การขายชอร์ต(Short Sell) คืออะไร?

  การทำกำไรในตลาดหุ้นนั้นมีหลายวิธีการ ไม่เพียงแต่ซื้อหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในราคาต่ำและขายหุ้นออกในราคาสูง แต่ยังมีวิธีการขายชอร์ตเพื่อทำกำไรในเวลาที่หุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ราคาปรับตัวต่ำลงอีกด้วย บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการขายชอร์ต, short แปลว่าอะไร, มีกลไกอย่างไร และสามารถใช้การขายชอร์ต อย่างใดได้บ้าง?

  1. นิยามการขายชอร์ต(Short Sell)

  การขายชอร์ต คือ การยืมสินทรัพย์จากโบรกเกอร์เพื่อนำไปขายต่อ ณ ขณะที่ราคาสินทรัพย์กำลังตกลง โดยที่ผู้ขายไม่จำเป็นต้องมีกรรมสิทธิ์ในตัวสินทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งโบรกเกอร์ก็จะไปขอยืมหุ้นจากนักลงทุนที่มีพอร์ตลงทุนขนาดใหญ่หรือนักลงทุนระยะยาวที่ไม่ขายสินทรัพย์ถาวร ดังนั้น short แปลว่า การยืมหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อนำมาขายก่อน เมื่อทำการขายชอร์ตสำเร็จ ถึงจะนำหุ้นหรือสินทรัพย์นั้นไปคืนโบรกเกอร์ โดยนักเทรดจะจ่ายดอกเบี้ยการยืม

   


  หากราคาสินทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นักลงทุนจะไม่สามารถทำกำไรได้ แต่จะต้องซื้อหุ้นไปคืนโบรกเกอร์ในราคาที่สูงกว่าที่คาดหวังไว้

  2. การทำชอร์ตมีกลไกอย่างไร?

  เนื่องจากการขาย short แปลว่า การยืมหุ้นเพื่อนำไปขายทำกำไรก่อน โดยที่นักเทรดไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ การทำชอร์ตจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนแรก นักเทรดจะต้องติดต่อกับโบรกเกอร์ที่ตนไว้วางใจจะใช้บริการ short sell ควรศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยเสมอ

  ขั้นตอนที่สอง นักเทรดจะต้องวางเงินประกันเงินสดหรือหลักทรัพย์(Margin) ตามที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีที่ไม่สามารถคืนหุ้นให้กับโบรกเกอร์หรือบริษัทหลักทรัพย์ได้

  ขั้นตอนที่สาม โบรกเกอร์จะให้ยืมหุ้นหรือสินทรัพย์ต่าง ๆ จากนั้นนักเทรดจะต้องศึกษาระยะเวลาที่ต้องส่งมอบหุ้นคืนให้กับโบรกเกอร์ ณ ขั้นตอนนี้กรรมสิทธิ์จะยังเป็นของโบรกเกอร์ และที่มาของสินทรัพย์ที่ให้ยืมจะมาจาก ไม่ว่าจะเป็น Pool หุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่นำมาให้นักเทรดขายชอร์ต หรือเรียกว่าบริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์(Securities borrowing and lending) 

  ขั้นตอนที่สี่ เมื่อได้หุ้นกู้มาแล้ว การเทรด short แปลว่า การยืมจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเหมือนการกู้ยืมเงินในชีวิตประจำวัน ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจะตกอยู่ที่ 5-6% ต่อปี 

  ขั้นตอนสุดท้าย นักเทรดจะต้องซื้อหุ้นคืนในราคาที่ต่ำกว่าตอนยืม จึงจะถือว่าเป็นขายชอร์ตที่ประสบความสำเร็จที่เรียกว่า “การเก็งกำไรชอร์ต(Short Covering)” 

  3. สามารถทำชอร์ตบท Forex ได้หรือไม่?

  นักลงทุนสามารถทำชอร์ตบนตลาด Forex ได้ เพราะความเสี่ยงในการทำชอร์ต ณ ตลาด Forex มีต่ำมากหากเทียบกับตลาดหุ้น เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราไม่สามารถพุ่งสูงทะลุเพดานหรือต่ำลงอย่างมีนัยยะสำคัญได้ ยกเว้น มีเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ หรือวิกฤตการณ์โลก(Black Swan) เป็นต้น


   

  เมื่อการทำชอร์ตบนตลาด Forex ดังนั้น short แปลว่า การเก็งกำไรในคู่สกุลเงินตราที่นักลงทุนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในสกุลเงินที่ต้องการทำชอร์ต และจะได้กำไรจากสกุลเงินที่ลงทุนไป ตัวอย่างเช่น หากอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่ทำการชอร์ตสูงกว่าสกุลเงินที่ลงทุนไป นักเทรดจะขาดทุน ในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่ทำการชอร์ตต่ำกว่าสกุลเงินที่ลงทุนไป ตรงนี้นักลงทุนจะได้กำไรจากการชอร์ตในตลาด Forex

   

  ทั้งนี้ หากนักลงทุนทำการชอร์ตเลเวอเรจ โบรกเกอร์จะคิดค่าธรรมเนียมรายวันตามจำนวนอนุมัติให้ยืม ดังนั้นควรศึกษาอัตราค่าธรรมเนียมระหว่างธนาคาร และค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ที่เลือกใช้เสมอ

  4. ควรทำชอร์ตกับสกุลเงินใดบ้าง และไม่ควรทำตอนไหน?

  เมื่อนักลงทุนทำความเข้าใจแล้วว่า short แปลว่าอะไรในตลาด Forex นักลงทุนควรทราบด้วยว่าการทำชอร์ตสามารถทำกับสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มว่าจะมีมูลค่าต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้


  4.1 รูปแบบกราฟ

  นักลงทุนควรฝึกดูกราฟในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อศึกษาว่าคู่สกุลใดเงินเหมาะสมกับการทำชอร์ต เช่น กราฟแบบหัวไหล่(Head and shoulders), กราฟแบบขึ้นลงดีดตัวกลับเป็นรูป w (Double tops), กราฟ Triple top, กราฟ Rising wedges และกราฟ Triangle breakouts

  4.2 สกุลเงินหลักของโลก

  เวลาตลาดที่มีคาบเกี่ยวกันระหว่าง ตลาดนิวยอร์ก(โดยเฉพาะเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ), ตลาดลอนดอน(โดยเฉพาะเงินปอนด์อังกฤษ), ตลาดซิดนีย์ และตลาดโตเกียว(โดยเฉพาะเงินเยนญี่ปุ่น, เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย และเงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์) ส่วนสกุลเงินรองนั้น นักลงทุนควรศึกษาแนวโน้มให้ดีและวิเคราะห์ให้รอบคอบเสมอ 

  4.3 สภาพคล่องในตลาด

  นักลงทุนควรทำการเทรดหรือขายชอร์ตเฉพาะเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องสูง ควรหลีกเลี่ยงการขายชอร์ต ณ เวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องต่ำ กล่าวคือมีผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดจำนวนน้อย สภาพคล่องมีความสำคัญในการเทรดเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักเทรดสามารถทำการเปิดปิดสถานะการลงทุนได้ หากซื้อขาย ณ เวลามีตลาดมีสภาพคล่องต่ำจะทำให้ค่าสเปรดกว้างขึ้นและทำให้นักเทรดขาดทุนได้

  4.4 สถานะการณ์โลก

  นักลงทุนควรติดตามข่าวสารประจำวันและข่าวสารรอบโลกเสมอ โดยเฉพาะข่าวการเมืองการเลือกตั้งในประเทศที่เป็นที่ตั้งตลาด Forex และประเทศที่เป็นต้นกำเนิดสกุลเงินสำคัญของโลก, ข่าวการเคลื่อนไหวในสหภาพยุโรป เช่น Brexit หรือข่าวเกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการขายชอร์ตใน Forex ได้

  5. วิธีขายชอร์ตใน MT5  เมื่อนักลงทุนเข้าใจหลักการของการ short แปลว่า การซื้อขาย ณ ขณะที่ราคาสินทรัพย์ต่ำลงแล้ว สินทรัพย์ที่ใช้ในการชอร์ตใน MT5 มีตั้งแต่เงิน Forex (เงินปอนด์อังกฤษเป็นที่นิยมมาก), ทองคำ, หุ้น, ดัชนีหุ้น, กองทุน ETF, เหรียญสกุลเงินดิจิตอล, พันธบัตรรัฐบาล, ตราสาร CFD และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายชอร์ตทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์สามารถคาดการณ์ราคาได้ล่วงหน้าระดับนึง เป็นการทำชอร์ตในสินทรัพย์ประเภทนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยม 

   

  การเปิดคำสั่งขายชอร์ตกับตราสาร CFD(สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง)นั้นได้รับความนิยมมาก และมีความยุ่งยากน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับการขายชอร์ตในสินทรัพย์อื่นๆ โดยที่การชอร์ตตราสาร CFD สามารถทำได้ในโปรแกรม MetaTrader 5 หรือ MT5 ได้ดังนี้ 

  ขั้นตอนแรก ไปที่ New Order หรือปุ่มลัด F9 

  ขั้นตอนที่สอง นักลงทุนสามารถเลือก Volume, ตั้งค่า Stop-Loss และอื่น ๆ ได้

  ขั้นตอนที่สาม กด Sell by Market และโปรแกรมจะแสดงผลหน้า Short Position 

  ขั้นตอนที่สี่ เมื่อได้ผลลัพธ์ในการชอร์ตตามที่ต้องการแล้ว นักลงทุนจะต้องปิดสถานะการชอร์ตเพื่อซื้อคืนสินทรัพย์และส่งมอบสินทรัพย์ที่ยืมมาจากโบรกเกอร์ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้

   

  หากนักลงทุนมีความประสงค์ต้องการฝึกการเทรด นักลงทุนสามารถเลือกเปิดบัญชีจำลองใน MT5 เพื่อฝึกการทำขายชอร์ตได้โดยไร้ความเสี่ยง

   

  6. การขายชอร์ตได้เงินปันผลไหม? 

  นักลงทุนที่ทำการขายชอร์ต ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า การทำ Short แปลว่า การยืมสินทรัพย์เพื่อนำมาทำกำไร และเมื่อปิดสถานะ Short นักลงทุนจะซื้อหุ้นกลับมาและต้องคืนให้โบรกเกอร์ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ก็ตามที่นักลงทุนได้รับจากระหว่างที่ยังไม่ส่งคืนหุ้นให้กับโบรกเกอร์ นักลงทุนผู้ขายชอร์ตจะต้องส่งมอบสิทธินั้น ๆ คืนให้กับโบรกเกอร์ และโบรกเกอร์จะส่งมอบให้แก่เจ้าของหุ้นที่ให้ยืมอีกทอดหนึ่งเสมอ ซึ่งสิทธิพิเศษดังกล่าวอาจจะเป็น เงินปันผล หรือสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนก็เป็นได้

   

  ดังนั้นผู้ขายชอร์ตจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลใด ๆ เพราะไม่เข้าเกณฑ์ในการรับเงินปันผล ทุกสิทธิประโยชน์จะกลับคืนสู่เจ้าของหุ้นเสมอ อีกทั้งการขายชอร์ตจะไม่สามารถยืมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย เช่น XD, XR และ XW ด้วย 

   

  แม้ว่าการขายชอร์ตจะเป็นอีกรูปแบบนึงในการเทรดที่จะช่วยให้ได้ผลตอบแทนในการลงทุน นักลงทุนควรศึกษาให้รอบคอบถึงการขายชอร์ตเสมอ เพราะการทำชอร์ตมีความเสี่ยงสูงและนักลงทุนควรมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี เนื่องจากมีอัตราค่าธรรมเนียมแบบรายวันหรือต่อครั้ง, ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของโบรกเกอร์ และค่าธรรมเนียมในการยืมสินทรัพย์ หากราคาสินทรัพย์ไม่มีการปรับตัวลง นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้นคืนโบรกเกอร์ในราคาสูงและจะทำให้ขาดทุนได้ 

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply