ตลาดหุ้นประเทศไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศทำการเปิดปิดกี่โมง

  หลายๆคนนั้นอาจจะเพิ่งทำการเริ่มลงทุนในตลาดหุ้น และเริ่มทำการซื้อขายกัน แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่า ตลาดหุ้นนั้นมันมีเวลาเปิดและปิดอยู่ ซึ่งเวลาเปิดและเวลาปิดนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงในการเล่นหุ้นเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเวลาต่างๆในตลาดหุ้นมันไม่ได้เปิดอยู่ตลอดแบบตลาดคริปโต รวมถึงตลาดหุ้นได้ต่างประเทศก็เช่นกัน เพราะว่า timezone ของเรากับประเทศอื่นมันแตกต่างกัน ดังนั้นในบทความนี้ก็จะมาทำการพูดถึงเวลาเปิดและเวลาปิดของทั้งตลอดหุ้นไทยและตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยทางผู้เขียนจะบรรยายดังหัวข้อต่อไปนี้

  1.ตลาดหุ้นไทยทำการเปิดและปิดเวลากี่โมง


  ตลาดหุ้นก็เปรียบเมือนตลาดที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามาให้ผู้ซื้อและได้ทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากับเงิน แต่ตลาดหุ้นนั้นก็คือ แหล่งที่ทำการรวบรวมหุ้นของหลายๆบริษัทมาขาย ซึ่งบริษัทต่างๆนั้นก็จะเป็นบริษัทที่ทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหุ้นนั้นเองก็เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินกับหุ้นนั้นเอง ซึ่งก็จะมีตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นเหมือนนายหน้าในการซื้อขายหุ้นและนักลงทุนมาทำการซื้อขาย

  เวลาในตลาดหุ้นไทย

  ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักสัญลักษณ์ต่างๆ ในเวลาของตลาดหุ้นไทยก่อน

  T1 = Trading session 1 คือ ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 1

  T2 = Trading session 2 คือ ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2

  T3 = Trading session 3 คือช่วงเวลาทำการที่ 3 ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด (Pre-close)

  เวลาในการซื้อและขายหุ้นไทย

  ช่วงเวลาซื้อขาย

  เวลาซื้อขาย

  วิธีการซื้อขาย

  ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 1 เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session I)

  9.30 น. ถึง T1

  การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)

  ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 1 (Trading Session I)

  T1 ถึง 12.30 น.

  การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)

  การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)

  หยุดพักการซื้อขาย

  ช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 2 เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session II)

  14.00 น. ถึง T2

  การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction)

  ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 (Trading Session II)

  T2 ถึง 16.30 น.

  การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM)

  การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)

  ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด (Pre-close)

  16.30 น. ถึง T3

  การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อปิดทำการ (Auction)

  การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)

  ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)

  T3 ถึง 17.00 น.

  การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report)

  ปิดทำการซื้อขาย

  17.00 น.


  ตลาดหุ้นของประเทศไทยนั้นมีเพียงแค่ ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ซึ่งก็มีเวลาขายที่เฉพาะเจาะจง ดังที่จะสรุปให้ทางด้านล่าง ดังต่อไปนี้

  9.30 – T1 หรือ 9.30 – 9.55 เป็นช่วงที่ตลาดเปิดทำการในรอบเช้า เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session I) ซึ่งการซื้อขายนั้นจะเป็นแบบการจัดคู่อัตโนมัติ การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

  9.55 – 10.00 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 9.55 น. ถึง 10.00 น.เป็นเวลาเปิดตลาดภาคเช้า

  ช่วงเวลาที่ T1 หรือ 10.00 – 12.30 เป็นช่วงเวลาในการซื้อขายหุ้นรอบเช้า ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 1 (Trading Session I) ซึ่งวิธีการซื้อขายนั้นจะเป็นแบบการจับคู่อัตโนมัติ(Automated Order Matching: AOM)  และแบบการซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) โดยประเภทของการซื้อขายนั้น เป็นดังต่อไปนี้ การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot) การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign) การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Trade Report – Buy-in) การบันทึกการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด (Trade Report - Member buy – in)

  ช่วงเวลา 12.30 – 14.00 เป็นช่วงเวลาของการหยุดพักการซื้อขาย

  ช่วงเวลา 14.00 น. ถึง T2 หรือ 14.25 เป็นช่วงก่อนเปิดทำการช่วงที่ 2 เพื่อคำนวณหาราคาเปิด (Pre-open Session II) เป็นวิธีการซื้อขายแบบการซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ โดยจับคู่ซื้อขายครั้งเดียวเมื่อเปิดทำการ (Auction) ประเภทการซื้อขายคือดังต่อไปนี้ การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot)

  14.25 – 14.30 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 14.25 น. ถึง 14.30 น. เป็นเวลาเปิดตลาดภาคบ่าย

  ช่วงเวลา T2 หรือ 14.30 ถึง 16.30 น. ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 (Trading Session II) การซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ (Automated Order Matching: AOM) การซื้อขายด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย (Trade Report) ประเภทการซื้อขายจะเป็น การซื้อขายเป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) การซื้อขายหน่วยย่อย (Odd Lot) การบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) การบันทึกการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ (Trade Report – Foreign)

  16.30 – 16.35 น. หรือ ถึง T3 เป็นช่วงก่อนปิดตลาดทำการ (pre-close) เพื่อคำนวณหาราคาปิด

  16.35 – 16.40 น. เป็นช่วงที่ระบบจะสุ่มเลือก (Random) เวลาใดเวลาหนึ่งระหว่าง 16.35 น. ถึง 16.40 น.เป็นเวลาปิดตลาดภาคบ่าย

  16.40 – 17.00 น. ช่วงนอกเวลาทำการ (Off-hour)

  17.00 น. เป็นเวลาปิดทำการซื้อขาย

  2.ตลาดหุ้นต่างประเทศทำการเปิดและปิดเวลากี่โมง

  ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นของต่างประเทศคงจะหนีไม่พ้นตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ และมีประชากรจำนวนมาก ทำให้ตลาดนั้นใหญ่ รวมถึงเศรษฐกิจอีกด้วย ดังนั้นหลายๆคนจึงอยากเข้าทำการซื้อหุ้นต่างประเทศอย่างอเมริกา ดังนั้นเราก็ต้องมาดูเวลาเปิดและปิดของตลาดหุ้นอเมริกาว่าเขาทำการเปิดซื้อและเปิดขายในเวลากี่โมง เพราะเราจะต้องคำนึงถึง timezone ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงอีกด้วย ซึ่งจากที่แจ้งไปนั้นอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ดังนั้นตลาดหุ้นอเมริกาจึงมีมากกว่าประเทศไทย โดยตลาดหลักๆที่คนไทยรู้จักนั้นมีได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค New York Stock Exchange – NYSE ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) และตลาดหลักทรัพย์อเมริกัน (American Stock Exchange – ASE/AMEX)

  เวลาในการซื้อและขายหุ้นอเมริกา

  เวลาดังต่อไปนี้ด้านล่างจะอ้างอิงจาก timezone ของประเทศอเมริกา

  ช่วงเวลา 4.00 – 9.30 นั้นเป็นช่วงเวลาการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หรือการซื้อหุ้นก่อนเปิดตลาด เราจะเรียกว่า Pre-market

  ช่วงเวลา 9.30 – 16.00 เป็นเวลาที่เปิดให้ทำการซื้อขาย

  ช่วงเวลา 16.00 – 20.00 เป็นช่วงเวลานอกเวลาทำการหรือ after-hours ซึ่งในช่วงเวลานี้การซื้อขายมักจะมีไม่ค่อยมากนักหลังจากเวลา 18.00 เป็นต้นไป

  ซึ่งโดยปกติแล้วนั้นคนมักจะซื้อขายเวลา 9.30 – 16.00 ตาม timezone ของอเมริกา ซึ่งก็จะมีรายละเอียดย่อยไปอีกว่า ประเทศอเมริกานั้นเป็นประเทศที่ใหญ่ดังนั้นเวลาตามฤดูร้อนกับฤดูหนาวนั้นทางอเมริกาจะปรับเวลาเสมอ โดยเวลาในช่วงฤดูหนาวนั้นจะปรับให้ช้ากว่าฤดูร้อน 1 ชั่วโมง ซึ่งทางตลาดหุ้นอเมริกาเองก็ปรับเวลาตามนั้นด้วย โดยที่ฤดูร้อนนั้นจะเริ้มตั้งแต่ช่วงมีนาคมถึงเมษายน และฤดูหนาวจะเริ่มช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายน ดังนั้นจะเห็นได้ตามตารางด้านล่างว่าในแต่ละเวลาของประเทศอเมริกาตรงกับเวลาไหนของไทย

  ตารางเปรียบเทียบเวลาที่ไทยกับเวลาที่ประเทศอเมริกา

  เวลาในอเมริกา

  เวลาของที่ประเทศไทย ในช่วงที่ประเทศอเมริกาฤดูร้อน

  เวลาของที่ประเทศไทย ในช่วงที่ประเทศอเมริกาฤดูหนาว

  4.00 - 9.30

  15.00 - 21.30

  16.00 - 22.30

  9.30  - 16.00

  20.30 - 3.00

  21.30 - 4.00

  16.00 - 20.00

  3.00 - 7.00

  4.00 - 8.00

  ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เขียนก็หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย และต้องไม่ลืมว่าการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นการศึกษาหาข้อมูลการก่อนลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย
  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply