หุ้น JAS - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน

  1. หุ้น JAS คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  หุ้น JAS หรือหุ้นบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  เป็นหนึ่ง

  ในหุ้นที่ติดอันดับ SET 100 หรือเป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ดีที่สุดของในตลาดหลัก ทรัพย์ไทยโดยเป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนมาโดยตลอด ความโดดเด่นของหุ้น JAS คือ เป็นบริษัทที่ลงทุนในด้านธุรกิจโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอิทธิพลในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การเติบโตของกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงการระบาดของโควิด ก็มีส่วนทำให้ธุรกิจประเภทนี้มีการเติบโตมากขึ้น จึงนำว่า หุ้น JAS เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุน


  2. ธุรกิจของหุ้น JAS บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น JAS 3 ธุรกิจหลักๆ ของบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2525 โดยกลุ่มที่ปรึกษาชาวไทย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและการจัดการ ในตอนแรก บริษัทได้ว่าจ้าง ในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม ค่อยๆ ขยายธุรกิจไปสู่สายงานที่กว้างขึ้น มันอยู่ใน พ.ศ. 2537 ที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (“ตลท.”) โดยระดมทุนจากตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลาดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นบริษัทลงทุนหรือโฮลดิ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  สำหรับเป้าหมายและแผนธุรกิจปี 2565 ของบริษัทจัสมินฯ ประกอบไปด้วย

  1.ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์โดยบริษัท จัสมิน เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ได้ที่เริ่มทดลองขุด Bitcoin เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างเต็มตัว โดยตั้งเป้าหมายจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจขุด Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

  2. ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เนื่องจากความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเทคโนโลยีและการใช้ชีวิต บริษัททำการขยายและปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายให้ดีอยู่เสมอ เพื่อรองรับความต้องการผู้ใช้บริการ

  3. ธุรกิจ IPTV มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้ลูกค้าใช้บริการมากขึ้น โดยการหา Premium Content ที่ตรงใจผู้ใช้บริการให้มากขึ้น 4. ธุรกิจ OTT มีแผนการให้บริการให้บริการ Smart Home ภายใต้ชื่อ 3BB GIGAHome ที่รวมผลิตภัณฑ์ด้าน Home Security และ IoT มาให้บริการ 5. กลุ่มลูกค้าองค์กร ตั้งเป้าทำรายได้เพิ่มจากเดิม 50%-100% โดยมุ่งเน้นลูกค้าภาครัฐที่ทางบริษัทเคยทำธุรกิจร่วมกันมาก่อน รวมทั้งหน่วยงานที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเป็นการเปิดช่องทางใหม่ในการหารายได้ และ 6. การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการปรับโครงสร้างองค์กร

  3. สถานะราคาหุ้น JAS

  จากข้อมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน ราคาหุ้น JAS อยู่ที่ 2.88 โดยมีการ

  เปลี่ยนแปลงที่ +0.04 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ +1.41 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/Eหรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ N/A มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 10.30 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 8.75 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 24,403.60 ล้านบาท

  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น JAS

  คะแนน Refinitiv ESG ของบริษัท ซึ่งอิงจากการจัดอันดับโดยสัมพันธ์กันของบริษัทในกลุ่มธุรกิจนั้น ออกมาแย่เป็นพิเศษ

  จุดแข็งของหุ้น JAS

  • ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ได้ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • ความแตกต่างของราคาเป้าหมายที่กำหนดโดยนักวิเคราะห์หลายคนที่สร้างฉันทามตินั้นค่อนข้างต่ำ ซึ่งบ่งชี้ถึงวิธีการที่เป็นเอกฉันท์ในการประเมินบริษัทและแนวโน้มของบริษัท

  • ในอดีต บริษัทได้เปิดเผยตัวเลขที่เหนือความคาดหมาย

  จุดอ่อนของหุ้น JAS

  • กรณีข้อพิพาทกับ TOT และงบรวมของหุ้นที่ลดลง เนื่องจากมาตรการสัญญาเช่าแบบใหม่ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น JAS

  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 16 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “แนะนำให้ซื้อ” เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ สรุปให้ “ซื้อ” เว็บไซต์ Trading View  จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น JAS เป็น “ซื้อ”  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ชี้ว่า ผลเป็น “แนะนำให้ซื้อ” เนื่องจากเทคนิคัล อินดิเคเตอร์สรุปให้ผลเป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” ในขณะที่อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) สรุปให้เป็น “BUY” หรือ “ซื้อ” เว็บไซต์ Investing จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น JAS โดยรวมเป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” นั่นเอง

  6. ข่าวหุ้น JAS

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ SETTRADE ระบุว่า บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2564 อยู่ที่ 5,031 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 183 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้จากส่วนงานให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงและอินเทอร์เน็ตทีวี จำนวน 4,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวนผู้ใช้บริการรวม 3.61 ล้านราย เมื่อหักจำนวนผู้ใช้บริการภาคองค์กร ลูกค้า WIFI กลุ่ม Barter กลุ่มที่ใช้ในกิจการภายใน กลุ่มบริการเสริมอื่น และกลุ่มลูกค้าที่มีหนี้ค้างออก เป็นต้น

  โดยจะมียอดผู้ใช้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไปในส่วนที่เป็น Fixed Broadband และที่สามารถเก็บเงินได้ ประมาณ 2.42 ล้านราย โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อราย (ARPU) 595 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังมีรายได้จากส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการวงจรเช่าเพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ เริ่มที่จะรับรู้รายได้แล้ว โดยในไตรมาส 3 นี้ รับรู้รายได้ จำนวนประมาณ 2.8 เหรียญบิทคอยน์ หรือประมาณ 4.2 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้ส่วนงานอื่นและรายได้อื่น จำนวน 143 ล้านบาท ลดลง 34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานลดลง

  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น JAS

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น JAS แบบระยะสั้น ในอนาคต จะมีแนวโน้มตกลง ตามตารางด้านบน โดยราคาปัจจุบันของหุ้น JAS ณ วันที่ 19 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 2.940 บาท และคาดว่าราคาจะตกลงจาก 2.940 ไปอยู่ที่ 2.822 บาท หรือ -4.0167 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าราคาจะไม่ขึ้นไปมากกว่า ราคาปัจจุบัน และราคาหุ้นจะไม่ขึ้นถึง 100 บาท ภายใน 1 ปีนี้

   อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ไทยบางส่วนมองว่า หุ้น JAS จะค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นจากความสะบักสะบอมในปีที่ผ่านมาหลังโดนพิษมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ว่าด้วยเรื่องสัญญาเช่า หรือมาตรฐาน TFRS 16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้งบรวมของหุุ้น JAS ขาดทุนย่อยยับกว่า 3,000 ล้านบาท ร่วมถึงปัญหาเรื่องส่วนแบ่งรายได้ในโครงการสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ JAS ทำกับ TOT ก็กำลังจะจบลง ประกอบกับการตัดสินใจขายหุ้นบริษัท JASTEL ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของ JTS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ JAS คาดว่า การเล่นแร่แปรธาตุในหุ้น JAS ครั้งนี้ จะทำให้หุ้น JAS มีราคาสูงขึ้น และยังเป็นหนึ่งในหุ้นตัวโปรดของนักลงทุนรายย่อยในไทยจำนวนมาก

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply