ออมทองดีไหม? ทองจะขึ้นอีกไหม?

  การลงทุนในทองคำนั้นเป็นการลงทุนที่มีความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจการเงินระดับโลกมายาวนาน ทองคำแท่ง ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง สามารถเก็บไว้ได้ยาวนานโดยที่ไม่สึกบุบสลายหายไปตามกาลเวลา และที่สำคัญมีค่าในยามฉุกเฉินเสมอ เช่น ภาวะสงครามโลกต่าง ๆ ในยามที่เงินเฟ้อจนไม่มีค่าพอที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าตามปกติได้ บทความนี้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำ, ออมทองดีไหม และซื้อทองเก็บไว้ดีไหม

  1. ลงทุนทองคำดีหรือไม่ในปัจจุบัน?


  การลงทุนในทองคำต่างจากการลงทุนในการซื้อหุ้นและการเก็งกำไรเงินสกุลต่างประเทศ ซึ่งมีกลไกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยมนุษย์ นักลงทุนมักตั้งคำถาม เช่น ออมทองดีไหม และควรจะซื้อทองเก็บไว้ดีไหมนั้น ก่อนอื่นการลงทุนในทองคำแท่งมีความมั่งคง ไม่อ่อนไหวต่อวิกฤตการณ์โลกง่ายดาย และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการลงทุนทองคำ มีดังนี้

  1.1 ภาวะเงินเฟ้อ/ภาวะเงินฝืด

  ทองคำแท่งมักไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเฟ้อ ในขณะที่การลงทุนในหุ้นหรือเก็งกำไรเงินสกุลต่างประเทศนั้นมีมูลค่าลดลง นักลงทุนสามารถตรวจสอบราคาทองคำได้ว่าตลาดระยะ 50 ปีที่ผ่าน มูลค่าทองคำเงินตามภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้น การซื้อทองเก็บไว้ดีไหม ตอบได้เลยว่าดีแน่นอนในภาวะเงินเฟ้อ

  ส่วนภาวะเงินฝืดนี้จะทำให้การลงทุนในทองคำมีอุปสรรค กล่าวคือมูลค่าของทองคำจะลดลงมาก เนื่องจากผู้คนมีกำลังซื้อทองคำ อย่างไรก็ตามภาวะเงินฝืดเกิดขึ้นได้ยากในเศรษฐกิจยุคนี้ นับจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 1929(The Great Depression) จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฎว่ามีภาวะเงินฝืดเกิดขึ้นใหม่

  1.2 ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ

  เศรษฐกิจอเมริกันจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำเสมอ เพราะถ้าเศรษฐกิจดี เงินดอลล่าร์ฯแข็งตัว จะทำให้ราคาทองคำตก ในทางกลับกันหากเงินดอลล่าร์ฯอ่อนตัว ราคาทองคำจะสูงขึ้น เพราะทองคำจะซื้อขายโดยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯเสมอ

  1.3 ความต้องการและความนิยมในการซื้อทองคำ

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โลกมีความต้องซื้อทองคำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย ที่นิยมออมทรัพย์ในรูปแบบทองคำแท่ง และความต้องการในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ อีกทั้งนักลงทุนเริ่มเล็งเห็นประโยชน์ในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำ และกองทุนดัชนี SPDR Gold Trust ซึ่งหากความต้องการสูง ราคาทองคำก็ย่อมสูงตามด้วย

  1.4 ทรัพยากรแร่ทองคำที่มีจำกัด

  การขุดแร่ทองคำได้อย่างจำกัดที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาดจะส่งผลให้ราคาทองพุ่งสูงขึ้น การทำเหมืองแร่นั้นใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปีเพื่อสกัดแร่ทองคำ ดังนั้นหากอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีผลผลิตที่ลดลง ราคาทองก็จะสูงขึ้น

  สรุปได้ว่าการออมทองดีไหม นักลงทุนได้คำตอบแล้วว่า การออมทองคำสามารถช่วงกระจายความเสี่ยงของการลงทุน นอกเหนือจากหุ้น, สกุลเงินดิจิตอล หรืออนุพันธ์ตราสารอื่น ๆ และจากคำถามที่ว่าซื้อทองเก็บไว้ดีไหม หากพิจารณาจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ซื้อทองคำรูปพรรณเก็บถือไว้ในครอบครอง ก็เป็นการออมทรัพย์ระยะยาวที่คุ้มค่าและส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้ เพราะปัจจัยที่จะทำให้มูลค่าทองคำลดลงนั้นมีแค่ภาวะเงินฝืดเท่านั้น

  2. ทองจะขึ้นอีกไหม?


  คำถามต่อไปที่น่าสนใจคือ ทองจะขึ้นอีกไหมในปี 2021 และซื้อทองเก็บไว้ดีไหม ก่อนอื่นการลงทุนในทองคำเหมาะสมแก่การลงทุนระยะยาวมากกว่าเก็งกำไรระยะสั้น เพราะอาจมีเหตุการณ์ระดับที่ไม่คาดคิด หรือการเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมือง จุดสำคัญเวลาราคาทองจะขึ้นหรือลดลงอยู่ที่ความต้องการซื้อ, ปริมาณทองคำ และนโยบายทางการเงินของสถาบันการเงินระดับโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

  2.1 ความต้องการซื้อ

  โดยเฉพาะความต้องปริมาณทองคำใช้สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีตลาดใหญ่ในประเทศจีน, อินเดียและสหรัฐอเมริกาที่บริโภคประมาณ 4,400 ตันต่อปีเป็นอันดับต้นของโลก ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีความต้องการซื้อสูง ราคาทองคำจะขึ้นอีกแน่นอน

  2.2 ปริมาณทองคำ

  ในปีที่ผ่านมา บริษัทเหมืองทองระดับโลก เช่น Newmont, AngloGold และ Barrick สกัดปริมาณทองคำจากการขุดเหมืองได้น้อยลงและขุดได้ยากขึ้น เนื่องจากแร่มีคุณภาพต่ำ, ได้ผลผลิตน้อยลง, เสียพื้นที่ในการทำเหมืองแร่, และฟื้นตัวช้าจากวิกฤตการณ์โรคติดต่อในปี 2020 สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นสูงในปี 2021 ไต่สูงขึ้น

  2.3 นโยบายทางการเงิน

  นโยบายทางการเงินจะสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเสมอ ในปี 2021 ได้มีภัยโรคติดต่อต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2020 ทำให้รัฐบาลทั่วโลกต้องออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อพยุงเศรษฐกิจให้รอดพ้นจากวิกฤตให้ได้ ซึ่งราคาทองคำจะขึ้นอีกแน่นอนในปีนี้ เช่น ธนาคารกลางอเมริกาประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินช่วยเหลือ(Stimulus check) นักลงทุนควรเตรียมตัวลงทุนในทองคำได้เลย เพราะราคาทองคำจะขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอน ในทางกลับกันหากธนาคารฯประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และยกเลิกเงินช่วยเหลือ ราคาทองคำจะตกลงอย่างแน่นอน

  หากนักลงทุนสนใจศึกษาเพิ่ม สามารถติดตามได้ที่คลิปด้านล่างนี้

  3. ลงทุนในทองคำได้อย่างไร?


  เมื่อนักลงทุนได้ทบทวนถึงคำถามว่าจะออมทองดีไหม และซื้อทองเก็บไว้ดีไหม เมื่อได้ตัดสินแน่วแน่ว่าจะลงทุนแล้ว การลงทุนในทองคำสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ ซื้อทองคำรูปพรรณ, เทรดทองคำผ่านสัญญาซื้อขายทองคำ(CFD)ผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำ, การซื้อผ่านกองทุนดัชนี ETF ทองคำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่าง ๆ และสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นทองคำ เป็นต้น

  3.1 ซื้อทองคำรูปพรรณ

  นักลงทุนต้องติดต่อตัวแทนขายทองคำแท่งด้วยตัวเองและควรคำนึงถึงการเช่าที่เก็บรักษาทองคำรูปพรรณด้วยเสมอ การซื้อขายทองคำสามารถซื้อเป็นทองคำแท่ง, เหรียญกษาปณ์ทองคำ และเครื่องประดับทองคำ และนักลงทุนจะได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองทองคำแท่งทันที ซึ่งจะต่างจากวิธีลงทุนรูปแบบอื่น

  ทองคำแท่งส่วนมากมีน้ำหนักตั้งแต่ 1 – 10 ออนซ์ต่อแท่ง และจะมีราคาประมาณ $1,800 ต่อหนึ่งออนซ์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำจำนวนมาก ส่วนเหรียญกษาปณ์ทองคำนั้นจะมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักประมาณ ¼ - 2 ออนซ์ให้เลือกซื้อ มีราคาย่อมเยาว์ และพกพาง่ายสะดวก นักลงทุนสามารถเลือกซื้อเหรียญฯรุ่นพิเศษ เช่น Maple Leaf ของประเทศแคนาดา หรือ Gold Eagle ของประเทศอเมริกา

  สุดท้ายเครื่องประดับทองคำมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากหากนักลงทุนซื้อมาเพื่อใส่ประดับแล้วเกิดความเสียหาย มีตำหนิ จะทำให้ราคาตกลงได้ นอกจากนี้การซื้อเครื่องประดับในรูปแบบทองคำไม่ค่อยแนะนำหากจะซื้อเพื่อเก็งกำไร เพราะนักลงทุนจะต้องซื้อในราคาแพงเพราะมีต้นทุนเรื่องการออกแบบ และตราสินค้า

  3.2 ซื้อหุ้นในบริษัทเหมืองทองคำหรือเทรดทองคำด้วย CTF ผ่านโบรกเกอร์

  การลงทุนหุ้นในบริษัทเหมืองทองคำชั้นนำของโลกก็เป็นวิธีนึงในการลงทุน โดยผ่านโบรกเกอร์ที่นักลงทุนไว้วางใจ โดยเฉพาะหุ้นในบริษัท Newmont Corp(NEM), Barrick Gold Corp(GOLD), Franco-Nevada(FNV), และ Kinross(TSE) นักลงทุนควรศึกษาความเสี่ยงในการลงทุนหุ้นเสมอ เพราะราคามีความผันผวนสูง

  3.3 กองทุนรวมและกองทุนดัชนี EFT ทองคำ

  นักลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนดัชนี EFT ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ชั้นนำต่าง ๆ ที่นักลงทุนไว้วางใจ โดยเฉพาะกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุนดัชนี ETF SPDR Gold Shares(GLD), กองทุน SPDR Gold MiniShares และ กองทุนดัชนี ETF VanEck Vectors Gold Miners(GDX) ซึ่งการลงทุนวิธีเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยหากนักลงทุนเน้นเสถียรภาพในพอร์ตหุ้น

  3.4 ลงทุนฟิวเจอร์ส(Futures)และออปชัน(Options)ในทองคำ

  การลงทุนฟิวเจอร์ในทองคำ คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายสินค้าอ้างอิง โดยที่นักลงทุนจะต้องตกลงจำนวนและราคาให้เรียบร้อยล่วงหน้า จึงจะทำการชำระเงินและส่งมอบสินค้าในอนาคต ณ ราคาที่ตกลงกันไว้แล้ว โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดของตลาดทองคำ

  นักลงทุนสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ชั้นนำที่นักลงทุนไว้วางใจได้ อย่างไรก็ตามการลงทุนรูปแบบนี้มีความเสี่ยงสูง และผู้ลงทุนควรมีเวลาในการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของทองคำเสมอ  หากนักลงทุนไม่มีความรู้และประสบการณ์มากพอ นักลงทุนควรเน้นลงทุนในทองคำรูปแบบอื่น


  แม้ว่าทองคำจะมีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่แน่นอนสูง ประกอบกับคำถามว่าออมทองดีไหม ซื้อทองเก็บไว้ดีไหม เมื่ออ่านบทความนี้นักลงทุนจะตอบได้ทันทีว่าดี อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรกระจายความเสี่ยงการลงทุนในทองคำให้แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมและความสามารถในการลงทุนเสมอ


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply