รูปแบบกราฟแท่งเทียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม 26 คู่ ที่ควรจดจำ


  1.กราฟแท่งเทียนคืออะไร

  เป็นกราฟที่ใช้ในการวิเคราะห์ราคาสินค้า ราคาหลักทรัพย์ ราคาอนุพันธ์ หรือค่าเงิน ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ รูปแบบนี้กำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับการพัฒนาในตลาดข้าวของประเทศญี่ปุ่น โดยที่สมัยก่อนเขาใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงถึงแต่ละช่วงเวลาโดยมีเส้นออกมาจากด้านบนและด้านล่าง ซึ่งทรงนี้จะคล้ายกับไส้เทียนไส้ตะเกียง  1.1 กราฟแท่งเทียนจะมีลักษณะดังนี้

  • ตัวเนื้อเทียนหรือ body จะแสดงถึงช่วงราคาปิดหรือปิด
  • ไส้ตะเกียงหรือเงาที่บ่งบอกถึงช่วงที่ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในแต่ละวัน
  • สีแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด - ตัวสีเขียว (หรือสีขาว) หมายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาในขณะที่ตัวสีแดง (หรือสีดำ) แสดงการลดลงของราคา

  1.2 ประเภทของตัวบ่งชี้ราคาบนแท่งเทียน

  1. ราคาเปิด: ด้านบนหรือด้านล่างของแท่งเทียนจะระบุราคาเปิดขึ้นอยู่กับว่าสินทรัพย์เคลื่อนไหวสูงขึ้นหรือต่ำลงในช่วงเวลาห้านาที เป็นราคาซื้อขายแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด
  2. ราคาสูง: ราคาที่สูงในช่วงแท่งเทียนจะแสดงโดยด้านบนของเงาหรือหางที่อยู่เหนือร่างกาย หากราคาเปิดหรือปิดเป็นราคาสูงสุดจะไม่มีเงาด้านบน
  3. ราคาต่ำ: ราคาต่ำจะแสดงโดยด้านล่างของเงาหรือหางด้านล่างของร่างกาย หากราคาเปิดหรือปิดเป็นราคาต่ำสุดจะไม่มีเงาที่ต่ำกว่า 3
  4. ราคาปิด: ราคาปิดคือราคาสุดท้ายที่ซื้อขายระหว่างแท่งเทียนซึ่งระบุด้วยด้านบน (สำหรับแท่งเทียนสีเขียวหรือสีขาว) หรือด้านล่าง (สำหรับแท่งเทียนสีแดงหรือสีดำ) ของร่างกาย เมื่อระยะเวลาของแท่งเทียนสิ้นสุดลงราคาสุดท้ายคือราคาปิดแท่งเทียนจะเสร็จสมบูรณ์และแท่งเทียนใหม่จะเริ่มก่อตัวขึ้น


  2.วิธีอ่านกราฟแท่งเทียนสำหรับการเทรด

  สำหรับทุกแผนภูมิจะมีกรอบเวลา ตัวอย่างเช่นกรอบเวลาถูกกำหนดไว้ที่ห้านาทีแท่งเทียนใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุก ๆ ห้านาที สำหรับกราฟระหว่างวันเช่นนี้ราคาเปิดและปิดคือราคาเริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลาห้านาที

  2.2 Types of Candlestick patterns.

  แท่งเทียนสร้างขึ้นโดยใช้การผันผวนของราคาเป็นแหล่งอ้างอิง ซึ่งในบางครั้งอาจจะมองว่ากราฟเหล่านี้ถูกสุ่มขึ้้นมา แต่ในบางครั้งมันจะลงตาม Pattern ที่กำหนดมาได้จึงมีการวิเคราะห์เกิดขึ่น รูปแบบจะแยกออกเป็น Bullish และ Bearish ตัว Bullish จะบ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นในขณะที่ Bearish บ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลง ย้ำว่าไม่มีรูปแบบใดทำงานได้ตลอดเวลาเนื่องจากรูปแบบแท่งเทียนแสดงถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาซ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะวิเคราะห์ถูกได้เสมอไป
  2.2.1 รูปแบบเชิงเทียนแบบ Bearish

  รูปแบบแท่งเทียน Bearish มักจะเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้นและส่งสัญญาณถึงจุดต้าน การมองโลกในแง่ร้ายอย่างหนักเกี่ยวกับราคาตลาดมักทำให้ผู้ค้าปิดสถานะ Long และเปิดสถานะ Short เพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่ตกลงมา  2.2.2 รูปแบบเชิงเทียนแบบ Bullish

  รูปแบบ Bullish อาจก่อตัวขึ้นหลังจากตลาดขาลงและส่งสัญญาณการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคา เป็นตัวบ่งชี้สำหรับผู้ค้าในการพิจารณาเปิดสถานะระยะยาวเพื่อทำกำไรจากทิศทางขาขึ้นใด ๆ

  2.2.3 รูปแบบแท่งเทียนแบบเดี่ยว หรือ คงที่

  หากรูปแบบแท่งเทียนไม่ได้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ค้าระบุช่วงเวลาที่เหลือในตลาดเมื่อมีความไม่แน่ใจของตลาดหรือการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นกลาง

  • Doji:เมื่อตลาดเปิดและปิดเกือบจะเป็นราคาเดียวกันแท่งเทียนจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายบวก รูปแบบของ doji นี้บ่งบอกถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งส่งผลให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้กำไรสุทธิ เพียงอย่างเดียว doji เป็นสัญญาณที่เป็นกลาง แต่สามารถพบได้ในรูปแบบการกลับตัวเช่นดาวเช้าที่เป็นขาขึ้นและดาวค่ำที่เป็นขาลง


  Spinning top: รูปแบบแท่งเทียนด้านบนที่หมุนได้มีลำตัวสั้นอยู่ตรงกลางระหว่างไส้เทียนที่มีความยาวเท่ากัน รูปแบบบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจในตลาดส่งผลให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ  Falling three methods: มันเกิดขึ้นเมื่อขาลงหยุดนิ่งเนื่องจากหมีไม่มีแรงผลักดันหรือความเชื่อมั่นที่จะผลักดันราคาหลักทรัพย์ให้ต่ำลง

  • Rising three methods: ตรงกันข้ามกับรูปแบบขาขึ้นซึ่งเรียกว่ารูปแบบแท่งเทียน "rising three methods" ประกอบด้วยสีแดงสั้นสามสีประกบอยู่ในช่วงของสีเขียวยาวสองสี รูปแบบนี้แสดงให้ผู้ค้าเห็นว่าแม้จะมีแรงกดดันในการขาย แต่ผู้ซื้อก็ยังคงควบคุมตลาดได้

  คำแนะนำ

  • ทิศทางราคา: คุณสามารถดูทิศทางของราคาที่เคลื่อนไหวในช่วงกรอบเวลาของแท่งเทียนได้จากสีและตำแหน่งของแท่งเทียน หากแท่งเทียนเป็นสีเขียวราคาจะปิดเหนือจุดที่เปิดและแท่งเทียนนี้จะอยู่ด้านบนและทางขวาของแท่งก่อนหน้าเว้นแต่จะสั้นกว่าและมีสีที่แตกต่างจากแท่งเทียนก่อนหน้า หากแท่งเทียนเป็นสีแดงราคาจะปิดด้านล่างที่เปิดและแท่งเทียนนี้จะอยู่ด้านล่างและทางด้านขวาของแท่งก่อนหน้าอีกครั้งเว้นแต่จะสั้นกว่าและมีสีที่แตกต่างจากแท่งเทียนก่อนหน้า
  • ช่วงราคา: ระยะห่างระหว่างด้านบนของเงาด้านบนและด้านล่างของเงาด้านล่างคือช่วงที่ราคาเคลื่อนที่ผ่านระหว่างกรอบเวลาของแท่งเทียน 4 ช่วงคำนวณโดยการลบราคาต่ำออกจากราคาสูง
  • รูปแบบการตี Pattern: คุณสามารถฝึกอ่านกราฟแท่งเทียนได้โดยเปิดบัญชีเทรดทดลองหรือเล่นกับแท่งเทียนบนแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิบนเว็บฟรี ตั้งค่าประเภทแผนภูมิเป็นแท่งเทียนและเลือกกรอบเวลาหนึ่งนาทีเพื่อให้คุณมีแท่งเทียนมากมายให้ดู เมื่อคุณเข้าใจความหมายของแท่งเทียนแต่ละอันแล้วคุณสามารถเริ่มมองหาโอกาสในการซื้อขายตามรูปแบบแท่งเทียน


  กราฟแท่งเทียน กุญแจสำคัญสำหรับสายเทรด  3. Price Action


  3.1 Price Action คือ

  คำว่า 'Price Action' เป็นเพียงการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Price Action ต้องการศึกษาราคาในอดีตเพื่อระบุเบาะแสว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปที่ใดต่อไป ตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวของราคาที่ใช้บ่อยที่สุดคือการศึกษาแท่งราคาซึ่งให้รายละเอียดเช่นราคาเปิดและปิดของตลาดและระดับราคาที่สูงและต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด


  3.2 Price Action กลยุทธ์การซื้อขาย

  กลยุทธ์การซื้อขายต้องการองค์ประกอบด้วยกันสามประการ: ทำไม อย่างไร และ อะไร

  • 'ทำไม' คือเหตุผลที่คุณจะพิจารณาที่จะซื้อขายในตลาดเฉพาะเจาะจง นี่คือจุดที่ใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคา จากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาคุณจะได้เปรียบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นตลาดขึ้นหรือลง
  • ‘อย่างไร’ คือวิธีการการค้าของคุณ คุณต้องวิเคราะ กำไร ขาดทุน และ จุดมุ่งหมายในระหว่างการลงทุน เพราะการซื้อขายเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นดังนั้นคุณต้องป้องกันตัวเองและลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดไม่อย่างงั้นคุณมีโอกาสที่จะขาดทุนและอาจเป็นหนีก็เป็นได้
  • 'อะไร' คือผลลัพธ์ของการเทรด คุณต้องการบรรลุอะไรจากมัน? เป็นการค้าระยะสั้นหรือการค้าระยะยาว? สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณจัดการการค้าสู่การทำกำไรและจัดการตัวเองหากผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply