Money flow index คืออะไร และใช้เทรด forex อย่างไร

  นักเทรดหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเครื่องมืออย่าง money flow index คือ อะไรมาก่อน และคงยังไม่แน่ใจว่าสำคัญอย่างไรต่อการเทรด forex แต่เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่นักเทรดทุกคนควรพิจารณาก่อนเข้าทำการเทรด เพราะเป็นเองเกี่ยวกับ demand และ supply หรือ กระแสเงิน (money flow) ที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือในการจัดการอย่าง Money flow index indicator เข้ามาช่วย ต่อไปเรามาทำความเข้าใจเครื่องมือนี้ให้มากขึ้นกันเลยดีกว่า


  1.เครื่องมือ Money flow index คืออะไร

  Money flow Index คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาและเลือกปริมาณราคาเพื่อตัดสินใจว่ากระแสเงินนั้นจะเป็นบวกหรือลบ เป็นการตรวจจับอุปสงค์และอุปทานของตราสารที่มากจนเกินไป เครื่องมือตัวนี้จะเข้ามาทำการแก้ไขปัญหาเรื่องของ Demand และ Supply ที่ตลาด forex ทำการวัดได้ยาก ตัว MFI นี้ จะบ่งบอกถึงความหนาแน่นของเงินทุนในหลักทรัพย์

  เครื่องมือ MFI เป็นเครื่องมือในกลุ่ม Oscillator หรือ Momentum ที่นักเทรดนิยมกัน เพื่อวัดปริมาณเงินที่เข้าออกของหุ้นและสินทรัพย์แต่ละชนิด ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถรับรู้ได้ถึงความเคลื่อนไหวของแต่ละช่วงเวลา โดยจะต้องอาศัยข้อมูลของราคาและขนาดของการซื้อ เพื่อให้สามารถพิจารณาการไหลเวียนของระบบกระแสเงิน ผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้การเทรด จำเป็นที่จะต้องมีทักษะของการคำนวณอยู่บ้าง เพราะจำเป็นที่จะต้องคำนวณด้วยตัวเอง เรามาจะลองเรียนรู้วิธีการคำนวณ MFI กันต่อเลย

  2.การคำนวณ Money Flow Index

  การคำนวณ Money flow Index คือ ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน ก่อนอื่นเราจะต้องกำหนดราคาทั่วไป Typical price หรือ TP ในช่วงราคาต่าง ๆ จากค่าเฉลี่ยของราคาสูงและต่ำ และราคาปิดสำหรับช่วงเวลาที่เกิดปญหา

  สูตรการคำนวณ TP

  TP = (H+L+C)/3

  ส่วนของการคำนวณ MF หรือ Money flow จะกำหนดค่าโดยการคูณราคาปกติด้วยปริมาณ

  สูตรการคำนวณ MF

   MF = TP x V

  ต่อไปเราจะต้องทำการคำนวณ Money flow ที่เป็นบวกและลบในช่วงเวลา N ที่เราได้กำหนดไว้ว่า Money flow ที่เป็นบวกจะเป็นวันที่ TP สูงกว่าช่วงเวลาก่อนหน้า ส่วน TP ที่เป็นลบจะเป็นวันที่ TP ต่ำกว่าช่วงก่อนหน้า จากนั้นเราจะมาสร้างสมการเพื่อทำการคำนวณ Money Ratio (MR) โดยนำผลรวมของ MF ที่เป็นบวกมาหารด้วย MF ที่เป็นลบ ดังต่อไปนี้

  การคำนวณ MR หรือ Money Ratio

   MR = positive money flow/negative money flow

  สุดท้ายเราจะสร้างสมการเพื่อหา Money flow index

  สูตร Money flow index คือ

  MFI = 100 – 100/(1+MR)

  นี่คือสูตรการหาอัตราส่วนของการไหลเวียนของกระแสเงิน ที่เป็นบวกต่อการไหลเวียนของเงินทั้งหมด แต่สำหรับที่เห็นว่าการคำนวณนี้ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจยาก ก็สามารถดาวน์โหลด MT4 หรือ MT5 เพื่อเพิ่มอินดิเคเตอร์ Money flow index นี้เข้าในระบบเพื่อทำการเทรดได้ เพราะแพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อให้สามารจัดการและช่วยให้การคำนวณ MFI เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นได้


  3. การวิเคราะห์ MFI

  หลักการในการวิเคราะห์ Money flow index จะมีลักษณะคล้าย ๆ กับ RSI จะต่างกันตรงที่ MFI จะต้องคำนวณปริมาณการซื้อขายด้วย เราจะต้องดูในเรื่องของ Overbought/Oversold และ Divergence/Failure swings เราจะมาวิเคราะห์กันทีละวิธีกัน เริ่มจาก

  Overbought/Oversold

  เมื่อ MFI เข้าสู่ระดับที่ต่ำกว่า 20 จะเรียกว่า ภาวะการ Oversold โดยราคาจะปรับตัวเป็นขาขึ้น

  เมื่อ MFI เข้าสู่ระดับที่สูงกว่า 80 จะเรียกว่า ภาวะการ Overbought โดยราคาจะปรับตัวเป็นขาลง

  ในโซนที่เป็นแถบสีแดง  MFI ขึ้นไปเหนือระดับ 80 จะเป็นโซน Overbought ที่จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าราคาเป็นขาขึ้นมากเกินไป และมีโอกาสที่กำลังจะพักตัวและเปลี่ยนไปเป็นขาลง

  ในโซนที่เป็นแถบสีเขียว MFI ลดลงต่ำกว่าระดับ 20 เป็นภาวะ Oversold จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าราคากำลังลดลงไปมาก และมีโอกาสที่จะกลับตัวเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ในอนาคต

  หากเกิด Overbought ให้เราเปิดออเดอร์ Sell ในสสกุลเงินนั้น

  หากเกิด Oversold ให้เราเปิดออเดอร์ทำการ Buy ค่าเงินนั้น

  ข้อสังเกตุกราฟแท่งเทียนที่เข้าสู่ลักษณะของ Money flow index ที่เป็นแบบ Overbought/Oversold นั้น ไม่ควรรีบเข้าเทรดเลยทันที แต่ควรรอจังหวะเข้าในการเกิดแท่งเทียนครั้งที่ 2

  Divergence/Failure swings

  ช่วงราคาที่ MFI สูงขึ้นกว่าระดับ 80 ในรอบแรก ในรอบที่ 2 ไม่สามารถขึ้นสูงได้อีก จะเรียกว่าเป็นสัญญาณ Bullish Failure Swings คือ MFI จะทำการปรับตัวใหม่ โดยราคาจะทำการ Low ใหม่ นี่จะเป็นเวลาของการเปิดออเดอร์ Buy

  ช่วงราคาที่ MFI ลดลงต่ำกว่าระดับ 20 ในรอบแรก ในรอบ 2 ไม่สามารถต่ำลงได้อีก จะเรียกว่าเป็นสัญญาณ Bearish Failure Swings คือ MFI จะทำการปรับตัวใหม่ โดยราคาจะทำการ High ใหม่ นี่จะเป็นเวลาของการเปิดออเดอร์ Sell

  การเกิด divergence ที่เกิดขึ้นพร้อมกับ failure swings จะช่วยให้เราสังเกตการกลับตัวของราคาได้ดี ในเส้นสีชมพูเป็นการเกิดสัญญาณ Bearish divergence พร้อมกับ MFI และในเส้นสีเหลืองจะเป็นจุดที่ยืนยันรอบของ bearish failure swing ที่จะช่วยบอกให้รู้ว่านี่คือสัญญาณการเข้าสู่รอบขาลง

  จะเห็นว่าการวิเคราะห์ Money flow index คือ เป็นการใช้สูตรเพื่อใช้จับจังหวะการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคาด้วยการดู Overbought/Oversold และ Divergence/Failure swing ร่วมด้วย นอกจากนี้นักเทรดสามารถที่จะใช้เครื่องมืออื่น ๆ มาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเทรดให้ดีขึ้นอีกได้

  4.กลยุทธ์การเทรด forex ด้วย Money flow index

  หลังจากที่เรารู้จักแล้วว่า Money flow index คืออะไรแล้ว เราจะมาดูกลุยทธ์การเทรดด้วย MFI ที่นักเทรดนิยมใช้กัน คือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ moving average (MA) ร่วมด้วย

  การเข้าเปิดออเดอร์ Buy จะทำเมื่อเส้น MFI ทำการ crossover ข้ามเหนือเส้น MA และให้เข้าเปิดออเดอร์ Sell เมื่อเส้น MFI crossover ข้ามต่ำกว่า MA ซึ่งเราจะต้องทำการตั้งค่าเส้นกึ่งกลางในเวลานั้นให้อยู่ในระดับ 50 จากนั้นให้วัดว่า MFI สูงกว่าหรือต่ำกว่า 50 หากต่ำกว่า 50 ให้เข้า Buy และหากสูงกว่า 50 ให้ทำการ Sell

  5.ข้อจำกัดของเครื่องมือ MFI

  สำหรับข้อจำกัดของ Money flow index คือ การสร้างสัญญาณหลอก ซึ่งนักเทรดหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าทำกำไร แต่หลังจากที่เข้าเทรดแล้วพบว่าราคาไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่เราคาดการณ์ไว้ หรือ divergence ไม่ส่งสัญญาณการกลับตัวของราคาที่แท้จริง

  เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเรามั่นใจที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นในการวิเคราะห์ราคา จริง ๆ แล้ว เราควรทำการวิเคราะห์ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ด้วย ไม่พึ่งพาอินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งในการวิเคราะห์ราคาและควบคุมความเสี่ยง

  Money flow index กลายเป็นเครื่องมือที่นักเทรดส่วนใหญ่นิยมใช้กัน รวมถึงนักเทรดมือใหม่ด้วย เพราะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใช้ได้ผลดีและใช้งานได้ตรงจุด อย่างไรก็ตามเราก็ยังควรใช้ MFI นี้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเกิดสัญญาณผิดได้ด้วยเช่นกันหากไม่ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นด้วย

  เครื่องมือ Money flow index คือ อีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ๆ ในการจับสัญญาณของการ Overbought และ Oversold นักเทรดหลายคนสามารถเข้าใจการใช้กลยุทธ์นี้ในการเทรด forex และสามารถนำไปใช้ร่วมกับ indicators อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างกำไรจากการเทรดได้ดีขึ้น

  6.สรุป

  ทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่า Money flow index คืออะไร และมีประโยชน์ในการเทรด forex อย่างไรบ้าง พร้อมทั้งเทคนิคการเทรดและการคำนวณด้วย MFI อย่างได้ผล สามารถนำไปลองใช้ได้ กลยุทธ์ Money flow index คือ เครื่องมือที่ต้องอาศัยพื้นฐานการคำนวณด้วย หากใครที่ไม่เก่งเรื่องการคำนวณก็สามารถที่จะอาศัยแพลตฟอร์ม MT4 หรือ MT5 ในการช่วยเทรดได้ ที่สำคัญอย่าลืมที่จะเลือกใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆ ด้วย เพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพการทำกำไรจากการเทรด forex ที่ดีขึ้น


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply