หุ้น AOT - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน

  1. หุ้น  AOT  คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

   หุ้น AOT คือ หุ้นของบริษัทท่าอากาศไทย จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นวิสาหกิจของรัฐ เป็นธุรกิจผู้นำด้านอากาศยานของไทย โดยมีสายธุรกิจหลักๆ คือ การจัดการ การปฏิบัติการ และการพัฒนาสนามบิน ปัจจุบัน หุ้น AOT รายได้หลักของ AOT มาจาก รายได้ด้านการบิน ได้แก่ ค่าลงจอด ค่าจอดรถ ค่าบริการผู้โดยสารและค่าบริการเครื่องบิน และรายได้ที่มิใช่รายได้ด้านการบินซึ่งประกอบด้วยรายได้สัมปทาน ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการ

  นักลงทุนบางส่วน ไม่เชื่อมั่นในหุ้น AOT เนื่องจากมีผลกำไรที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับมีอัตราค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นน้อย มียอดขายในรอบ 1 ปีที่ต่ำลง และยังไม่เห็นแนวโน้ม หรือทิศทางที่ดีในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคจากอินดิเคเตอร์ สรุปผลให้ “BUY” หุ้น AOT และคาดการณ์ว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอนาคต ทำให้หุ้น AOT เป็นหนึ่งในหุ้นที่นักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาให้รอบด้านก่อนทำการซื้อ  2. ธุรกิจของหุ้น AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น AOT 3 ธุรกิจหลักๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดตั้งขึ้นจากรัฐวิสาหกิจ คือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ทอท.) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 ทอท.หรือ AOT เป็นผู้นำธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยมีสายธุรกิจหลักคือการจัดการ ปฏิบัติการ และพัฒนาสนามบิน ปัจจุบัน ทอท. หรือ AOT มีท่าอากาศยานนานาชาติที่รับผิดชอบ 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ เชียงราย และสุวรรณภูมิ

  บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สามารถรองรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 28 กันยายน 2549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำหน้าที่เป็นสนามบินหลักแทนที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองซึ่งไม่สามารถรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่ล้นหลามในระยะเริ่มต้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 45 ล้านคน และสินค้า 3 ล้านตันต่อปี ภายในชั่วโมงเดียว สนามบินสามารถให้บริการได้ถึง 76 เที่ยวบิน

  รายได้หลักของ AOT มาจาก รายได้ด้านการบิน ได้แก่ ค่าลงจอด ค่าจอดรถ ค่าบริการผู้โดยสารและค่าบริการเครื่องบิน และรายได้ที่มิใช่รายได้ด้านการบินซึ่งประกอบด้วยรายได้สัมปทาน ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการ ในการจัดการการดำเนินงานสนามบิน ทอท. ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้บริการภาคพื้นดินที่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารตามที่ตกลงในสัญญากับ ทอท. ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก โกดังสินค้า รถลีมูซีน บริการที่จอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมปทาน ค่าเช่าและค่าบริการ ผู้เช่ารายอื่นที่ไม่ได้ทำสัญญาให้บริการภายในท่าอากาศยาน ทอท. จ่ายค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ ทอท.  3. สถานะราคาหุ้น AOT

  จากข้อมูลวันที่ 15 พฤศจิกายน ราคาหุ้น AOT อยู่ที่ 66.50 โดยมีการ

  เปลี่ยนแปลงที่ 0.00 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ 0.00 เปอร์เซ็นต์ มีค่า P/Eหรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ N/A มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 8.09 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 0.29 เปอร์เซ็นต์ และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 949,999.05 ล้านบาท


  4. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น AOT

  โดยรวมแล้ว บริษัทมีพื้นฐานที่ไม่ดีสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว จากมุมมองของการลงทุนระยะสั้น บริษัทได้นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมโทรม

  จุดแข็งของหุ้น AOT

  • ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ได้รับการแก้ไขอย่างมาก


  จุดอ่อนของหุ้น AOT


  • ศักยภาพในการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ในปีต่อ ๆ ไปนั้นถูกจำกัดตามการประมาณการของนักวิเคราะห์ในปัจจุบัน
  • บริษัทมีระดับการทำกำไรไม่เพียงพอ
  • จากราคาปัจจุบัน บริษัทมีระดับการประเมินมูลค่าสูงเป็นพิเศษ
  • ในแง่ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน การประเมินมูลค่าของบริษัทค่อนข้างสูง
  • บริษัทไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นมากที่สุด
  • ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความคาดหวังในการขายลดลงอย่างมาก ซึ่งหมายความว่าปริมาณการขายที่มีความสำคัญน้อยกว่าที่คาดหวังสำหรับปีบัญชีปัจจุบันในช่วงก่อนหน้า
  • แนวโน้มยอดขายของกลุ่มบริษัทลดลงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงการลดลงของกิจกรรมตลอดจนการวิเคราะห์ในแง่ร้ายของบริษัท
  • ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ได้ปรับลดความคาดหวังต่อกำไรต่อหุ้นลงเป็นประจำ นักวิเคราะห์คาดการณ์ผลลัพธ์ที่แย่ลงสำหรับบริษัทเมื่อเทียบกับการคาดการณ์เมื่อปีที่แล้ว
  • ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมบริษัทได้ให้ภาพรวมคร่าวๆ ของการประมาณการ EPS ส่งผลให้มีการปรับลดบ่อยครั้ง
  • อนาคตจากนักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมหุ้นไม่สอดคล้องกัน ประมาณการการขายที่กระจัดกระจายดังกล่าวยืนยันการมองเห็นที่ไม่ดีในกิจกรรมของกลุ่ม
  • เป้าหมายราคาของนักวิเคราะห์หลายคนที่สร้างฉันทามติแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินที่แตกต่างกันและ/หรือความยากลำบากในการประเมินมูลค่าบริษัท
  • งบการเงินทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่วนใหญ่มักจะต่ำกว่าความคาดหมาย  5. วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น AOT


  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 15 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “แนะนำให้ซื้อ” ส่วนอินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ สรุปให้ “เป็นกลาง” โดยรวม เว็บไซต์ Trading View  สรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น AOT เป็น “ซื้อ”

  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ชี้ว่า ผลเป็น “BUY” เนื่องจากทั้งเทคนิคัล อินดิเคเตอร์ และอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) สรุปผลให้เป็น “BUY” เว็บไซต์ Investing จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น AOT โดยรวมเป็น “BUY” หรือ “ซื้อ” นั่นเอง


  6. ข่าวหุ้น AOT

  รายงานข่าวจากเว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ AOT ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นั้น AOT ได้รายงาน การปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ ระหว่างปีงบประมาณ 2565 - 2567 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ทอท.คาดว่าในปีงบประมาณ 2565 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 483,695 เที่ยวบิน และมีผู้โดยสาร รวม 62.13 ล้านคน ปีงบประมาณ 2566 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 768,658 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 116.13 ล้านคน และปีงบประมาณ 2567 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 925,197 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 143.05 ล้านคน

  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 AOT ยังได้เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการ AOT ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ กรณีการกู้ยืมกับธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารออมสิน โดยเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และเป็นประโยชน์ต่อ AOT โดยอนุมัติการกู้ยืมเงินของ AOT กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในปีงบประมาณ 2565 ประเภทสินเชื่อ Call Loan + P/N + Term Loan วงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (Term Loan วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท) และกู้ยืมเงินกับธนาคารออมสิน ในปีงบประมาณ 2565 ประเภทสินเชื่อ Term Loan วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท


  7. แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น AOT

  คาดการณ์หุ้น AOT รายได้เทียบกับอัตราการออม: AOT คาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งถือว่าเติบโตเร็วกว่าอัตราการออม (2.1%) รายได้เทียบกับตลาด: AOT คาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเติบโตของตลาดโดยเฉลี่ย รายได้เติบโตสูง: AOT คาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า รายได้เทียบกับตลาด: รายได้ของ AOT  (40.8% ต่อปี) คาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าตลาดในประเทศไทย (11.4% ต่อปี) รายได้เติบโตสูง: รายได้ของ AOT (40.8% ต่อปี) คาดว่าจะเติบโตเร็วกว่า 20% ต่อปี ส่วน ROE หรือ Return on Equity ในอนาคตของหุ้น AOT คาดว่าจะต่ำใน 3 ปี (12.5%)


  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น AOT แบบระยะสั้น ในอนาคตมีแนวโน้มต่ำลง โดยราคาหุ้น AOT ณ ปัจจุบัน คือ วันที่ 15 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 66.500 บาท โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้น AOT จะร่วงจาก 66.500 ไปอยู่ที่ 63.301 บาท ซึ่งคิดเป็น -4.811 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดการณ์ว่าราคาจะไม่ขึ้นไปมากกว่า ราคาปัจจุบัน และราคาหุ้นจะไม่ขึ้นถึง 100 บาท ภายใน 1 ปีนี้


  8. หุ้น AOT คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  หุ้น AOT คือ หุ้นธุรกิจคมนาคมของบริษัทท่าอากาศไทย จำกัด มหาชน เป็นธุรกิจผู้นำด้านอากาศยานของไทย ปัจจุบัน ทอท. หรือ AOT มีท่าอากาศยานนานาชาติที่รับผิดชอบ 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ เชียงราย และสุวรรณภูมิ สามารถรองรับเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ เฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 45 ล้านคน และสินค้า 3 ล้านตันต่อปี ภายในชั่วโมงเดียว สนามบินสามารถให้บริการได้ถึง 76 เที่ยวบิน

  รายได้หลักของ AOT มาจาก รายได้ด้านการบิน ได้แก่ ค่าลงจอด ค่าจอดรถ ค่าบริการผู้โดยสารและค่าบริการเครื่องบิน และรายได้ที่มิใช่รายได้ด้านการบินซึ่งประกอบด้วยรายได้สัมปทาน ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์และค่าบริการ ในการจัดการการดำเนินงานสนามบิน

  หุ้น AOT ยังอยู่ในดัชนีหุ้น SET 50 ของไทย ซึ่งเป็น Index หรือดัชนีที่รวมเอาหุ้นที่โดดเด่น 50 อันดับแรกของไทย ทำให้มันเป็นหุ้นที่น่าจับตามอง และเป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนที่สนใจลงทุนกับหุ้น AOT


  9. วิธีซื้อหุ้น AOT

  นักลงทุนที่สนใจซื้อหุ้น AOT สิ่งแรกที่ควรทำก่อนเลย คือ การศึกษาหาความรู้ และข้อมูลต่างๆ ของหุ้น AOT ไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัท ประวัติความเป็นมา ธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มหุ้น AOT ว่ามีการทำธุรกิจด้านใด ดูแลบริการหรือสินค้าใดบ้าง มีรายได้เข้ามาจากทางใดบ้าง รวมถึงผลประกอบการที่ผ่านมาของหุ้นตัวนี้ว่าที่ผ่านมาในอดีต มีผลประกอบการเป็นเช่นไร ราคาต่ำสุด และราคาสูงสุดของหุ้นเป็นอย่างไร มีอัตราเงินปันผล หรือการให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง

  นักลงทุนที่สนใจลงทุนกับหุุ้น AOT ควรศึกษาแพลตฟอร์มการลงทุนว่าสามารถซื้อหุ้น AOT ผ่านแพลตฟอร์มใดได้บ้าง โดยนักลงทุนจะต้องเปิดพอร์ตกับแพลตฟอร์มนั้นๆ ก่อน จึงจะสามารถซื้อหุ้นได้ เช่น ธนาคารต่างๆ ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น โดยนักลงทุน อาจจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อหุุ้น ไม่ว่าจะเป็น ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่นักลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในส่วนต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมกับการลงลายมือชื่อให้ขัดเจน หรืออาจสามารถซื้อหุ้นผ่านการซื้อดัชนี SET 50 เนื่องจากหุ้น AOT อยู่ในดัชนี SET 50 ด้วย

  อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนควรทำ คือ การศึกษาหาความรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นตัวที่ลงทุนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น AOT หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจคมนาคม ไปจนถึงการศึกษาการใช้ การอ่านอินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนควรตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าเราต้องการลงทุนมากน้อยแค่ไหน มีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว หรือวางแผนในการลงทุนระยะสั้น การลงทุนแต่ละประเภท ให้ผลตอบแทนแตกต่างกันในแง่ของระยะเวลา และผลตอบแทน หากนักลงทุนเข้าใจเป้าหมายและความต้องการของตัวเองชัดเจน ก็จะสามารถเลือกลงทุนให้เข้ากับความต้องการของนักลงทุน และสามารถจัดการความเสี่ยงในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply