วันเวลาเปิด/ปิดทำการของตลาดหุ้นอเมริกาและตลาดหุ้นไทย

  ตลาดหุ้นอเมริกาและตลาดหุ้นไทยต่างมีวันและเวลาเปิดปิดทำการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะวันหยุดราชการ, วันนักขัตฤกษ์ และวันเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อย่างไรก็ตามวันปิดทำการสากล คือ วันเสาร์และอาทิตย์เหมือนกันกับตลาดหุ้นอื่น ๆ ทั่วโลก บทความนี้จะรวบรวมวันทำการของตลาดหุ้นไทย-อเมริกา รวมถึงตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมงแบบละเอียด


   

  1. ตลาดหุ้นไทย: วันและเวลาเปิดปิดทำการ

  1.1 ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง 

  ตลาดหุ้นไทยเวลาเปิดปิดทำการ

  เวลาท้องถิ่น

  คาบการทำการ

  09.30 น.

  ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-open 1)

  09.55 หรือ 10.00 น.(สุ่ม) - 12.30 น.

  สุ่มการซื้อขายช่วงเช้า(Morning Trading Session 1)

  12.30 น. - 14.00 น.

  ช่วงหยุดพักการซื้อขาย(Intermission)

  14.00 - 14.25 หรือ 14.30 น.(สุ่ม)

  ช่วงก่อนเปิดตลาดบ่าย(Pre-open 2)

  14.25 หรือ 14.30 น.(สุ่ม) - 16.30 น.

  สุ่มการซื้อขายช่วงบ่าย(Afternoon Trading Session 2)

  16.30 - 16.35 น. หรือ 16.40 น.(สุ่ม)

  ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิด(Market Runoff Period)

  16.35 หรือ 16.40 น.(สุ่ม) – 17.00 น.

  ช่วงนอกเวลาทำการ 

  17.00 น.

  ปิดรับคำสั่งซื้อขาย และปิดทำการ

   

  ช่วงที่ 1 ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้าจะเป็นการเปิดตลาดเพื่อคำนวณหาราคาเปิด จะมีการซื้อขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติ ซื้อขายครั้งเดียว ณ เวลาเปิดทำการ และประเภทการซื้อขายเป็นหน่วย

  ช่วงที่ 2 ช่วงเวลาทำการซื้อขายช่วงเช้า จะเป็นการซื้อขายสองวิธี วิธีแรกการจับคู่อัตโนมัติและวิธีสองการบันทึกการซื้อขาย โดยที่วิธีจับคู่อัตโนมัติจะมีสองหน่วยแบบหน่วย Board Lot และหน่วยย่อย Odd lot ส่วนวิธีสองจะมีสี่วิธีการซื้อขาย ได้แก่ การซื้อขายรายใหญ่, ซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ, ส่งมอบหลักทรัพย์ผิดนัด และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิดนัด

  ช่วงที่ 3 ช่วงหยุดพักการซื้อขาย คือ ช่วงพักจะไม่มีการทำการซื้อขายเกิดขึ้น

  ช่วงที่ 4 ช่วงก่อนเปิดตลาดบ่าย จะเป็นช่วงที่คำนวณหาราคาเปิดด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติเหมือนช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า

  ช่วงที่ 5 ช่วงการซื้อขายบ่ายจะเหมือนช่วงที่ 2

  ช่วงที่ 6 ช่วงก่อนปิดทำการเพื่อคำนวณหาราคาปิดด้วยวิธีการจับคู่การซื้อขายครั้งเดียว, บันทึกการซื้อขายรายใหญ่และหลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวถือหุ้น

  ช่วงที่ 7 ช่วงนอกเวลาทำการจะบันทึกการซื้อขายรายใหญ่, หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวถือ และบันทึกการซื้อขายนอกเวลาทำการ 

  1.2 วันเปิดปิดทำการ


  โดยทั่วไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หยุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์, วันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษของสถาบันการเงิน ดังนี้

  วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2021

  เดือน

  วันที่

  วันหยุด

  มกราคม

  1

  วันขึ้นปีใหม่

  กุมภาพันธ์

  12

  26

  วันหยุดพิเศษของสถาบันการเงิน

  วันมาฆบูชา

  เมษายน

  6

   

   

  13

  14

  15

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  วันสงกรานต์

  วันสงกรานต์

  วันสงกรานต์

  พฤษภาคม

  3

  4

  26

  ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

  วันฉัตรมงคล

  วันวิสาขบูชา

  มิถุนายน

  3

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

  กรกฎาคม

  26

  28

  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  สิงหาคม

  12

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

  กันยายน

  24

  วันหยุดพิเศษของสถาบันการเงิน

  ตุลาคม

  13

   

   

  22

  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ชดเชยปิยะมหาราช

  ธันวาคม

  6

   

   

   

  10

  31

  ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  วันรัฐธรรมนูญ

  วันสิ้นปี

   

  การเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของตลาดหุ้นไทยเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย(วันหยุดพิเศษ) และสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เสมอ นักลงทุนควรติดตามข่าวสารวันหยุดเพิ่มเติมพิเศษตลอดเวลา สำหรับสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล และสงขลาจะมีวันหยุดพิเศษ เช่น วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี(วันรายอปอซอ), วันตรุษอีติ้ลอัฎฮา(วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีนเพิ่มเติม 

  2. ตลอดหุ้นสหรัฐอเมริกา: เวลาเปิดปิดทำการ

  ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมงนั้น จะมีเวลาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรัฐและประเภทของสินทรัพย์ ตารางข้างล่างจะยกประเภทสินทรัพย์ Tape A, B, C และเวลาทำการตลาดหลักทรัพย์ระดับชาติ รวมถึงเวลาทำการของตลาด Nasdaq ที่อ้างอิงกับเวลาเปิดปิดทำการตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก


  2.1 ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง: ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

  ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Tape A

  เวลาท้องถิ่น

  เวลาไทย

  คาบการทำการ

  06.30 – 09.30 น.

  17.30 – 20.30 น.

  ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-Opening 1)

  09.30 – 15.45 น.

  20.30 – 02.45(เช้า) น.

  ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลักเพื่อหาราคาเปิด(Core Open Auction)

  15.45 - 16.00 น.

  02.45 – 03.00(เช้า) น.

  ช่วงก่อนปิดตลาด(Closing Imbalance Period)

  16.00 น. 

  03.00(เช้า) น.

  ปิดรับคำสั่งซื้อขายและปิดทำการ(Closing Auction)

   

  ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Tape B และ C

  เวลาท้องถิ่น

  เวลาไทย

  คาบการทำการ

  06.30 – 07.00 น.

  17.30 – 18.00 น.

  ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-Opening 1)

  07.00 – 09.30 น.

  18.00 – 20.30 น.

  ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายเช้า(Early Trading)

  09.30 - 16.00 น.

  20.30 – 03.00(เช้า) น.

  ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลัก(Core Trading)

  16.00 น. 

  03.00(เช้า) น.

  ปิดรับคำสั่งซื้อขายและปิดทำการ(Closing Auction)

   

  ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทั่วไป

  เวลาท้องถิ่น

  เวลาไทย

  คาบการทำการ

  06.30 – 07.00 น.

  17.30 – 18.00 น.

  ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-open 1)

  07.00 – 09.30 น.

  18.00 – 20.30 น.

  ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายเช้า(Early Trading)

  09.30 - 16.00 น.

  20.30 – 03.00(เช้า) น.

  ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลัก(Core Trading)

  16.00 – 20.00 น. 

  03.00(เช้า) – 07.00(เช้า) น.

  ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายรอบค่ำ(Late Trading)


  2.2 ตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง: ตลาด Nasdaq 

  ตลาด Nasdaq

  เวลาท้องถิ่น

  เวลาไทย

  คาบการทำการ

  04.00(เช้า) – 09.30 น.

  15.00 – 20.30 น.

  ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า(Pre-Opening)

  09.30 - 16.00 น.

  20.30 – 03.00(เช้า) น.

  ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลัก(Core Trading)

  04.00(เช้า) – 20.00 น.

  15.00 – 07.00(เช้า) น.

  เวลาระบบเปิดและปิดทำการ

   

  ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาด Nasdaq ไม่มีเวลาหยุดพัก เทรดได้ตลอดเวลาเปิดทำการ และจะมี 4 ช่วงการเทรด ได้แก่ ช่วงก่อนเปิดตลาดเช้า, ช่วงเปิดตลาดซื้อขายเช้า, ช่วงเปิดตลาดการซื้อขายหลัก และช่วงปิดตลาด อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรตรวจสอบเวลาทำการของแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการเทรดเสมอ เช่น กองทุนรวม หรือ กองทุนดัชนีรวม 

   

  อีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนควรจะทราบคือ ในสหรัฐอเมริกาจะมีช่วงออมแสงแดด(Daylight Saving Time) โดยเฉพาะในรัฐนิวยอร์กที่จะปรับเวลาสองช่วงในทุกปี ตั้งแต่ 14 มีนาคม ซึ่งจะปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงและ ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายนจะปรับเวลาให้ช้าลง 1 หนึ่งช่วงโมง หากนักลงทุนในประเทศไทยต้องการเทรดตามตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ควรปรับเช็คเวลาอยู่เสมอเพื่อที่การเทรดจะได้ราบรื่น

   

  2.3 วันเปิดปิดทำการ: สำหรับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และตลาด Nasdaq ในสหรัฐอเมริกา 


  โดยทั่วไปตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาจะเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดทำการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ รวมถึงวันหยุดประจำปี ดังต่อไปนี้ 

   

  วันหยุดทำการซื้อขายประจำปี 2021

  เดือน

  วันที่

  วันหยุด

  มกราคม

  1

  18

  วันขึ้นปีใหม่

  วันคล้ายวันเกิด Martin Luther King, Jr.

  กุมภาพันธ์

  15

  วันคล้ายวันเกิดอดีตประธานาธิบดีวอชิงตัน(Washington’s Day)

  เมษายน

  2

  วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์(Good Friday)

  พฤษภาคม

  31

  วันระลึกทหารผ่านศึก(Memorial Day)

  มิถุนายน

  5

  วันชาติอเมริกา(Independence Day)

  กันยายน

  6

  วันแรงงาน

  พฤศจิกายน

  25

  วันขอบคุณพระเจ้า

  ธันวาคม

  24

  วันคริสมาสต์ 

   

  นอกเหนือจากที่นักลงทุนได้ทราบแล้วว่าตลาดหุ้นเปิดปิดกี่โมง ข้อควรระวังในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ตลาดหลักทรัพย์ฯเปิดทำการ แต่จะปิดทำการก่อนเวลาปกติ คือ ปิดทำการที่เวลา 13 นาฬิกา ณ เวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก หรือ เที่ยงคืน ณ เวลากรุงเทพฯ ประเทศไทย


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply