หุ้น BCPG - ราคา, ข่าวหุุ้น แนวโน้มหุ้น และความคุ้มค่าในการลงทุน

  1.หุ้น BCPG คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?

  หุ้น BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) คือ หุ้นที่มีความโดดเด่นในแง่การลงทุนในพลังงานสะอาด ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน ในด้านความคุ้มค่าของการลงทุน นักลงทุนไทยบางส่วน มองว่า หุ้น BCPG ยังคุ้มค่าต่อการซื้อ และลงทุน แม้ว่าจะเพิ่งมีการประกาศเพิ่มทุนไปก่อนหน้านี้ไม่นาน แต่นักลงทุนไทยเชื่อว่า เงินที่ BCPG จะนำไปลงทุนในโครงการต่างๆ จะเป็นผลดีต่อนักลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติมองว่า หุ้น BCPG ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เนื่องจากคาดการณ์ว่ารายได้ และอัตราตอบแทนในอนาคตจะต่ำลง  2.ธุรกิจของหุ้น BCPG :

  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประวัติบริษัท การทำเงินของหุ้น BCPG 3 ธุรกิจหลักๆ ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

  หุ้นบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือตัวย่อหุ้นของบริษัท BCPG คือบริษัทที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ Greenergy ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวโซลาร์ เซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ธุรกิจกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) ธุรกิจไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ บริษัททำงานครอบคลุมไม่เพียงในประเทศไทย แต่ยังไปถึงประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  บริษัท BCPG มีเป้าหมายการเติบโตผ่านการลงทุนที่ชาญฉลาด ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกลุ่มและความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรที่ต้องการ

  ให้พลังงานเป็นบริการเชื่อมต่อผู้บริโภคและชุมชนผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  3.สถานะราคาหุ้น BCPG


  จากข้อมูลวันที่ 6 พฤศจิกายน ราคาหุ้น BCPG มีการเปลี่ยนแปลงที่ -0.20

  และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่ -1.53 มีค่า P/Eหรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ 18.02 มีค่า P/BV หรืออัตราส่วนระหว่าง "ราคาหุ้น" กับ "มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น" อยู่ที่ 1.55 มีเปอร์เซ็นต์ DVD Yield หรือ อัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 2.06 และมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 37,332.76


  4.วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้น BCPG


  จุดแข็งของหุ้น BCPG


  • ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย อัตรากำไรของบริษัทจะสูงเป็นพิเศษ

  • กิจกรรมของบริษัทในเครือหุ้น BCPG ทำกำไรได้สูงด้วยอัตรากำไรสุทธิที่ทำได้ดีกว่า

  • นักวิเคราะห์หลายคนยังมีความมั่นใจเกี่ยวกับธุรกิจของหุ้นตัวนี้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังได้ปรับปรุงประมาณการกำไรต่อหุ้นขึ้น

  • ความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเป้าหมายเฉลี่ยค่อนข้างสำคัญและบ่งบอกถึงศักยภาพการแข็งค่าของหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลายคนที่ครอบคลุมหุ้นดีขึ้นในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา


  จุดอ่อนของหุ้น BCPG


  • ศักยภาพในการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ในปีต่อ ๆ ไปนั้นถูกจำกัดตามการประมาณการของนักวิเคราะห์ในปัจจุบัน

  • บริษัทอยู่ในสถานะทางการเงินที่ติดขัดโดยมีหนี้สินจำนวนมากและมี EBITDA ค่อนข้างต่ำ

  • อัตราส่วน "มูลค่าองค์กรต่อยอดขาย" ของบริษัทอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดในโลก

  • ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ได้ปรับลดลงอย่างมาก  5.วิเคราะห์เชิงเทคนิค หุ้น BCPG


  จากข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์เชิงเทคนิค แบบรายวัน จากเว็บไซต์ Trading View เมื่อวันที่ 11 พ.ย. โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน คือ อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ชี้ว่า “STRONG SELL” ส่วนอินดิเคเตอร์ออสซิลเลเตอร์ สรุปให้ “NEUTRAL” คือ เป็นกลาง เว็บไซต์ Trading View  จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น BCPG เป็น “SELL”


  ด้านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ จากเว็บไซต์ Investing เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ชี้ว่า ผลเป็นกลาง เนื่องจากเทคนิคัล อินดิเคเตอร์สรุปให้ผลเป็น “BUY” ในขณะที่อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Averages) สรุปให้เป็น “STRONG SELL” เว็บไซต์ Investing จึงสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้น BCPG โดยรวมเป็น “NEUTRAL”


  6.ข่าวหุ้น BCPG
  ทุกวันนี้ BCPG มีการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ โดยล่าสุด BCPG เข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิตตามสัญญา ยอดขายไฟฟ้ารวม 89.7 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัท BCPG ยังเพิ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยีเดเวลอปเม้น จำกัด (Thai Digital Energy Development – TDED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 75 โดยโครงการอยู่ในระยะที่ 1 ของการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ จำนวนรวมทั้งสิ้น 7.7 เมกะวัตต์ ในพื้นที่บริเวณ สวนสัก สวนดอก และแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

  ข้อมูลจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ระบุว่า ผลประกอบการปี 2562-ไตรมาส 1 ปี 2564 ของ BCPG มีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ 1,801.42 ล้านบาท 1,912.25 ล้านบาท และ 523.36 ล้านบาท แต่ปัญหาของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน คือ ความไม่เสถียร เนื่องจากไม่สามารถให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงที่ประเทศไทย 24 ชั่วโมง หรือทำให้ลมพัดแรงตลอดเวลา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเสถียรให้ธุรกิจ


  7.แนวโน้ม/คาดการณ์หุ้น BCPG


  รายได้ของ BCPG คาดว่าจะลดลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า (-5.1% ต่อปี) รายได้ที่เติบโตสูง: ผลประกอบการของ BCPG คาดว่าจะลดลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า รายได้เทียบกับตลาด: รายได้ของ BCPG (5% ต่อปี) คาดว่าจะเติบโตช้ากว่าตลาด TH (11.2% ต่อปี) รายได้ที่มีการเติบโตสูง: รายได้ของ BCPG (5% ต่อปี) คาดว่าจะเติบโตช้ากว่า 20% ต่อปี ส่วน ROE หรือ Return on Equity ในอนาคตของหุ้น BCPG คาดว่า ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ BCPG คาดว่าจะต่ำใน 3 ปี (7.5%)


  ข้อมูลจากเว็บไซต์ Wallet Investor ระบุว่าแนวโน้ม/คาดการณ์ราคาหุ้น BCPG แบบระยะสั้น ในอนาคต จะมีแนวโน้มต่ำลง ตามตารางด้านบน โดยราคาปัจจุบันของหุ้น BCPG ณ วันที่ 9 พ.ย. 2564 อยู่ที่ 12.800 บาท และคาดว่าราคาจะตกลงจาก 12.800 ไปอยู่ที่ 11.503 บาท หรือ -10.134% ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าราคาจะไม่ขึ้นไปมากกว่า ราคาปัจจุบัน และราคาหุ้นจะไม่ขึ้นถึง 100 บาท ภายใน 1 ปีนี้


  8.หุ้น BCPG คุ้มค่าต่อการลงทุนไหม?  BCPG คือ หุ้นด้าน Greenenergy ที่ถือว่าเป็นเทรนด์ธุรกิจ และการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน ในด้านความคุ้มค่าของการลงทุน นักลงทุนไทยบางส่วน มองว่า หุ้น BCPG ยังคุ้มค่าต่อการซื้อ และลงทุน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติมองว่า หุ้น BCPG ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยนักวิเคราะห์คาดว่า รายได้ของ BCPG จะลดลงในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยลดลง -5.1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

  9.วิธีซื้อหุ้น BCPG

  สำหรับนักลงทุนที่สนใจซื้อหุ้น BCPG สิ่งแรกที่ควรทำก่อนเลย คือ การศึกษาหาความรู้ และข้อมูลต่างๆ ของหุ้น BCPG ไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัท ประวัต ความเป็นมา ธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มหุ้น BCPG ว่ามีการทำธุรกิจ ลงทุนอะไร ในอุตสาหกรรมใดบ้าง รวมถึงผลประกอบการที่ผ่านมาของหุ้นตัวนี้ว่าที่ผ่านมาในอดีต มีผลประกอบการเป็นเช่นไร ราคาต่ำสุด และราคาสูงสุดของหุ้นเป็นอย่างไร มีอัตราเงินปันผล หรือการให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง

  จากนั้น ให้นักลงทุนที่สนใจลงทุนกับ BCPG ศึกษาแพลตฟอร์มการลงทุน ว่าสามารถซื้อหุ้น BCPG ผ่านแพลตฟอร์มใดได้บ้าง เช่น ธนาคารต่างๆ ในประเทศ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนักลงทุน อาจจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อหุุ้น ไม่ว่าจะเป็น ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่นักลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในส่วนต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมกับการลงลายมือชื่อให้ขัดเจน

  การเตรียมใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน หลักฐานการชำระเงิน ใบนำฝากเงินสด/ใบนำฝากเงินโอนหรือเช็คตัวจริงรวมถึงใบเสร็จการจ่ายเงิน ที่มีชื่อ นามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ซื้อ

  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนควรทำ คือ การศึกษาหาความรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นตัวที่ลงทุนอยู่เสมอ โดยเฉพาะการศึกษาการใช้ และการอ่านอินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนควรตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าเราต้องการลงทุนมากน้อยแค่ไหน มีเป้าหมายในการลงทุนระยะยาว หรือวางแผนในการลงทุนระยะสั้น

  การลงทุนแต่ละประเภท ให้ผลตอบแทนแตกต่างกันในแง่ของระยะเวลา และผลตอบแทน หากนักลงทุนเข้าใจเป้าหมายและความต้องการของตัวเองชัดเจน ก็จะสามารถเลือกลงทุนให้เข้ากับความต้องการของนักลงทุน และสามารถจัดการความเสี่ยงในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply