หุ้น BEM - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน

  1. หุ้น BEM คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  หุ้น BEM ติดอยู่ในดัชนีหุ้นที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของไทย หรือ ดัชนี

  SET 50 จึงทำให้มันเป็นหุ้นที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่ถดถอยลงเนื่องจากการล็อคดาวน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้การใช้รถไฟฟ้า และถนนของประชาชนลดลง เป็นอีกหนึ่งข้อควรระวังว่า หุ้น BEM จะฟื้นตัวในเร็ววันนี้ได้หรือไม่

  2. ธุรกิจของหุ้น BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น BEM  ธุรกิจหลักๆ ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ทางด่วนและรถไฟใต้ดินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นบริษัทขนส่งสาธารณะในประเทศไทย ให้บริการรถไฟใต้ดิน 2 สายในกรุงเทพฯ และทางด่วน ก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BECL”) กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ภายใต้สัญญาสัมปทาน 25 ปีกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  BEM ดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีม่วง BEM เพิ่มเติมได้รับสัญญาเพื่อสร้างหรือดำเนินการทางพิเศษสามทางในกรุงเทพฯ ได้แก่ ทางด่วนศรีรัช ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก และทางพิเศษอุดรรัถยา BEM เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าตลาดกว่า 80,000 ล้านบาท

  3. สถานะราคาหุ้น BEM

  จากข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน ราคาหุ้น BEM อยู่ที่ 8.85 โดยมีการ เปลี่ยนแปลงที่ -0.15 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ -1.67 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/E หรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 114.27 มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 3.57 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 1.13 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 135,272.25 ล้านบาท

  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น BEM

  สรุปบนพื้นฐานของเกณฑ์คุณภาพพื้นฐานต่างๆ ดูเหมือนว่าบริษัทจะได้รับการจัดอันดับที่แย่เป็นพิเศษจากมุมมองของการลงทุนระยะกลางและระยะยาวจากมุมมองของการลงทุนระยะสั้น บริษัทได้นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรม จากข้อมูลของ Refinitiv คะแนน ESG ของบริษัทสำหรับอุตสาหกรรมนั้นไม่ดี

  จุดแข็งของหุ้น BEM

  - อัตราส่วน EBITDA/การขายของบริษัทค่อนข้างสูงและส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และภาษี
  - ระดับมาร์จิ้นสูงของกลุ่มบัญชีสำหรับผลกำไรที่แข็งแกร่ง
  - นักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมบริษัทนี้ส่วนใหญ่แนะนำให้น้ำหนักเกินหรือซื้อหุ้น
  - นักวิเคราะห์ที่เป็นเอกฉันท์ได้ปรับปรุงความคิดเห็นของบริษัทอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

  จุดอ่อนของหุ้น BEM

  - จุดอ่อนที่สำคัญประการหนึ่งของบริษัทคือสถานะทางการเงิน
  - การประเมินมูลค่าของบริษัทในแง่ของรายได้ทวีคูณค่อนข้างสูง อันที่จริง บริษัทได้รับเงิน 126 เท่าของกำไรต่อหุ้นโดยประมาณสำหรับปีถัดไป
  - จากราคาปัจจุบัน บริษัทมีระดับการประเมินมูลค่าสูงเป็นพิเศษ
  - ในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน การประเมินมูลค่าของบริษัทค่อนข้างสูง
  - บริษัทมีมูลค่าสูงเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรม
  - บริษัทไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นมากที่สุด
  - ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความคาดหวังในการขายลดลงอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าปริมาณการขายที่มีความสำคัญน้อยกว่าที่คาดหวังสำหรับปีบัญชีปัจจุบันในช่วงก่อนหน้า
  - แนวโน้มยอดขายของกลุ่มบริษัทลดลงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงการลดลงของกิจกรรมตลอดจนการวิเคราะห์ในแง่ร้ายของบริษัท
  - ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ปรับลดความคาดหวังต่อกำไรต่อหุ้นลงเป็นประจำ นักวิเคราะห์คาดการณ์ผลลัพธ์ที่แย่ลงสำหรับบริษัทเมื่อเทียบกับการคาดการณ์เมื่อปีที่แล้ว
  - ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา รายได้ที่นักวิเคราะห์ประมาณการไว้ได้ถูกปรับลดให้ต่ำลงเมื่อเทียบกับอีกสองปีข้างหน้า
  - ประมาณการยอดขายสำหรับปีบัญชีถัดไปจะแตกต่างกันไปในแต่ละนักวิเคราะห์ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการขาดการมองเห็นกิจกรรมในอนาคตของบริษัท
  - กลุ่มนี้มักจะเปิดเผยรายได้ที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้

  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น BEM

  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 21 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “ขาย” หรือ “SELL” เช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ ที่สรุปให้ “ขาย” เหมือนกัน เว็บไซต์ Trading View  จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น BEM เป็น “ขาย” หรือ “SELL”

  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ชี้ว่าผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิค สรุปให้เป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” เนื่องจากเทคนิคัล อินดิเคเตอร์สรุปให้ผลเป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) ที่สรุปให้เป็น “แนะนำให้ขาย” เหมือนกัน เว็บไซต์ Investing จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น BEM โดยรวมเป็น “STRONG SELL” หรือ “แนะนำให้ขาย” นั่นเอง

  6. ข่าวหุ้น BEM

  รายงานข่าวจากเว็บไซต์ SETTRADE เปิดเผยข้อมูลว่า BEM ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะผู้ให้บริการระบบคมนาคม ขนส่งที่ครบวงจรควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  รายงานเมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมายังสรุปผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ระบุว่า สถานการณ์โคโรนา 2019 กลับมารุนแรงอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้รัฐบาลประกาศให้มีการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวในเขตกรุงเทพฯ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ภาครัฐและเอกชน work from home 100% ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมการเดินทาง เป็นผลให้ปริมาณรถที่ใช้ทางด่วนและผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลง โดยมีจุดต่ำสุดในเดือนสิงหำคม ปริมาณผู้ใช้งานเฉลี่ย 593,900 ต่อวัน ผู้โดยสารเฉลี่ย 62,400 ต่อวัน

  ทั้งนี้ ปริมาณการเดินทางฟื้นตัวหลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมของรัฐ ปริมาณผู้ใช้ทางด่วนกลับมาเกินกว่า 1 ล้านเที่ยว ในปลายเดือนตุลาและคาดว่า ปริมาณ ผู้ใช้ทางด่วน และผู้โดยสารจะฟื้นตัวเร็วขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ด้วยการ บริหารจัดการต้นทุนรวมถึงการได้รับเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทอื่น ทำให้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 108 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 714 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.9 รายได้จากการดำเนินงาน 2,154 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 1,418 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 39.7  โดยรายได้ค่าผ่านทางลดลง 869 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรับจ้างเดินรถลดลง 510 ล้านบาท และรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ลดลง 39 ล้านบาท

  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น BEM

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น BEM แบบระยะสั้น ในอนาคต จะมีแนวโน้มตกลง ตามตารางด้านบน โดยราคาปัจจุบันของหุ้น BEM ณ วันที่ 22 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 8.850 บาท และคาดว่าราคาจะตกลงไปที่ 8.301 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ -6.2014 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์ Wallet Investor คาดว่าราคาไม่น่าจะขึ้นอีก และจะไม่ขึ้นถึง 10 บาท ภายใน 1 ปี

  แม้ว่าผลประกอบการช่วงที่ผ่านมาของหุ้น BEM จะซบเซาลง อันเนื่องมาจากมาตรการล็อคดาวน์ และ Work from Home ของรัฐบาล ทำให้ตัวเลขการใช้รถ ใช้ถนน และระบบทางด่วน และรถไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครลดน้อยลง อย่างไร นักวิเคราะห์ขององค์กรเชื่อมั่นว่า การประกาศคลายล็อคดาวน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงที่ผ่านมา จะช่วยให้ตัวเลขผลประกอบการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคนทำงาน และประชาชนในกรุงเทพ เริ่มกลับมาใช้ชีวิต และสัญจรไปมาตามปกติ

  นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวออกมาจากหลายสำนักวิเคราะห์การลงทุน ที่มองว่า BEM อาจชนะการประมูลเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม เนื่องจากความได้เปรียบ ในฐานะบริษัทที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าใต้ดิน หากเป็นเช่นนั้นจริง ก็อาจส่งผลดีต่อราคาหุ้นของ BEM

  อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์และนักลงทุนบางส่วนยังมีความกังวลว่า การระบาดของโรคโควิด ระลอกใหม่ ของสายพันธ์ใหม่ๆ อาจเข้ามาระบาดในประเทศไทยอีกครั้ง และส่งผลกระทบให้รัฐบาลต้องประกาศล็อคดาวน์ซ้ำซาก หากเป็นเช่นนั้น  ราคาหุ้น BEM อาจตกต่ำลงไปอีก และอาจไม่ฟื้นตัวจนกระทั่งปี 2565

  8. หุ้น BEM คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

            หุ้น BEM ถือเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าและทางด่วน ปริมาณการสัญจรที่ลดลงในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าจะมีสัญญาณที่ดี จะการประกาศคลายล็อคดาวน์ของรัฐบาลในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนยังมีความกังวล ต่อหุ้น BEM ว่าอาจจะซบเซาไปจนถึงปี 2565

  9. วิธีซื้อหุ้น BEM

  หุ้น BEM อยู่ใน SET 50 หรือดัชนีหุ้นที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของไทย นักลงทุนที่สนใจจึงสามารถลงทุนกับหุ้น BEM ผ่านการซื้อดัชนี หรืออาจจะซื้อหุ้น BEM แยกเพียงหุ้นเดียวได้ สำหรับวิธีการลงทุนนั้นก็ไม่ยาก สำหรับนักลงทุนที่มีแพลตฟอร์มโบรกเกอร์ของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถซื้อหุ้นได้ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของคุณได้เลย แต่สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้ สิ่งแรกที่คุณต้องทำ คือ เลือกโบรกเกอรที่คุณต้องการให้เป็นนายหน้าในการซื้อหุ้นให้คุณ

  การเลือกโบรกเกอร์ สามารถศึกษาได้จากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หรือธนาคารที่คุณมีบัญชีธนาคาร หรือทำธุรกรรมด้วยเป็นประจำ หรืออาจจะเข้าไปดูรายชื่อโบรกเกอร์ที่ขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ไทย ได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคุณจะพบรายชื่อโบรกเกอร์จำนวนมากให้คุณได้เลือก

  เมื่อเลือกโบรกเกอร์ได้แล้ว ให้คุณลงทะเบียน สมัครสมาชิก และโหลดแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ที่คุณถนัด เช่น คอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนมือใหม่ ควรทำความเข้าใจให้มากในระยะแรกของการเริ่มลงทุน คือ การศึกษาตลาดหุ้น ทำความเข้าใจธรรมชาติของตลาดหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมาย

  นอกจากนี้ นักลงทุนควรตั้งเป้าหมาย และแนวทางในการลงทุนของตัวเองให้ชัดเจน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนของตัวเองให้ชัดเจน ว่าเราสามารถรับมือความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน จากนั้นให้ศึกษาหุ้นแต่ละตัวให้รอบคอบ ก่อนทำการซื้อ-ขายเสมอ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุน


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply