การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ: ลงทุนทองคำในปี 2021 คุ้มค่าหรือไม่?


  1. ปัจจัยแนวโน้มราคาทองคำทั่วไป

  การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำโดยมีจุดประสงค์ที่จะซื้อขายไว้เก็งกำไรนั้น มีหลายปัจจัยที่จะทำให้การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำต่ำหรือสูงขึ้น เช่น เหตุการณ์โลกต่าง ๆ ในปัจจุบัน, ความผันผวนของเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ, การลดลงหรือเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินฝากในสหรัฐอเมริกา, โรคภัยไข้เจ็บ, อัตราเงินเฟ้อ, ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก หรือเหตุการณ์หงส์ดำ(Black swan) ในแวดวงการเงิน เป็นต้น

  1.1 ปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มราคาทองคำสูงขึ้นในปี 2021

  ปัจจัยแรก การฉีดอัดเงินหรือกระตุ้นเงินในเศรษฐกิจของรัฐบาล ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเคลื่อนตัว โดยทั่วไปจะมาพร้อมกับการให้สิทธิพิเศษทางภาษี ลดภาระภาษีให้ประชาชน

  ปัจจัยที่สอง ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ หากมีความอ่อนตัว ก็จะทำให้การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำสูงขึ้น เพราะทองคำจะอิงกับราคาเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเงินสกุลใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสกุลเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ใช้ในวงกว้าง และปัจจัยที่สาม อัตราเงินเฟ้อ และสินค้าโภคภัณฑ์(น้ำมัน) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้แนวโน้มราคาทองทำสูงขึ้นเช่นกัน

  1.2 ปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มราคาทองคำต่ำลงในปี 2021

  การยกเลิกโครงการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯแข็งตัว และส่งผลให้ราคาทองคำลดลง อีกหนึ่งปัจจัยคือ เมื่อสถานการณ์โรคติดต่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และเมื่อรัฐบาลควบคุมการติดเชื้อได้ พร้อมทั้งได้สั่งใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพทันต่อการกลายพันธุ์ต่าง ๆ จะทำให้สภาวะเศรษฐกิจกลับเข้าสู่ปกติ ก็จะทำให้ราคาทองคำลดลงเช่นกัน

  2. ตารางการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา

  ตารางการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ ตั้งแต่ปี 2016-ปัจจุบัน

  เดือน

  2016

  2017

  2018

  มกราคม

  $1,118.12

  +5.63%

  $1,210.47

  +5.20%

  $1,344.54

  +3.22%

  กุมภาพันธ์

  $1,238.36

  +10.75%

  $1,248.22

  +3.12%

  $1,318.20

  -1.96%

  มีนาคม

  $1,232.15

  -0.50%

  $1,248.78

  +0.04%

  $1,325.03

  +0.52%

  เมษายน

  $1,292.77

  +4.92%

  $1,267.91

  +1.53%

  $1,315.50

  -0.72%

  พฤษภาคม

  $1,214.95

  -6.02%

  $1,268.55

  +0.05%

  $1,297.90

  -1.34%

  มิถุนายน

  $1,321.49

  +8.77%

  $1,241.33

  -2.15%

  $1,252.40

  -3.51%

  กรกฎาคม

  $1,350.57

  +2.20%

  $1,268.95

  +2.23%

  $1,223.70

  -2.29%

  สิงหาคม

  $1,308.76

  -3.10%

  $1,320.65

  +4.07%

  $1,201.47

  -1.82%

  กันยายน

  $1,315.55

  +0.52%

  $1,279.72

  -3.10%

  $1,190.40

  -0.92%

  ตุลาคม

  $1,276.75

  -2.95%

  $1,270.65

  -0.71%

  $1,215.00

  +2.07%

  พฤศจิกายน

  $1,172.89

  -8.13%

  $1,274.56

  +0.31%

  $1,222.14

  +0.59%

  ธันวาคม

  $1,150.62

  -1.90%

  $1,302.67

  +2.21%

  $1,282.20

  +4.91%

  ราคาเฉลี่ย

  $1,249.42

  $1,266.87

  $1,265.70

  ตารางการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำ ตั้งแต่ปี 2016-ปัจจุบัน(ต่อ)

  เดือน

  2019

  2020

  2021

  มกราคม

  $1,321.20

  +3.04%

  $1,589.69

  +4.78%

  $1,846.72

  -2.70%

  กุมภาพันธ์

  $1,313.00

  -0.62%

  $1,585.63

  -0.25%

  $1,732.53

  -6.18%

  มีนาคม

  $1,291.91

  -1.61%

  $1,575.01

  -0.67%

  $1,707.47

  -1.45%

  เมษายน

  $1,283.35

  -0.66%

  $1,685.13

  +6.99%

  $1,768.76

  +3.59%

  พฤษภาคม

  $1,305.20

  +1.70%

  $1,729.33

  +2.62%

  $1,907.06

  +7.82%

  มิถุนายน

  $1,409.10

  +7.96%

  $1,781.86

  +3.04%

  $1,871.22

  -0.90%

  กรกฎาคม

  $1,412.30

  +0.23%

  $1,947.90

  +10.83%

  สิงหาคม

  $1,520.34

  +7.65%

  $1,967.24

  -0.39%

  กันยายน

  $1,472.16

  -3.17%

  $1,885.33

  -4.16%

  ตุลาคม

  $1,512.56

  +2.74%

  $1,877.90

  -0.39%

  พฤศจิกายน

  $1,463.60

  -3.24%

  $1,776.70

  -5.39%

  ธันวาคม

  $1,517.81

  +3.66%

  $1,897.90

  +6.82%

  ราคาเฉลี่ย

  $1,401.88

  $1,774.97

  จากปี 2016 จนถึงปัจจุบัน 2021 จะเห็นได้ว่าราคาทองคำได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ราคาต่ำสุดที่ $1,118.12 จนถึงราคาสูงสุดที่ $1,967.24 63 ซึ่งในระยะห้าปีที่ผ่านมาราคาทองคำขึ้นสูงอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบันนักลงทุนที่ได้ถือทองคำตั้งแต่ปี 2015 หากถือต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจะมีกำไรส่วนต่าง +/- ประมาณ $753

  จากตารางทำให้ได้ข้อสรุปว่า ราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าที่สูงขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2018 ที่ราคาทองคำมีความผันผวนมาก ทำให้ราคาทองคำตกลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน หรือแม้กระทั่งวิกฤตการณ์โรคระบาดในปี 2020 ก็มิได้ทำให้ราคาทองคำตกลงแม้แต่นิดเดียว ฉะนั้นการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำในอีก 5 ปีข้างหน้า หากนักลงทุนริเริ่มที่จะลงทุนในทองคำมูลค่าเพิ่มจะมีแนวโน้มในทางที่ดีอย่างแน่นอน

  3. การคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำใน2021 และในอีก 5 ปีข้างหน้า

  การคำนวณแนวโน้มราคาทองคำในอีก 5 ปีข้างหน้าโดยมากจะมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ในสถาบันการเงินระดับโลก, ปัจจัยพื้นฐานของตลาดทองคำ, ความเคลื่อนไหวของตลาดทองคำในปัจจุบัน, สถิติต่าง ๆ ในรอบ10 ปีที่ผ่านมา และการวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน


  3.1 ราคาทองคำในปี 2021

  นักวิเคราะห์หลายท่านจากสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น Capital Economics, Mark Mead Baillie/FX Empire, Goldman Sachs, และ Commerzbank ก็ได้รายงานการคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำไปในทิศทางเดียวกัน นั่นก็คือ ราคาทองคำในปี 2021 มีโอกาสขึ้นสูงถึง $1,900 - $2,401

  3.2 ราคาทองคำในอีก 5 ปีข้างหน้า

  ในระยะยาวอีกห้าปีข้างหน้า นักวิเคราะห์จากสถาบันการเงิน เช่น Bloomberg Intelligence, Frank Holmes, Edelweiss และ Kimble Charting Solutions ได้คาดหวังว่าราคาทองคำจะทะยานสูงขึ้นตั้งแต่ $2,600 - $4,500

  4. 10 เคล็ดลับในการซื้อทองคำในปี 2021


  ผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำได้รวบรวม 10 เคล็ดลับในการเข้าซื้อทองคำได้ดังต่อไปนี้

  4.1 ควรซื้อเฉพาะทองคำแท่งและเงินแท่งรูปธรรมเท่านั้น

  นักลงทุนควรซื้อทองคำแท่งและเงินแท่งที่สามารถเข้าถือครอง และมีการส่งมอบทองคำและเงินแท่งอย่างเป็นรูปธรรม มีตราประทับทองและมีเลขทะเบียนสำหรับตรวจสอบ ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มการเทรดทองคำผ่านระบบดิจิตอลเป็นจำนวนมาก ทำให้นักลงทุนเข้าใจว่า หากตนซื้อผ่านระบบฯแล้ว จะได้กรรมสิทธิ์ทองแท่งหรือเงินแท่งทันที ซึ่งในความเป็นจริงนักลงทุนไม่มีสิทธิในทองคำแท่ง มีเพียงแต่สิทธิในการได้รับเป็นเงินสดเท่านั้น

  4.2 ควรเก็บทองคำในสถานที่ ที่มีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินสูงสุด

  เมื่อนักลงทุนซื้อทองคำแท่งหรือเงินแท่งรูปธรรมแล้ว ควรมองหาสถานที่ที่มีกฎหมายในการคุ้มครองทรัพย์สินที่ดีที่สุด เช่น เก็บรักษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ราชรัฐลิกเตนสไตน์, ประเทศลักเซมเบิร์ก หรือสิงค์โปร เมื่อนักลงทุนได้ทำการฝากทองคำแท่งไว้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยทองคำแท่ง โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ดี จะทำให้นักลงทุนมีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในตัวทองคำแท่ง จะเรียกใช้ทองคำเมื่อใดก็ย่อมได้ เช่น บริษัทฯไม่สามารถนำทองคำที่ฝากไว้ไปลงทุนต่อ, หมุนเวียน หรือ ปล่อยต่อได้ เป็นต้น

  4.3 ควรลงทุนในเหรียญกษาปณ์รุ่นพิเศษจากรัฐบาล

  นักลงทุนสามารถซื้อเหรียญกษาปณ์ทองคำรุ่นพิเศษ หรือรุ่นหายากจากตัวแทนจำหน่ายของรัฐบาลก็มีมูลค่าสูงเช่นเดียวกับทองคำแท่งหรือเงินแท่ง เช่น เหรียญทองคำแท้ Maple Leaf ของประเทศแคนาดาหนัก 1 ออนซ์ มีมูลค่าถืง $1,916.40 และเหรียญ Australian Nugget ที่ ¼ ออนซ์ มีมูลค่าถึง £373,98

  4.4 ควรสร้างคลังทองคำระยะยาว

  นักลงทุนควรซื้อทองคำเก็บไว้เพื่อสร้างคลังในระยะยาวอย่างน้อย 10-20 ปีขึ้นไป เพราะการถือทองคำสามารถไว้ใช้จ่ายได้ในยามฉุกเฉิน หรือในเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำได้เมื่อธนบัตรหรือเงินตรากลายเป็นของไม่มีค่า นักลงทุนควรนำเงินกำไรมาต่อยอดซื้อทองคำสร้างเป็นคลังต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อไว้ใช้ในอนาคต

  4.5 ไม่ควรกู้ยืมเพื่อซื้อทองคำ

  นักลงทุนควรใช้เงินออมเพื่อลงทุนในทองคำและเก็บรักษาทองคำไว้เก็งกำไรในระยะยาว การกู้ยืมเงินมาลงทุนในทองคำนั้น อาจจะไม่ทำให้นักลงทุนได้กำไรมากนัก เพราะต้องเสียค่าดอกเบี้ย และหากราคาทองคำในตลาดมีความผันผวน นักลงทุนอาจเสียเปรียบในการลงทุนได้

  4.6 ควรเก็บรักษาทองคำบางส่วนใกล้ตัว

  นักลงทุนควรหาสถานที่เก็บทองคำบางส่วนไว้ใกล้ตัวเสมอ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้ทองคำ นักลงทุนควรเข้าถึงได้ตลอดเวลาและในทันที และไม่ควรเก็บทองคำไว้ในที่ใดที่หนึ่ง เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด นักลงทุนอาจจะไม่มีเวลาในการรวบรวมทองคำได้


  4.7 ควรเก็บรักษาแยกกับระบบธนาคาร

  เมื่อลงทุนในทองคำแล้ว ควรหาที่เก็บแยกออกจากระบบธนาคาร หากนำทองคำไปฝากในธนาคาร สิทธิในทรัพย์สินของนักลงทุนภายใต้ระบบธนาคารนั้น ผู้ฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ชั่วคราว เมื่อมีเหตุจำเป็น ธนาคารสามารถนำยึดหรือนำทองคำที่ฝากไปหมุนเวียนต่อได้

  4.8 ควรกระจายทองคำในสถานที่เก็บรักษาต่าง ๆ

  การกระจายการเก็บทองคำแท่งไว้ในสถานที่ต่าง ๆ ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในประเทศที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงิน ปัจจุบันประเทศสิงค์โปรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในเอเชีย ที่มีความเสถียรภาพทางการเงินไม่แพ้ลิกเตนสไตน์ และสวิสเซอร์แลนด์ เนื่องจากระยะหลังธนาคารในสวิสเซอร์แลนด์ค่อนข้างมีชื่อเสียเรื่องของการโอนย้ายเงิน และบัญชีลับอย่างอื้อฉาว

  4.9 ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อและเก็บรักษาทองคำ

  โดยทั่วไปการลงทุนหรือมีครอบครองไว้ซึ่งทองคำแท่ง, เงินแท่ง หรือเหรียญกษาปณ์ทองคำในปริมาณเล็กน้อย นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงานการซื้อขายต่อรัฐ แต่ถ้าหากต้องการซื้อขายในปริมาณมาก ควรศึกษากฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่นักลงทุนได้ทำการซื้อขาย และเรื่องการแจ้งทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี มิเช่นนั้นอาจจะโดยยึดทรัพย์สินได้

  4.10 ควรลงทุนในทองคำอย่างน้อย 5 ปี

  นักลงทุนควรจะต้องลงทุนอย่างระยะยาวอย่างต่ำ 5 ปี  และเงินที่นำมาลงทุนในทองคำควรเป็นเงินก้อนที่นักลงทุนไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เพราะใน 5 ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการคำนวณวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply