกำไรทั้งหมด 20,189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากการรวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 รวมถึงการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการบริหารต้นทุนเงินรับฝากโดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.10 

  สำหรับรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียม จากธุรกิจหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจากการอำนวยสินเชื่อ รวมถึงกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาด สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำเินงาน ลดลงร้อยละ 48.4 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงยึดหลักความระมัดระวังในการตั้งสำรอง เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า

  รายงาน ยังระบุว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ จำนวน 2,523,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.6 จากสิ้นปี 2563 จากสินเชื่อ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่และสินเชื่อกิจการต่างประเทศ สำหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ ร้อยละ3.7 ท้้งนี้ ธนาคารยังคงตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยที่ ฟื้นตัวช้า และมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ใน ระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 198.9 

  ธนาคารมีเงินรับฝาก ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 จำนวน 3,124,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 จากสิ้นปีก่อน เป็นผลจากการที่ลูกค้ายังคงต้องการดำรงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงในภาวะที่มีความไม่แน่นอน ทำให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ ร้อยละ80.8  นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2564 ธนาคารออกหุ้นกูด้อยสิทธิอายุ15 ปีที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้มีความเหมาะสมมาก ยิ่งขึ้น

  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น BBL

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น BBL แบบระยะสั้น ในอนาคต จะมีแนวโน้มตกลง ตามตารางด้านบน โดยราคาปัจจุบันของหุ้น BBL ณ วันที่ 22 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 125.500 บาท และคาดว่าราคาจะตกลงไปที่ 96.225 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ -23.327 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์ Wallet Investor คาดว่าราคาไม่น่าจะขึ้นอีก และจะไม่ขึ้นถึง 1,000 บาท ภายใน 1 ปี

  การรายงานผลกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2564 ที่มียอดอยู่ที่ 20,189 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพเมื่อเดือนตุลาคม โดยเพิ่มขึ้นถึง 36.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นับว่าเป็นสัญญาณอันดีของหุ้น BBL ประกอบกับการคลายล็อคดาวน์ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา น่าจะทำให้ตัวเลขผลประกอบการของไตรมาส 4/2564 เพิ่มมากขึ้นจากปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงท้ายปี 

  อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวล่าสุด เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา พบว่าธนาคารแห่งประเทศ มีคำสั่งเตรียมดำเนินการเข้าไปตรวจสอบการทำงานของธนาคารต่างๆ ในประเทศ หลังพบมีธนาคารบางแห่งเสนอขายประกันภัยอย่างไม่ถูกต้องในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี มาตรการดังกล่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลให้หุ้นธนาคารหลายแห่ง รวมถึงหุ้น BBL ร่วงลงมา 1.56 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2 บาท จึงทำให้นักลงทุนหลายฝ่ายกังวลว่า อาจส่งผลต่อราคาหุ้น BEM ไปอีกระยะหนึ่ง 

  โดยรวมแล้ว จากสายตานักวิเคราะห์ยังมองว่าหุ้นธนาคารโดยทั่วไป รวมถึงหุ้น BBL จะยังไม่เสียหายหนักมาก และสามารถรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิดที่ไม่แน่นอนไปได้จนถึงปี 2566 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามข่าวสารต่างๆของธนาคารอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน 

  8. หุ้น BBL คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม? 

  ถือเป็นอีกหุ้นที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทย และต่างประเทศเสมอมา ไม่เพียงแต่ผลประกอบการที่น่าพอใจอยู่เสมอ หุ้น BBL เป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทน หรือเงินปันผลดีมากที่สุดหุ้นหนึ่งของตลาดหุ้นไทย ทำให้ใครๆ ต่างก็ต้องการเข้ามาครอบครองหุ้นนี้ แม้จะมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆ 

  9. วิธีซื้อหุ้น BBL

  หุ้น BBL อยู่ทั้งในดัชนีหุ้น SET 50 และ SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์ไทย นักลงทุนจึงสามารถลงทุนกับหุ้น BBL ได้ผ่านการซื้อดัชนี หรืออาจซื้อหุ้น BBL โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งนักลงทุนอาจสามารถซื้อได้โดยตรงกับธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรง หรืออาจซื้อผ่านแพลตฟอร์มโบรกเกอร์อื่นๆ 

  การจะซื้อหุ้น BBL นั้น นักลงทุนอาจจะต้องติดตามข่าวสารจากธนาคารว่าจะมีการเปิดให้สิทธิจองหุ้นสามัญในช่วงใด โดยนักลงทุนอาจทั้งสามารถจองผ่านธนาคาร หรือจองผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ก็ได้ เช่นเดียวกันกับการจองหุ้นอื่นๆ นักลงทุน อาจต้องเตรียมเอกสารแสดงตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาพาสปอร์ต เป็นต้น 

  ส่วนนักลงทุนที่ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจ เราแนะนำให้คุณ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้ละเอียด โดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับตลาดหุ้น หรือตลาดหลักทรัพย์ ก่อนทำการซื้อ-ขายหุ้น คุณควรศึกษาข้อมูลหุ้นตัวที่คุณสนใจอย่างละเอียด ติดตามข่าวสารการดำเนินงาน ผลประกอบการ ปัจจัยความเสี่ยงของราคาหุ้นอยู่เสมอ

  นอกจากนี้ นักลงทุนควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค หรืออินดิเคเตอร์สต่างๆ มาช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มราคา ที่สำคัญ นักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงของหุ้น และการลงทุนก่อนทำการซื้อ-ขายทุกครั้ง การทำการบ้าน จะช่วยให้การลงทุนของคุณมีความเสี่ยงน้อยลง และราบรื่นมากขึ้น


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply