วิธีการเลือกกองทุนเฮดจ์ฟันด์? กองทุน Hedge fund คืออะไร? ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด

  คำจำกัดความของกองทุนเฮดจ์ฟันด์อย่างง่าย กองทุนเฮดจ์ฟันด์คือการลงทุนทางเลือกที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนจากความไม่แน่นอนของตลาด ในขณะเดียวกันก็สร้างผลตอบแทนที่ดีทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ตลอดเวลาของการลงทุน นักลงทุนหลายท่านมองหาวิธีเพิ่มผลกำไรสูงสุดในขณะเดียวกันก็มองหาวิธีที่จะลดความเสี่ยง ปัญหาของการป้องกันการลงทุนจากความเสี่ยงด้านการตลาด (แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเสมอไป) ด้วยการลงทุนทางเลือกที่พยายามลดการสูญเสียและรักษาทุน การลงทุนทางเลือกเหล่านี้เรียกว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือ hedge fund

  เพื่อให้คำจำกัดความของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ง่ายขึ้น คุณต้องดูวัตถุประสงค์ของนักลงทุน การจัดประเภท และดูกลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ผู้จัดการกองทุนมักใช้

  อาจจะพูดเป็นภาษาบ้าน ๆ ที่ฟังได้ง่ายได้ว่า คำจำกัดความที่กว้างที่สุดของกองทุนเฮดจ์ฟันด์คือพอร์ตการลงทุนทางเลือกที่ใช้โดยกลุ่มที่มองหาผลตอบแทนจากตลาดที่สูงกว่า คุณอาจได้ยินคำว่า "ผลตอบแทนแน่นอน" ที่ใช้ร่วมกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ซึ่งจะอธิบายว่ากลยุทธ์การลงทุนได้รับการออกแบบเพื่อสร้างผลตอบแทนใน ทั้งตลาดที่ดีและไม่ดี นั่นคือ "การป้องกันความเสี่ยง" ตลาด


  1.แนวคิดของ Hedge Fund

  Hedge Fund ได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1949 โดย Alfred Winslow Jones ซึ่งใช้เทคนิคบริหารความเสี่ยงจากการถือครองสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มจะราคาตกด้วยการ Short หรือการยืมสินทรัพย์จากผู้ลงทุนรายอื่นมาขายก่อน จากนั้นค่อยมาซื้อคืนภายหลัง ซึ่งหากสินทรัพย์นั้นราคาตกตามคาด Hedge Fund ก็จะได้กำไรจากส่วนต่างราคา (ได้ยืมสินทรัพย์มาขายในราคาแพงไปแล้ว แต่ยามซื้อมาจริงๆ กลับได้ซื้อตอนสินทรัพย์มีราคาถูก) ยิ่งกว่านั้น Alfred Jones ยังได้ใช้เทคนิค Long และแนวคิดการกู้ (Leverage) มาใช้ร่วมกับเทคนิค Short ด้วย ซึ่งทำให้ Hedge Fund มีโอกาสดีขึ้นอย่างมากในการได้ผลกำไรสูงเมื่อเทียบกับปริมาณความเสี่ยงที่ได้รับ ดังมีกลไกอธิบายได้ดังนี้

  ผสมผสานเทคนิค Long/Short

  การ Long คือ การซื้อสินทรัพย์บางอย่างเอาไว้ ทำให้เมื่อสินทรัพย์มีราคาสูงขึ้น ผู้ซื้อจะได้กำไรจากส่วนต่างราคา ในทางตรงกันข้าม หากสินทรัพย์มีราคาต่ำลง ผู้ซื้อจะขาดทุน เช่นซื้อหุ้นบริษัท A ที่ราคา 100 บาท หากบริษัท A ต้องปิดกิจการ ผู้ซื้อก็ขาดทุนเป็นเงินจำนวน 100 บาท แต่หากหุ้นราคาขึ้นไป 110 ผู้ซื้อก็ได้กำไรจากการซื้อหุ้นราคา 110 ในราคาเพียง 100 บาท

  การ Short คือ การยืมสินทรัพย์มาขายก่อน แล้วค่อยไปซื้อสินทรัพย์มาคืนในภายหลัง ทำให้เมื่อสินทรัพย์มีราคาต่ำลง ผู้ขายจะได้กำไรจากส่วนต่างราคา (ขายของราคาแพง ทั้งที่ไปซื้อของมาในราคาถูก) ในทางตรงกันข้าม หากสินทรัพย์มีราคาสูงขึ้น ผู้ซื้อจะขาดทุน โดยยิ่งสินทรัพย์มีราคาสูงขึ้นเท่าใด ผู้ซื้อก็จะขาดทุนเท่านั้น เช่น หุ้นราคาตลาด 100 บาทยืมมาขายในราคาตลาด 100 บาท แต่หุ้นกลับราคาขึ้นไปอยู่ที่ 300 บาท ผู้ขายขาดทุน 200 บาท


  2.ลักษณะสำคัญของกองทุนเฮดจ์ฟันด์

  -ใครลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์? เปิดรับเฉพาะนักลงทุนที่ "ผ่านการรับรอง" หรือผู้มีคุณสมบัติเท่านั้น

  กองทุนป้องกันความเสี่ยงได้รับอนุญาตให้รับเงินจากนักลงทุนที่ "ผ่านการรับรอง" เท่านั้น บุคคลที่มีรายได้ต่อปีเกิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาหรือมีมูลค่าสุทธิเกิน 1 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมที่อยู่อาศัยหลัก ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม นักลงทุนที่เหมาะสมพอที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาณัติการลงทุนที่กว้างขึ้น

  นักลงทุนมีหลายประเภท เช่นเดียวกับประเภทของสินทรัพย์ “นักลงทุนที่มีความซับซ้อน” จะลงทุนในสินทรัพย์ชนิดนี้       ผู้ที่ไม่ต้องการการคุ้มครองตามระเบียบที่ใช้กับกองทุนรวม บุคคลเหล่านี้คือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีทรัพย์สินที่ต้องผ่านการทดสอบ "นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง" หรือการทดสอบ "ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม" นักลงทุนคือบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิเกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมีรายได้ในช่วง 2 ปีปฏิทินล่าสุดมากกว่า $200,000/ปี และคาดว่าจะได้รับสิ่งเดียวกันมากกว่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์เกิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐได้อีกด้วย

  ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือผู้ที่มีเงินลงทุนในสินทรัพย์รวมมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์หรือหนึ่งในหลาย ๆ หน่วยงาน กองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายแห่งใช้มาตรา 3 (c) (1) หรือ 3 (c) (7) ของพระราชบัญญัติบริษัทเพื่อการลงทุนของ พ.ศ. 2483 เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนและข้อบังคับในฐานะ บริษัท การลงทุน นั่นคือเหตุผลที่ห้างหุ้นส่วนกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักถูกเรียกว่า "3 c 1" หรือ "3 c 7"


  กองทุนเฮดจ์ฟันด์ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณากองทุนของตนต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนเฮดจ์ฟันด์บางแห่งเลือกที่จะลงทะเบียนกับ ก.ล.ต. ซึ่งจะช่วยให้มีการลงทุนขั้นต่ำที่ต่ำกว่าและไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทุน (กองทุน 3c1/3c7 มีขีดจำกัด)

  -พวกเขามีละติจูดการลงทุนที่กว้างกว่ากองทุนอื่น ๆ

  โลกของการลงทุนของกองทุนเฮดจ์ฟันด์ถูกจำกัดโดยอาณัติของกองทุนเท่านั้น โดยทั่วไป กองทุนเฮดจ์ฟันด์สามารถลงทุนในอะไรก็ได้—ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หุ้น อนุพันธ์ และสกุลเงิน ในทางตรงกันข้าม กองทุนรวมต้องยึดติดกับหุ้นหรือพันธบัตรโดยพื้นฐานแล้วมักจะระยะยาวเท่านั้น

  -พวกเขามักใช้เลเวอเรจ

  กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะใช้เงินที่ยืมมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและยังช่วยให้สามารถเปิดสถานะ short ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของกองทุน ดังที่เราเห็นในช่วงวิกฤตการเงินปี 2551 เลเวอเรจสามารถล้างกองทุนป้องกันความเสี่ยงได้

  -โครงสร้างค่าธรรมเนียม 2 และ 20

  แทนที่จะเรียกเก็บเฉพาะอัตราส่วนค่าใช้จ่าย กองทุนป้องกันความเสี่ยงจะเรียกเก็บทั้งอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมตามผลงาน โครงสร้างค่าธรรมเนียมนี้เรียกว่า "สองและยี่สิบ" ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการสินทรัพย์ 2% จากนั้นจึงหักกำไรที่เกิดขึ้น 20%


  3.ทำไมต้องลงทุนในกองทุนเฮดจ์ฟันด์?

  กองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจมีความหมายในบริบทของพอร์ตโดยรวมด้วยเหตุผลหลายประการ และด้านล่างนี่คือบางส่วน

  -การกระจายการลงทุน: กองทุนป้องกันความเสี่ยงเพิ่มระดับการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนมักไม่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่น

  -Downside Protection: เนื่องจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์สามารถถือครองทั้งสถานะซื้อและขายสั้น มักจะมีความผันผวนน้อยกว่าพอร์ตโฟลิโอแบบยาวทั่วไปทั่วไป และกองทุนบางกองทุนสามารถช่วยปกป้องการสูญเสียในตลาดที่ตกต่ำได้

  -Absolute Return Focus: กองทุนป้องกันความเสี่ยงมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกตลาด - เพื่อให้ได่้ผลตอบแทนที่แน่นอน

  -Active Management Focus: ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงกำลังใช้กลยุทธ์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะเพิ่มหุ้นตัวเต็งพวกเขากำลังใช้ทักษะในการตีความข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในตลาดอย่างจริงจัง

  4.วิธีการเลือกกองทุนเฮดจ์ฟันด์

  เนื่องด้วยมีกองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวนมากในโลกของการลงทุน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนจะต้องรู้ว่าพวกเขากำลังมองหาอะไร เพื่อปรับปรุงและเตรียมการและตรวจสอบสถานะทางการเงินให้คล่องตัวและตัดสินใจได้ทันท่วงทีและเหมาะสม

  เมื่อมองหากองทุนเฮดจ์ฟันด์คุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการระบุตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับพวกเขาและผลลัพธ์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละกองทุน แนวทางเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับมูลค่าที่แน่นอน เช่น ผลตอบแทนที่เกิน 20% ต่อปี ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา หรืออาจจะใกล้เคียงกันก็ได้ เช่น กองทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 5 อันดับแรกในหมวดใดประเภทหนึ่ง


  5.สรุปประเด็นที่สำคัญ

  -กองทุน Hedge funds ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันในการลงทุนทางเลือกที่อาจใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมหรือประเภทสินทรัพย์

  -กองทุน Hedge funds มีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนรวมที่ลงทุนทั่วไป และมักจะจำกัดการลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงหรือผู้ลงทุนที่มีความซับซ้อนรายอื่นๆ

  แม้ว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์จะมีประสิทธิภาพในการเอาชนะตลาดในช่วงปี 1990 และต้นปี 2000 นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งก็มีประสิทธิภาพต่ำ แต่ก็ยังถือเป็นตัวเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจในสภาพตลาดที่ผันผวน

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply