หุ้น CPF - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน

  1. หุ้น CPF คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  หากพูดถึง CPF หรือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  เรียกได้ว่าแทบไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะ CPF ถือเป็นธุรกิจดัานเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่ครบวงจร มีขนาดของธุรกิจที่เติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมการส่งออกสินค้าไปทั่วโลก หุ้น CPF ยังเป็นส่วนหนึ่งในดัชนี SET 50 ซึ่งรวมเอาหุ้นที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของไทยไว้ ทำให้หุ้น CPF ถือเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

  2. ธุรกิจของหุ้น CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น CPF 3 ธุรกิจหลักๆ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  CPF หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร รวมถึงการปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น สุกร ไก่เนื้อ ไก่เนื้อ เป็ด กุ้ง และปลา ธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารสัตว์ ฟาร์ม และอาหาร บริษัทยังดำเนินการร้านค้าปลีกและร้านอาหาร CPF ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร ธุรกิจของ CPF ครอบคลุม 17 ประเทศ และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก
  โดยธุรกิจอาหารสัตว์เป็นธุรกิจหลักที่ CPF ให้ความสำคัญ โดยพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบการควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักของ CPF ได้แก่ อาหารสุกร อาหารไก่ อาหารเป็ด อาหารกุ้ง และอาหารปลา


  ธุรกิจของ CPF ยังครอบคลุมไปถึงธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์และเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ โดยมีสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่เนื้อ เป็ด กุ้ง และปลา และธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร จึงทำให้บริษัทสามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

  3. สถานะราคาหุ้น CPF

  จากข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน ราคาหุ้น CPF อยู่ที่ 25.25 โดยมีการ

  เปลี่ยนแปลงที่ 0.00 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ 0.00 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/Eหรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 8.31 มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 1.01 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 3.98 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 217,433.87 ล้านบาท

  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น CPF

  จุดแข็งของหุ้น CPF

  • การเพิ่มทวีคูณของรายได้ที่น่าดึงดูดของบริษัทถูกเปิดเผยโดยอัตราส่วน P/E ที่ 11.16 สำหรับปีปัจจุบัน

  • สำหรับปัจจัยพื้นฐาน อัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อการขายอยู่ที่ 1.1 สำหรับงวดปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงถูกตีราคาต่ำเกินไป

  • บริษัทดูเหมือนจะมีมูลค่าต่ำเมื่อพิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

  • ด้วยกระแสเงินสดที่เป็นบวกที่เกิดจากธุรกิจ ระดับการประเมินมูลค่าของบริษัทจึงเป็นสินทรัพย์

  • นักวิเคราะห์มีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อหุ้นนี้ ฉันทามติโดยเฉลี่ยแนะนำให้มีน้ำหนักเกินหรือซื้อหุ้น

  • ความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเป้าหมายเฉลี่ยค่อนข้างสำคัญและบ่งบอกถึงศักยภาพการแข็งค่าของหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • กลุ่มนี้มักจะเผยแพร่ผลงานที่สดใสด้วยอัตราที่น่าประหลาดใจอย่างมาก

  จุดอ่อนของหุ้น CPF

  • ตามที่นักวิเคราะห์ประมาณการไว้ กลุ่มนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตต่ำที่สุด

  • ศักยภาพในการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ในปีต่อ ๆ ไปนั้นถูกจำกัดตามการประมาณการของนักวิเคราะห์ในปัจจุบัน

  • กลุ่มแสดงหนี้ที่ค่อนข้างสูงตามสัดส่วน EBITDA

  • ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความคาดหวังในการขายลดลงอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าปริมาณการขายที่มีความสำคัญน้อยกว่าที่คาดหวังสำหรับปีบัญชีปัจจุบันในช่วงก่อนหน้า

  • ในปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการกำไรลงอย่างมีนัยสำคัญ

  • ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมบริษัทได้ให้ภาพรวมคร่าวๆ ของการประมาณการ EPS ส่งผลให้มีการปรับลดบ่อยครั้ง

  • ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ได้ปรับลดลงอย่างมาก

  • มุมมองที่เป็นเอกฉันท์โดยเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมหุ้นลดลงในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา

  • ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ฉันทามติของนักวิเคราะห์ได้ถูกปรับลดลงอย่างมาก

  • ประมาณการยอดขายสำหรับปีบัญชีถัดไปจะแตกต่างกันไปในแต่ละนักวิเคราะห์ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการขาดการมองเห็นกิจกรรมในอนาคตของบริษัท

  • เป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์หลายคนที่สร้างฉันทามติแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินที่แตกต่างกันและ/หรือความยากลำบากในการประเมินมูลค่าบริษัท


  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น CPF

  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 15 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “ขาย” ส่วนอินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ สรุปให้ “เป็นกลาง” โดยรวม เว็บไซต์ Trading View  สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น CPF เป็น “เป็นกลาง”  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ส จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ชี้ว่า ผลเป็น “STRONG BUY” เนื่องจากทั้งเทคนิคัล อินดิเคเตอร์ และอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) สรุปผลให้เป็น “STRONG BUY” เว็บไซต์ Investing จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น CPF โดยรวมเป็น “STRONG BUY” หรือ “แนะนำให้ซื้อ” นั่นเอง

  6. ข่าวหุ้น CPF

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ SETTRADE ระบุว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา CPF ได้เข้าซื้อ Well Well Invest S.A.  หรือ “Well Well” ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากพืชในประเทศโปแลนด์ โดยบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ CPF โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว Well Well จะมีสถานะเป็นการร่วมค้าของ CPF

  โดยก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 CPF ยังแจ้งการเข้าซื้อ Fish Food sp. z o.o. หรือ “Fish Food” และ MaxFish sp. z o.o. หรือ “MaxFish” ซึ่งดำเนินธุรกิจอาหารทะเลในประเทศโปแลนด์ และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 CPF ยังได้แจ้งการเข้าซื้อธุรกิจสุกร ในประเทศรัสเซียด้วย

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ SETTRADE ระบุว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 CPF เปิดเผยการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ Consumer Package  Commerce Co., Ltd ซึ่งจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศเกาหลีใต้กับ Wealth Fulll Enterprises Ltd. โดยบริษัทดังกล่าว เป็นธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีสัดส่วนการเข้าลงทุน ร้อยละ 100 ของหุ้น มีมูลค่ารวม 51 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อขยายข่องทางการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทไปยังประเทศเกาหลีใต้

  นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา CPF ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF คือ Westbridge Food Group Ltd. จะจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยจำนวน 119 บริษัทในประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทที่นำเข้าสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ปีกในประเทศอังกฤษ จำนวน 117 บริษัท ซึ่งจะไม่มีการดำเนินธุรกิจใดๆ จากการที่ประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการนำเข้าสินค้า หลังการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป และบริษัทที่หยุดประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ Westbridge Foods (Haydock) Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายเนื้อสัตว์ และ Wignal Holdings Ltd. ซึ่งเป็นกิจการการลงทุน

  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น CPF

  คาดการณ์หุ้น CPF รายได้เทียบกับอัตราการออม: การเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ของ CPF (8.1% ต่อปี) สูงกว่าอัตราการออม (2.1%) รายได้เทียบกับตลาด: รายได้ของ CPF (8.1% ต่อปี) คาดว่าจะเติบโตช้ากว่าตลาดในไทย (21.6% ต่อปี) รายได้เติบโตสูง: รายได้ของ CPF คาดว่าจะเติบโต แต่ไม่มาก รายได้เทียบกับตลาด: รายได้ของ CPF (2.3% ต่อปี) คาดว่าจะเติบโตช้ากว่าตลาด TH (11.3% ต่อปี) รายได้เติบโตสูง: รายได้ของ CPF (2.3% ต่อปี) คาดว่าจะเติบโตช้ากว่า 20% ต่อปี ส่วน ROE หรือ Return on Equity (ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) ในอนาคตของหุ้น CPF คาดว่า จะต่ำใน 3 ปี (9.5%)

  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น CPF แบบระยะสั้น ในอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยราคาหุ้น CPF ปัจจุบัน ณ วันที่ 15 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 25.250 บาท และมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงเพิ่มขึ้นจาก 25.250 ไปเป็น 26.138 บาทภายใน 1 ปี โดยเว็บไซต์ Wallet Investor มองว่ากำไรระยาวที่น่าจะเป็นไปได้ของหุ้น CPF ภายใน 1 ปีจะอยู่ที่ +3.51 เปอร์เซ็นต์ และมองว่าเป็นเรื่องยากที่ราคาหุ้น CPF จะตก โดยคาดว่า ราคาของหุ้น CPF ในอนาคต จะอยู่ที่ 30.727 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นไม่น่าจะสูงขึ้นถึง 100 บาท ภายใน 1 ปี

  8. หุ้น CPF คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?


  CPF หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารสัตว์ ฟาร์ม และอาหาร บริษัทยังดำเนินการร้านค้าปลีกและร้านอาหาร CPF ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปอาหาร ธุรกิจของ CPF ครอบคลุม 17 ประเทศ และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก

  หุ้น CPF ยังเป็นส่วนหนึ่งในดัชนี SET 50 ซึ่งรวมเอาหุ้นที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของไทยไว้ ทำให้หุ้น CPF ถือเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน นักลงทุนต่างมองว่าเป็นหุ้นที่น่าลงทุน ด้านตัวชี้วัดทางเทคนิค หรืออินดิเคเตอร์ ก็ชี้ว่า “แนะนำให้ซื้อ” หุ้น CPF ด้านการคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ก็ชี้ไปในทางที่บวก เรียกได้ว่า หุ้น CPF เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่นักลงทุนไม่ควรพลาด


  9. วิธีซื้อหุ้น CPF

  นักลงทุนที่สนใจซื้อหุ้น CPF สิ่งแรกที่ควรทำก่อนเลย คือ การศึกษาหาความรู้ และข้อมูลต่างๆ ของหุ้น CPF ไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัท ประวัติความเป็นมา ธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มหุ้น CPF ว่ามีการทำธุรกิจด้านใด ดูแลบริการหรือสินค้าใดบ้าง มีรายได้เข้ามาจากทางใดบ้าง รวมถึงผลประกอบการที่ผ่านมาของหุ้นตัวนี้ว่าที่ผ่านมาในอดีต มีผลประกอบการเป็นเช่นไร ราคาต่ำสุด และราคาสูงสุดของหุ้นเป็นอย่างไร มีอัตราเงินปันผล หรือการให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง

  นักลงทุนที่สนใจลงทุนกับหุุ้น CPF ควรศึกษาแพลตฟอร์มการลงทุนว่าสามารถซื้อหุ้น CPF ผ่านแพลตฟอร์มใดได้บ้าง โดยนักลงทุนจะต้องเปิดพอร์ตกับแพลตฟอร์มนั้นๆ ก่อน จึงจะสามารถซื้อหุ้นได้ เช่น ธนาคารต่างๆ ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น โดยนักลงทุน อาจจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อหุุ้น ไม่ว่าจะเป็น ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่นักลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในส่วนต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมกับการลงลายมือชื่อให้ชัดเจน

  โดยสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนควรทำ คือ การศึกษาหาความรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นตัวที่ลงทุนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น  หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจคมนาคม ไปจนถึงการศึกษาการใช้ การอ่านอินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply