ทำความรู้จักกับเว็บ Forex Factory และวิธีการอ่านข่าวจากเว็บเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุด


  การวิเคราะห์แนวโน้ม และค่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเบื้องต้นที่มีผลต่อการเทรดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนในตลาด Forex นั้นให้ความสนใจ และทราบดีว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ แนวโน้มความเป็นไป ข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้นั้นมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเว็บไซต์ Forex Factory ถือเป็นแหล่งน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวที่รายงานและเก็บสถิติข้อมูลทางเศรษฐกิจไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักเทรด Forex Factory จึงเป็นที่รู้จักและถูกใช้อย่างแพร่หลาย เว็บไซต์จะรายงานข่าวเศรษฐกิจ เหตุการณ์ปัจจุบันที่จะส่งผลต่อตลาดการลงทุน รวมถึงเทรนด์และแนวโน้มเศรษฐกิจอื่นๆ บทความนี้จึงจะกล่าวถึงความหมาย ประเภทข่าวสำคัญต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ วิธีการดูตารางข่าว การใช้ Forex Factory ช่วยในการเก็งกำไร และท้ายสุดคือทริคในการใช้

  1.อะไรคือ Forex Factory และมันถูกใช้อย่างไร

  Forex Factory เป็นเว็บไซต์ที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนตลาด Forex เว็บไซต์นี้เป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากมันมีหน้าที่สำคัญในการให้ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยมันทำหน้าที่เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ รวมถึงยังรายงานข่าวอย่างฉับไว หากผู้ลงทุนได้เข้าไปในหน้าเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่า Forex Factory นั้นรายงานข่าวทางเศรษฐกิจประเภทที่กำลังจะเกิดขึ้น และที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจที่ถูกคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นนั้นจะถูกจัดให้อยู่ในหน้าปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า Economic Calendar โดยจะมีการระบุวันและเวลาของข่าวเศรษฐกิจนั้นๆล่วงหน้า ตามประกาศ ตัวอย่างเช่นเ หตุการณ์ประกาศหาอัตราการจ้างงานใหม่ของสหรัฐฯที่จะมีออกมาทุกๆเดือนในวันศุกร์แรก นั่นคือตัวอย่างของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สามารถคาดเดาได้ ในขณะเดียวกันนั้น ข่าวการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่มีใครทราบล่วงหน้าอย่าง ความผันผวนของราคาแก๊สธรรมชาติ การพบปะเร่งด่วนของผู้นำประเทศหรือนักธุรกิจ ข่าวการเคลื่อนไหวของ Brexit ทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจแบบที่คาดการณ์กันไว้แล้วหรือไม่คาดการณ์ ก็สามารถส่งผลต่อตลาด Forex ได้ทั้งนั้น แต่ใช่ว่าทุกๆข่าวจะมีอิทธิพลมากพอที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกราฟ ดังนั้นเราควรทราบถึงวิธีที่ทางเว็บไซต์จัดระดับความสำคัญของข่าวต่างๆ รวมถึงควรทราบไว้ว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลักที่จะบ่งชี้แนวโน้มความเป็นไปทางเศรษฐกิจบนเว็บ Forex Factory

  2.การจัดลำดับความสำคัญของข่าวประเภทต่างๆ

  3.ลำดับความสำคัญของข่าวต่างๆบนเว็บไซต์ถูกจัดออกเป็นสามลำดับขั้น

  1. ข่าวที่อาจมีอิทธิพลสูง (High Impact Expected)

  ข่าวนี้มีการจัดประเภทโดยถูกให้อยู่ในหมวดสีแดง บ่งบอกได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถูกวิเคราะห์ไว้ว่าอาจส่งผลต่อตลาด Forex ค่อนข้างมาก Forex Factory เหตุการณ์ดังกล่าวมักเป็นการเรียกประชุมหารือเร่งด่วนของบุคคลสำคัญ หรือข่าวความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและค่าเงิน นักลงทุนสามารถดูได้ว่าเงินตราสกุลใดจะได้รับผลกระทบ โดยให้คลิกที่ Full story โดยประเทศที่มีข่าวมักจะมีความเสี่ยงที่เงินตราสกุลนั้นๆที่ได้รับผลกระทบ เช่นหากสหรัฐฯประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราจ้างงาน คู่เงินอื่นๆที่จับคู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐฯก็จะได้รับผลกระทบด้วย ในขณะที่คู่เงินตราอื่นๆอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ทั้งนี้ เมื่อข่าวที่อาจมีผลกระทบสูงได้ถูกประกาศออกมา ตลาดจะมีความผันผวนมาก อัตราการซื้อและขายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในราคาที่สูง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มักจะเกิดในช่วงสิบนาทีแรกๆ กราฟแท่งก็มีรูปร่างเปลี่ยนไปทั้งดิ่งลงและสูงขึ้น หรือตรงไปทางหนึ่งๆโดยไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยน การลงทุนช่วงนี้จึงต้องระวังและควรไปตามเทรนด์

  2. ข่าวที่อาจมีอิทธิพลปานกลางหรือ nano (Medium Impact Expected)

  หมวดสีส้ม สกุลเงินต่างๆมักถูกกระทบปานกลางหลังจกข่าวประเภทนี้ถูกออกประกาศ หากแต่ทว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ข่าวถูกประกาศด้วย ความเสียหายของค่าเงินนั้นอาจไม่เท่ากัน แต่ถ้าหากเกิดความผันผวนในตัวเลขมากๆ ข่าวประเภทนี้ก็สามารถสร้างความเสียหายไม่ต่างจากกลุ่มสีแดง จึงไม่แปลกที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกราฟในตลาดที่อาจเปลี่ยนเหมือนเวลาข่าวประเภทสีแดงถูกประกาศ กล่าวคือแท่งเทียนอาจยาวขึ้น แต่ถ้าหากมันส่งผลแค่ในดับปานกลางกราฟก็อาจไม่เหวี่ยงมากนัก ข่าวกลุ่มสีส้มนี้คือ อัตราการส่งผลต่อการผลิต อัตราการใช้จ่ายของครัวเรือน ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ฯลฯ

  3. ข่าวที่อาจมีอิทธิพลต่ำ (Low Impact Expected) ข่าวประเภทนี้จะเป็นข่าวทางเศรฐกิจทั่วไปแทบจะไม่มีผลเลยต่อตลาด หากมีอิทธิก็จะมีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

  4.สิ่งบ่งชี้ 5 อย่าง ที่บอกความเป็นไปทางเศรษฐกิจบนเว็บ Forex Factory

  1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

  ปัจจัยนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงภาพรวมและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ ค่านี้ได้มาจากการเก็บสถิติมูลค่าเงินได้ที่ผู้ผลิตในประเทศทั้งหมดได้รับ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

  2. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

  เป็นสถิติตัวเองที่บอกถึงอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โดยค่า CPI ที่เหมาะสมควรอยู่ในระดับกลางๆ หากประเทศในมีค่านี้สูงก็สามารถถูกวิเคราะห์ได้ว่าหากไม่มีการยับยั้ง ก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว แต่หากถ้าค่านี้ต่ำเกินไปนั่นหมายถึงค่าเงินเริ่มฝืดตัว

  3. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

  ถูกเก็บรวบรวมจากข้อมูลที่ได้รับทางฝั่งผู้ผลิต โดยวิเคราะห์ร่วมกับ CPI สถิติ PPI นี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ทิศทางราคาสกุลเงินของประเทศนั้นๆ รวมถึงกำลังการผลิตของประเทศและภาวะเงินเฟ้อ

  4. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI)

  สถิติ CCI สามารถเก็บรวบรวมได้จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศใช้จ่ายมากแค่ไหน และรู้สึกอย่างไรกับภาพรวมทางเศรษฐกิจในประเทศของตน

  5. อัตราดอกเบี้ย

  สถิตินี้โดยปกติจะถูกใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์เงินเฟ้อ ค่าทั้งสองนี้ควรอยู่ในระดับที่สัมพันธ์กัน แต่ค่าอัตราดอกเบี้ยงมักใช้วิเคราะห์ในวิธีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทการเทรดและนักเทรดแต่ละคน

   5.วิธีการวิเคราะห์เศรษฐกิจบน Forex Factory

  1. กล่องแรกสีม่วง บ่งบอกถึงวัน

  สามารถใช้ดูล่วงหน้าถึงวันที่เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น

  2. กล่องที่สองสีส้ม บ่งบอกถึงเวลา

  โดยปกติช่องนี้จะแสดงถึงช่วงเวลาที่ข่าวเศรษฐกิจนั้นถูกประกาศออกมา แต่นักเทรดก็สามารถตั้งค่าได้เช่นกันว่าต้องการดูแบบ 24 ชั่วโมงหรือแบบข่าวที่ออกมาตอนเที่ยงวัน เที่ยงคืน เป็นต้น

  3. กล่องที่สามสีน้ำเงิน บ่งบอกถึงเงินตรา

  เงินตราที่เป็นข่าว หรือที่ได้รับผลกระทบ

  4. กล่องที่สี่สีดำ บ่งบอกถึงอิทธิพล

  อิทธิพลของข่าวทางเศรษฐกิจนั้นๆซึ่งส่งผลต่อสกุลเงิน ถูกจัดลำดับออกเป็นสามสี หากสีแดงคือส่งผลกระทบมาก สีส้มส่งผลปานกลาง และสีเหลืองส่งผลกระทบน้อย โดยค่าของสกุลที่จับคู่กับเงินดังกล่าวก็จะผันผวนอย่างมากเช่นกัน หากข่าวดังกล่าวส่งผลในระดับสีแดง

  5. กล่องที่ห้าสีเหลือง บ่งบอกถึงเรื่องของข่าว

  6. กล่องที่หกสีเขียว บ่งบอกถึงเนื้อหาของข่าว

  7. กล่องที่เจ็ดสีแดง บ่งบอกถึงสถิติทางตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง

  สถิติตัวเลขนี้จะถูกประกาศหลังจากการเกิดขึ้นของข่าว ดังนั้น จึงเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า

  8. กล่องที่แปดสีน้ำตาล บ่งบอกถึงตัวเลขคาดการณ์จากสถาบันความมั่นคงทางการเงิน

  เป็นค่าสถิติที่ถูกคาดการณ์โดยสถาบันดังกล่าว ซึ่งอาจไม่ได้ถูกทุกครั้งไป แต่มักมีค่าใกล้เคียงกับกล่องที่เจ็ด

  9. กล่องที่เก้าสีฟ้า บ่งบอกถึงสถิติทางตัวเลขที่ถูกประกาศครั้งที่แล้วมา

  10. กล่องที่สิบสีชมพู แสดง Graph เป็นภาพรวมของสถานการณ์ในรูปแบบกราฟ ที่คุณสามารถใช้วิเคราะห์แบบเบื้องต้นไปก่อนได้


  6.คำแนะนำการเทรดให้ได้กำไร โดยใช้ข้อมูลจาก Forex Factory

  § ข่าวที่มีผลกระทบสูงหรือเป็นสีแดง มักส่งผลให้ค่าเงินสกุลนั้นๆ รวมถึงคู่ของมัน มีราคาที่แกว่งมากกว่าปกติ

  § เช่นว่า หากดอลลาร์สหรัฐฯเกิดข่าวที่มีอิทธิพลทางลบสีแดง เงินอื่นๆที่คู่กับดอลลาร์ USD ก็จะมีความเปลี่ยนแปลง หากเป็นคู่ EUR-USD ราคาก็จะผันแปรไปในความเป็นไปได้ที่ทิศทางขาขึ้น ส่วน USD-JPY ราคาจะผันผวนไปในความเป็นไปได้ที่ทิศทางขาลง

  § อย่างไรก็ตาม หากดอลลาร์สหรัฐฯเกิดข่าวที่มีอิทธิพลทางบวกสีแดง เงินอื่นๆที่คู่กับดอลลาร์ USD ก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นกัน กล่าวคือ EUR-USD ราคาก็จะผันแปรไปในความเป็นไปได้ที่ทิศทางขาลง ส่วนส่วน USD-JPY ราคาจะผันผวนไปในความเป็นไปได้ที่ทิศทางขาขึ้น

  7.ทริคเล็กๆน้อยๆในการใช้ข้อมูลให้เป็นเรื่องง่าย

  ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บอย่างสม่ำเสมอว่าข่าวที่มีผลกระทบมากจำพวกสีแดงนั้น ส่งผลกระทบในแง่บวกหรือลบ เพราะหากส่งผลในแง่บวก ราคาเงินตราดังกล่าวรวมถึงคู่ของมันก็จะปรับตัวขึ้น ก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนั้นประกอบการตัดสินใจลงทุนในตลาด Forex ได้  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply