เทรด Forex อย่างไรให้เกิดความเสี่ยงน้อย ได้กำไร และไม่ให้จบด้วยการล้างพอร์ต

  บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้เงินลงทุนกับ Forex ซึ่งมักเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักเทรดว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้นักลงทุนหลายรายเสียหายหนักและต้องปิดพอร์ตไป บทความนี้จึงจะกล่าวถึงและวิเคราะห์ต้นเหตุว่าเหตุใด Forex จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการลงทุน สาเหตุของการล้างพอร์ตนั้นคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวีธีใดบ้างที่จะช่วยให้เราไม่ขาดทุนและเสียหายจนต้องปิดพอร์ต

  1.Forex คืออะไร ทำไมถึงเสี่ยงต่อการล้างพอร์ต

  Forex หรือชื่อเต็มก็คือ Foreign Exchange ทำหน้าที่เสมือนตลาดที่เป็นสถานที่ที่มีการซื้อการขายสกุลเงิน อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและเงินตรา โดยราคาการซื้อขายนั้นจะขึ้นอยู่และเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทาน แต่อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบอื่นๆด้วย เช่น สถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ อัตราค่าต่างๆ ค่าดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ ราคาสิ่งของ ราคาของน้ำมันและทองคำ สถิติการว่างงานและทิศทางเศรษฐกิจทั่วไป จึงกล่าวได้ว่าอัตราของการแลกเปลี่ยนเงินตรานี้ ค่อนข้างมีความผันผวนสูง ถูกเปลี่ยนแปรและถูกกระทบกระทั่งได้ง่ายจากสภาวะภายนอก ปัจจัยภายนอกต่างๆที่เกิดขึ้น

  ในปัจจุบันตลาดการเทรด Forex ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มสถาบันความมั่นคงทางการเงินในรูปแบบธนาคารหรือบริษัทประกันภัยเท่านั้น เนื่องจากระบบการลงทุนเทรดออนไลน์นั้นเป็นที่นิยมมาก ปัจจุบันจึงมีนักเทรดรายเล็กที่เข้ามาลงทุนออนไลน์ด้วย โดยผ่านตัวกลางนั่นคือบริษัทโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์นั้นทำหน้าที่เหมือนบุคคลตรงกลางที่นำส่งคำสั่งทั้งการซื้อและการขาย ส่งสารไปยังตลาดที่ซื้อขายเงินตราของต่างประเทศอย่างไวที่สุดหลังจากได้รับคำสั่งจากนักเทรด โดยสกุลเงินที่มีการผันแปรของราคาแทบจะตลอดเวลา นั่นคือเงินตราที่มีค่าค่อนข้างมากและเป็นที่รู้จัก ดังเช่น เงินยูโร(EUR) เงินเยน(JPY) เงินปอนด์ของอังกฤษ(GBP) และเงินดอลลาห์สหรัฐ(USD) ทั้งนี้ก็เพราะสกุลเงินดังกล่าวนั้นมีจำนวนผู้เทรดที่มากและมีสภาพความคล่องที่ค่อนข้างสูง

  ดังที่กล่าวไปข้างต้นถึงความเสี่ยงในการลงทุน Forex ทั้งความเร็วในการผกผันของราคารวมไปถึงความที่มีสภาพคล่องตัวที่ค่อนข้างสูง อีกประการสำคัญที่ควรคำนึงถึงนั้นคือ Forex สร้างความดึงดูดต่อนักเทรดเนื่องด้วยว่าเราสามารถเริ่มลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยแต่สามารถสร้างกำไรได้สูง เพราะฉะนั้นการลงทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับนักเทรดที่พร้อมรับความเสี่ยง สามารถตัดสินใจอย่างฉับไวว่าจะซื้อขายหรือไม่ และต้องการรับกำไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

  2.เหตุผลที่ทำให้หลายๆคนต้องล้างพอร์ต

  หัวข้อนี้จะกล่าวถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักลงทุนขาดทุนจนต้องล้างพอร์ต โดยปัจจัยหลักสองปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวนั่นคือ การขาดซึ่งกลยุทธ์และสภาวะจิตใจของผู้ลงทุน

  1. ความล้มเหลวทางด้านกลยุทธ์

  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนต้องล้างพอร์ต แบ่งออกย่อยเป็นสองอย่าง นั่นคือความล้มเหลวทางกลยุทธ์ทางด้านวิเคราะห์ และความล้มเหลวทางกลยุทธ์ทางด้านการลงทุน

  1.1 ความล้มเหลวทางด้านวิเคราะห์ ผู้ที่จำเป็นต้องปิดพอร์ตไปมักขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะกล่าวถึงด้านล่างดังต่อไปนี้ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง
  - Elliott Wave นักเทรดจำเป็นจะต้องศึกษาและฝึกฝนการใช้งานการใช้ Elliott Wave ให้มีประสิทธิภาพ ควรจำรูปแบบโครงสร้างคลื่นเพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้ม ศึกษาวิธีการติดป้ายกำกับคลื่นเพื่อบ่งบอกถึงชนิดลักษณะของคลื่นว่าเป็นแบบเล็ก กลาง หรือใหญ่
  - Dow Theory ควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการหกหลักในทฤษฎีของดาว การทราบ Time Frame ต่างๆ
  - Price Action ต้องมีความสามารถในการดูกราฟแบบไม่มีตัวบ่งชี้ลักษณะ(อินดิเครเตอร์) สามารถคาดคะเนพฤติกรรมการผันแปรของราคา
  - Trade Pattern การศึกษาเกี่ยวกับเทรดแพทเทิร์นประเภทต่างๆ
  1.2 ความล้มเหลวด้านการลงทุน นักลงทุนควรทราบถึงวิธีการตั้ง trade set up ว่าถูกหรือผิดหรือไม่อย่างไรและควรแก้ไขอย่างไร
  2. สภาวะจิตใจของผู้ลงทุน
  ปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนอาจสุญเสียกำไรและต้องล้างพอร์ตไปในที่สุด อาจเกิดจากสภาวะจิตใจของผู้เทรดเป็นสำคัญ การไม่มีวินัยและความไม่สม่ำเสมอในการเทรด อาจส่งผลต่อการตัดสินใจและอาจนำมาซึ่งความเสียหาย
  เมื่อทราบถึงปัจจัยปัญหาที่อาจเป็นตัวการที่ทำให้การเล่น Forex แล้วขาดทุน จนถึงขั้นล้างพอร์ตนั้น ในส่วนต่อไปเราจะขอแนะนำวีการที่จะทำให้การเทรด Forex มีความเสี่ยงน้อยลง


  3.กลยุทธ์สามอย่างที่จะช่วยให้คุณไม่ให้ลงเอยด้วยการล้างพอร์ต

  1. ควรวางแผนในการลงทุนอย่างเป็นประจำ
  ควรมีการจัดการการลงทุนอย่างมีรูปแบบ ทราบว่าตนเองควรจะเริ่มการลงทุนและหยุดการลงทุนเมื่อใด คุณจะต้องวางแผนว่าในระยะการลงทุนแบบยาวและระยะการลงทุนแบบสั้น คุณต้องการให้การเทรดมีผลลัพธ์ออกมาแบบไหน หรือคุณเองก็สามารถร่างแผนทั้งหมดโดยมีระยะเวลาที่ต้องการเทรดเป็นปัจจัยหลักก็ได้ ก่อนการลงทุนก็ควรคาดคะเนว่าตนเองมีความเห็นอย่างไรต่อการลงทุนเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เริ่มสั่งออเดอร์ ก็ต้องตัดสินใจให้ดีและควรพยายามจัดสรรเงินที่ใช้ไปในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
  2. เมื่อมีแผนแล้วก็ควรใช้วินัยในการทำตามอย่างต่อเนื่อง
  การมีวินัยในการเล่นหุ้น เทรด และลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญส่วนแรกๆที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ มีวินัยในการศึกษาการเทรด ลงทุนบ่อยๆโดยวิเคราะห์จำนวนเงินที่เหมาะสมต่อการลงทุนแต่ละครั้ง สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพอร์ตของคุณและการล้างพอร์ตที่จะเกิดตามมา
  3. ควรจดผลลัพธ์ที่ได้เพื่อนำไปวิเคราะห์ในการหาแนวทางการแก้ไข
  การจดผลลัพธ์ที่ได้จากการเทรดไว้นั้นเป็นสิ่งที่ดี และถ้าเป็นไปได้คุณควรจะจดบันทึกในทุกๆครั้ง ไม่ว่าแต่ละครั้งจะเป็นครั้งที่คุณเสียกำไรหรือได้กำไรก็ตาม เพราะผลลัพธ์ทุกผลลัพธ์มีค่า คุณสามารถนำมาประเมินตนเองและตลาดได้ว่าการลงทุนครั้งต่อไปควรจะทำอย่างไรจึงจะได้กำไร ดังเช่นว่าถ้าหากครั้งนี้กำไรเป็นของคุณ คุณก็จำเป็นต้องนำผลลัพธ์นั้นมาไตร่ตรองดูให้ดีว่าคุณใช้วิธีใดจึงได้กำไรมา เพื่อที่ครั้งหน้าในการลงทุน คุณจะสามารถใช้มันมาคาดคะเนความเป็นไปของสถานการณ์การลงทุนนั้นๆ แต่หากว่าคุณสูญเสียกำไรไปในครั้งนี้ ก็ยังควรที่จะจดไว้ แล้วนำมาวิเคราะห์ว่าเทคนิคและวีธีการที่ตัวเองลงทุนนั้นมีข้อบกพร่องประการใดจึงก่อให้เกิดความเสียหาย กล่าวคือไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบใดก็ตาม ให้บันทึกและวิเคราะห์ให้มาก ก็จะดีต่อการลงทุนครั้งถัดไป


  4. ทริคเพื่อการเทรด Forex ให้ได้กำไร โดยไม่ให้จบที่ล้างพอร์ต

  เมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งใดที่ทำให้นักเทรดคนหนึ่งๆอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องล้างพอร์ต เราสามารถนำสิ่งนั้นมาศึกษาต่อยอด เราจึงมีเคล็ดลับสั้นๆสองประการนำมาให้พิจารณา

  1. การอ่าน Forex Signal ให้ได้อย่างแม่นยำ

  ผู้เทรดจำเป็นต้องศึกษาเรื่องการวิเคราะห์กราฟลักษณะต่างๆ รวมถึงลักษณะราคาหรือที่เรียกว่า Price Pattern ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบอกคุณได้ถึงการตัดสินใจ การพิจารณาว่าจะลงทุนหรือไม่ของนักลงทุนรายอื่นๆ และศึกษาสิ่งอื่นๆดังที่กล่าวไปในบทของกลยุทธ์ทางการวิเคราะห์ การทราบลักษณะของ Trade ก็สามารถช่วยคุณได้มาก เนื่องจากคุณจะสามารถคาดคะเนความเป็นไปของตลาด ณ ตอนนั้น คุณก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการตัดสินใจการลงทุนและการวางแผนการเทรดได้

  2. สภาพจิตใจที่พร้อมต่อการลงทุน

  ไม่อยู่ในสภาวะอารมณ์ขุ่นมัวที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด ไม่อยู่ในภาวะการกดดันที่มากเกินไปจนทำให้ตั้งความคาดหวังของกำไรที่เกินควร ควรรมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงและสามารถยอมรับผลของการเล่นเทรดได้ พร้อมทั้งควรมีสมาธิจดจ่อ เปิดใจ พร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมหาข้อมูลและจดบันทึก


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply