หุ้น RJH - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน

  1. หุ้น RJH คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

               หุ้นRJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) นับเป็นหุ้นที่มาแรงในฐานะกลุ่มธุรกิจการแพทย์ ที่ในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถทำผลประกอบการได้อย่างน่าประทับใจ เรียกได้ว่านักลงทุนที่ลงทุนไปกับหุ้น RJH ไม่มีใครผิดหวังอย่างแน่นอน นับเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในช่วงปีนี้อีกหุ้นหนึ่ง

  2. ธุรกิจของหุ้น RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น RJH ธุรกิจหลักๆ ของบริษัทโรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)

  บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ โดยการดำเนินงานในช่วงแรกอยู่ภายใต้ชื่อ บริษัท อยุธยาเวชการ จำกัด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับนักธุรกิจชั้นนำในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่การให้บริการของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งโรงพยาบาลราชธานีขึ้นในบริเวณตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในทำเลที่มีการเติบโตสูง และอยู่ใกล้ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสายเอเชีย และถนนโรจนะโดยได้เริ่มเปิดดำเนินงานในปี 2535

  ต่อมาในปี 2557 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลโรจนเวช จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 52.17 ซึ่งตั้งอยู่บนถนนโรจนะ-วังน้อย บริเวณใกล้ กับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด และดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ” ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนรวม 300 ล้านบาท โดยมีบริษัทย่อย 1บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ จำกัด โดยกลุ่มบริษัทมีจำนวนเตียงผู้ป่วยจดทะเบียนรวม 353 เตียง โดยบริษัทฯ มีนโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ


  3. สถานะราคาหุ้น RJH

  จากข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน ราคาหุ้น RJH อยู่ที่ 34.75 โดยมีการ

  เปลี่ยนแปลงที่ +0.25 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ +0.72 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/E หรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 11.94 มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 5.46 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 2.88 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 10,425.00 ล้านบาท

  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น RJH

  โดยสรุป บริษัทมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง บริษัทมากกว่า 70% มีการเติบโต ความสามารถในการทำกำไร หนี้สิน และการมองเห็นที่ต่ำกว่า บริษัทนำเสนอสถานการณ์พื้นฐานที่น่าสนใจจากมุมมองการลงทุนระยะสั้น

  จุดแข็งของหุ้น RJH

  - ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย อัตรากำไรของบริษัทจะสูงเป็นพิเศษ
  - มาร์จิ้นที่บริษัทคืนมานั้นสูงที่สุดในรายชื่อตลาดหลักทรัพย์ กิจกรรมหลักช่วยล้างผลกำไรมหาศาล
  - บริษัทอยู่ในสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อพิจารณาจากเงินสดสุทธิและกำไรสุทธิ
  - บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดและคาดหวังเงินปันผลสูง
  - ในปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ปรับปรุงประมาณการยอดขายของบริษัทให้สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
  - การเติบโตยังคงเป็นจุดแข็งในบริษัทนี้ ในการคาดการณ์ยอดขาย นักวิเคราะห์มองว่ามีแนวโน้มการขายในแง่ดี
  - ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ค่อยๆ ปรับปรุงการคาดการณ์ EPS สำหรับปีงบประมาณที่จะมาถึง
  - ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้รับการปรับปรุงแก้ไข EPS ในเชิงบวกอย่างมาก ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบ่อยครั้ง
  - ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมหุ้นดีขึ้นในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา
  - กลุ่มนี้มักจะเผยแพร่ผลงานที่สดใสด้วยอัตราที่น่าประหลาดใจอย่างมาก

  จุดอ่อนของหุ้น RJH

  - ตามการคาดการณ์ของ Standard & Poor's แนวโน้มการเติบโตของรายได้คาดว่าจะต่ำมากในปีงบประมาณหน้า
  - การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทที่คาดการณ์ไว้ในปัจจุบันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นจุดอ่อนที่น่าสังเกต
  - บริษัทมีมูลค่าสูงเมื่อพิจารณาจากขนาดของงบดุล
  - การประเมินมูลค่าของบริษัทนั้นสูงเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท
  - ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ได้รับการแก้ไขในเชิงลบ

  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น RJH

  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 21 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “แนะนำให้ซื้อ” หรือ “STRONG BUY” ขณะที่อินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ สรุปให้ “เป็นกลาง” เว็บไซต์ Trading View  จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น RJH เป็น “แนะนำให้ซื้อ” หรือ “STRONG BUY”
  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ชี้ว่าผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิค สรุปให้เป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” เนื่องจากเทคนิคัล อินดิเคเตอร์สรุปให้ผลเป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” ขณะที่อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) สรุปให้เป็น “BUY” หรือ “ซื้อ” เว็บไซต์ Investing จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น RJH โดยรวมเป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” นั่นเอง

  6. ข่าวหุ้น RJH

               ข้อมูลจากเว็บไซต์ SETTRADE รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของปี 2564 ของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีรายได ้จากกิจการโรงพยาบาล 1,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 123% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได ้จากคนไข ้ทั่วไปเพิ่มขึ้น 220% แต่รายได้ประกันสังคมกลับลดลง 17% รายได้ที่เติบโตขึ้นมากนี้ มีสาเหตุมาจากรายได ้ที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โควิดได ้แก่การตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ IPD โดย รายได้จากการตรวจหาเชื้อโควิด มีจำนวน 142 ล้านบาทในไตรมาส 3 เพิ่มจาก 67 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าอัตราเบิกจ่าย RT-PCR จะลดลงจาก 2,500 บาทเป็น 1,700 บาท ตั้งแต่ สค. 2564 ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องจากการ ตรวจหาเชื้อ ทั้ง RT-PCR และ ATK รวม 94,800 เคส เพิ่มกว่า 3 เท่า จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการแพร่ระบาด ระลอกใหม่ในไตรมาสนี้

  ส่วนรายได ้OPD ที่ไม่รวมการตรวจหาเชื้อโควิด มีจำนวน 121 ล้านบาท ลดลง 5% โดยจำนวน คนไข้ในไตรมาส 3 ลดลง 12% ขณะที่รายได ้ต่อหัวเฉลี่ย 1,900 บาทเพิ่มขึ้นจาก 1,780 บาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับรายได้จาก IPD เพิ่มสูงถึง 6.5 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน กล่าวคือ มีรายได ้ 706 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักมาจากการแอดมิทคนไขโควิด จากความต้องการเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด ที่สูงขึ้นมากในช่วงไตรมาส 3 นอกจากนี้ โรงพยาบาลได ้สร้าง และ/หรือ เช่า โรงพยาบาลสนามหรือ ฮอสปิเทล รวม 2,400 เตียง (เฉลี่ย 1,380 เตียงตามจำนวนวันที่เปิด บริการในไตรมาส 3) ทางโรงพยาบาลได ้ดูแลรักษาคนไขโควิด กว่า 9,200 รายในไตรมาส 3 ส่งผลให้มีรายได ้รวม 600 ล้านบาท ซึ่งได้เบิกจ่ายจากหน่วยงานรัฐภายใต ้โครงการ UCEP โควิด-19 สำหรับรายได้จากคนไข ้IPD ทั่วไปนั้น มีจำนวน ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คือ 106 ล้านบาทในไตรมาสนี้

  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น RJH


  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น RJH แบบระยะสั้น ในอนาคต จะมีแนวโน้มตกลง ตามตารางด้านบน โดยราคาปัจจุบันของหุ้น RJH ณ วันที่ 21 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 34.750 บาท และคาดว่าราคาไต่สูงขึ้นไปอยู่ที่ 43.879 บาท โดย Wallet Investor มองว่าโพเทนเชียลกำไรในระยะยาวของหุ้น RJH อยู่ที่ +26.27 ภายใน 1 ปี โดยคาดว่าราคาหุ้นจะไม่ตกลงจากนี้ โดยคาดว่าภายใน 5 ปี ราคาของหุ้น RJH จะไต่ไปสูงถึง 81.622 บาท

                รายงานข่าวจากเว็บไซต์ efianceThai รายงานว่า RJH ได้อนุมัติการซื้อหุ้นคืน เป็นจำนวน 5,750,000 หุ้น หรือ 1.92 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้น ในวงเงิน 150 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ไปจนถึงเดือนเมษายน 2565 ประกอบกับรายงานข่าวการเข้ามาซื้อหุ้น RJH ของ THG เพิ่มอีก 6 ล้านหุ้น ทำให้เป็นสัญญาณบวกว่า RJH จะทำกำไรได้มากขึ้นเรื่อยๆ จากที่ผลประกอบการดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิม เฉพาะสองไตรมาสแรกของปี 2564 RJH ก็สามารถทำกำไรที่ 244 ล้านบาท จากรายได้รวม 1,074 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินปันผล เฉลี่ยอยู่ที่ 3-4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

               สถานการณ์โควิดเองที่แม้จะบางเบาลงกว่าในช่วงแรก แต่ก็ยังไม่คลี่คลายจนเข้าสู่สภาวะปกติ ก็น่าจะยังสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องจากคนไข้โควิด-19 นับว่าแนวโน้มหุ้น RJH มาแรงแซงโค้งหุ้นตัวอื่นๆ อย่างน่าจับตามอง

  8. หุ้น RJH คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  หุ้น RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งหุ้นในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ พยาบาลที่มีผลประกอบการที่เรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากได้รับอานิสงฆ์ของโรคระบาดโควิด-19 ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดจนสะบักสะบอม นับเป็นหุ้นที่นักลงทุน ควรจับตามอง เนื่องจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนหลายสำนักต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า มันเป็นหุ้นที่น่าลงทุนในพ.ศ.นี้สุดๆ

  9. วิธีซื้อหุ้น RJH

                นักลงทุนที่ดี ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นตัวที่เราสนใจ อย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลที่เราควรให้ความสนใจศึกษา ประกอบไปด้วย ประวัติ ที่มาของบริษัท วิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารของบริษัท เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานของบริษัทว่าสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของเราหรือไม่

                นอกจากนั้น นักลงทุนที่สนใจจะซื้อหุ้น RJH ควรเข้าไปศึกษาว่าบริษัทฯ มีธุรกิจ หรือมีรายได้เข้ามาจากทางใดบ้าง แล้วโอกาสในการทำกำไรของบริษัทในสภาพตลาดปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นอย่างไร สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ในทั่วโลก อาจจะมีผลกระทบ ข้อดี หรือข้อเสียอย่างไรต่อการประกอบการของบริษัทได้บ้าง หากนักลงทุนมีความเชื่อมั่น และมั่นใจที่จะลงทุนซื้อหุุ้น RJH แล้ว ก็สามารถดำเนินการซื้อผ่านโบรกเกอร์ที่ตัวเองเป็นสมาชิกได้โดยตรง

               หากนักลงทุนยังไม่มีโบรกเกอร์เป็นของตัวเอง ก็สามารถสมัครสมาชิกกับโบรกเกอร์ในตลาด ที่มีอยู่มากมายหลายเจ้าได้ ทั้งนี้ นักลงทุน สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อโบรกเกอร์ที่มีการรับรองโดยตลาดหลักทรัพย์ได้ตามเว็บไซต์ SETINVESTNOW ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ โบรกเกอร์แต่ละเจ้าอาจจะมีเงื่อนไขการให้บริการแตกต่างกัน ซึ่งนักลงทุนอาจจะต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจเป็นลูกค้าของโบรกเกอร์ใดๆ

               สิ่งสำคัญอีกเรื่อง ที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ คือ การติดตามความเคลื่อนไหวของราคา และตลาดอย่างสม่ำเสมอ ฝึกฝน เรียนรู้การใช้งานเทคนิคัล อินดิเคเตอร์ส เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือให้นักลงทุนตัดสินใจได้โดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply