แท่งเทียน 10 รูปแบบ ที่นักเทรดนิยมใช้มากที่สุด

  นักเทรด forex ส่วนใหญ่นิยมใช้กราฟแท่งเทียนมาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากกราฟแท่งเทียนหรือ Candlesticks มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด อีกทั้งยังสามารถอธิบายบรรยากาศของตลาดซื้อขายได้ดีกว่า และกราฟแท่งเทียนอ่านสัญญาณการซื้อขายได้เองว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง 

  Graphical user interface
Description automatically generated with medium confidence

  กำเนิดกราฟแท่งเทียน

  กราฟแท่งเทียนถูกนำมาใช้วิเคราะห์เชิงเทคนิคในการเทรดหรือการเล่นหุ้น โดยต้นกำเนิดมาจากชาวญี่ปุ่น ชื่อ Mr. Munehisa Homma ซึ่งเขาเป็นนักธุรกิจค้าขายข้าว ที่มีความเข้าใจในการตลาดเป็นอย่างดี ด้วยการเข้าถึงอารมณ์ของคนซื้อขาย และนำมาทำข้อมูลด้านจิตวิทยา โดยมีการเก็บสถิติและประวัติการค้าในรูปแบบของกราฟแท่งเทียน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนที่แม่นยำในครั้งต่อไป ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก

  ในระบบการวาดกราฟแท่งเทียนนั้นจะเกิดขึ้นจากข้อมูล 4 อย่าง คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด ส่วนที่เป็นแท่งเทียนจะเป็นข้อมูลของราคาเปิดและราคาปิด ส่วนของไส้เทียนนั้นเป็นข้อมูลของราคาต่ำสุดและสูงสุด รูปร่างของแท่งเทียนในแต่ละโปรแกรมจะมีความแตกต่างกัน จะเป็นแบบแท่งเทียนโปร่งและแท่งเทียนทึบ และบางโปรแกรมจะเป็นสีแดงกับสีเขียว เป็นต้น  

  Chart, box and whisker chart
Description automatically generated

  • แท่งเทียนจะเป็นแบบโปร่ง เมื่อราคาปิดสูงกว่ากว่าราคาเปิด หรือเป็นสีเขียวในบางโปรแกรม (Bullish)

  • แท่งเทียนจะเป็นสีทึบ เมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด หรือเป็นสีแดง (Bearish)

  • แท่งเทียนจะไม่ปรากฏเมื่อราคาปิดและราคาเปิดมีราคาเท่ากัน หรือมี star เกิดขึ้น

  • แท่งเทียนมีไส้เทียนสั้น คือ ราคาซื้อขายในช่วงเวลานั้นไม่ได้ห่างจากราคาเปิดปิดมากเท่าไหร่

  • แท่งเทียนมีไส้เทียนยาว คือ ราคาซื้อขายในช่วงเวลานั้น ห่างจากราคาปิดเปิดมาก

  รูปแบบของกราฟแท่งเทียน

  ในตลาดหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาตลอดเวลา จะส่งผลให้แท่งเทียนเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ แต่มีเพียงไม่กี่รูปแบบที่นักลงทุนนิยมนำมาใช้กัน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแท่งเทียน 10 รูปแบบกัน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆละ 5 แบบ โดย 2 กลุ่มใหญ่นี้แบ่งเป็น 1. ใช้เพื่อหาโอกาสเข้าซื้อ (Bullish candle)  และ 2. ใช้เพื่อหาโอกาสขายทำกำไร (Bearish candle)

  แท่งเทียนที่ใช้เพื่อหาโอกาสซื้อ หรือ Bullish Candlestick 

  คือแท่งเทียนแบบกระทิง ที่มีแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะเกิดหลังจากเคยเกิดแท่งเทียนภาวะขาลงมาก่อน

  • Bullish Engulfing 
  Chart
Description automatically generated   จากรูปจะเห็นว่าเป็นแท่งเทียน 2 แท่ง ที่แท่งสีเขียวยาว ครอบแท่งสีแดง การที่แท่งสีเขียวยาวทั้งหัวท้ายครอบแท่งสีแดง แสดงถึงการครอบงำ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ที่หมายถึง กำลังซื้อหุ้นแรงขึ้น หรือค่าเงินเพิ่มขึ้น แท่งสีเขียวคือสัญญาณขาตลาดขาขึ้น ที่โอกาสของการซื้อกำลังหนาแน่นเพิ่มขึ้น 

  • Hammer
  Chart, box and whisker chart
Description automatically generated

  เมื่อสังเกตเห็นรูปแท่งเทียนคล้ายกับ Hammer หรือรูปค้อน คือ แท่งสีเขียวเกิดมีไส้เทียนด้านล่างอย่างเดียว ซึ่งความยาวของไส้เทียนจะต้องยาวกว่าแท่งสีเขียวประมาณ 2 เท่าของแท่ง ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการขายปริมาณมากจนทำให้ราคาตกต่ำลง แต่ก็เป็นสัญญาณที่จะบอกให้เรารู้ว่าราคาหุ้นหรือค่าเงินมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นในอนาคต 

  • Piercing Line
  Chart, waterfall chart
Description automatically generated

  แท่งเทียนสีเขียนสูงเกินครึ่งแท่งสีแดงขึ้นมา ซึ่งแท่งสีแดงเป็นแท่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีความสูงขึ้นมาระดับหนึ่งพอสมควร ถือว่าแท่งสีเขียนอยู่ในเทรนด์ตลาดขาขึ้น หมายความว่า เป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาหุ้นและค่าเงิน คือปรับจากขาลงเป็นขาขึ้น

  • Bullish Doji Star
  Chart
Description automatically generated

  เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเปิดกับราคาปิดอยู่ในระดับเดียวกันหรือราคาเท่ากัน ซึ่งหมายความว่าราคาขาขึ้นและขาลงมียังมีความสับสนอยู่ ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือขาย จึงควรรอแท่งสีเขียวที่จะเกิดขึ้นแท่งถัดไป เพื่อการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้น และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ สำหรับบางโปรแกรม เมื่อราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน แท่งเทียนจะไม่ปรากฎขึ้นให้เห็น


  • Bullish Harami
  Chart
Description automatically generated


  แท่งเทียนรูปแบบนี้ มีการสังเกตว่ามีลักษณะเหมือนคนท้อง จึงได้ตั้งชื่อว่า Harami ซึ่งคนญี่ปุ่นใช้เรียกท้อง จะสังเกตได้ว่าแท่งสีแดงจะยาวกว่าแท่งสีเขียวมาก ขนาดของแท่งเทียนทั้งสองแตกต่างกันมาก แสดงให้เห็นว่ายังไม่สามารถยืนยันการกลับของราคาหุ้นกับค่าเงินได้ชัดเจน จะต้องรอแท่งเทียนตัวต่อไปเกิดขึ้นก่อน หากเกิดเป็นแท่งสีเขียวก็ยืนยันได้ว่าราคาหุ้นหรือค่าเงินอาจจะกลับตัวมาอยู่ในช่วงขาขึ้น

  แท่งเทียนที่ใช้เพื่อหาโอกาสขายทำกำไร หรือ Bearish Candlestick

  คือ แท่งเทียนหมี ที่มีแนวโน้มขาลง เป็นแนวโน้มที่เกิดถัดจากมีการเกิดแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนหน้านี้

  • Bearish Engulfing 
  Chart
Description automatically generated


  แท่งเทียนรูปแบบนี้จะตรงข้ามกับ Bullish Engulfing คือแท่งสีแดงจะยาวกว่าแท่งสีเขียว แท่งสีเขียวเป็นฝ่ายถูกครอบงำ หมายความว่า ตลาดขาลงกำลังชนะตลาดขาขึ้น เป็นสัญญาณให้เรารู้ว่า มีการขายทำกำไรจำนวนมาก แรงของการขายสูงขึ้น ขาลงได้เอาชนะขาขึ้นไปแล้ว

  • Hanging Man

  Chart, box and whisker chart
Description automatically generated


  เป็นแท่งเทียนที่มีลักษณะเหมือน Hanging man หรือคนแขวนคอ  เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ตัวแท่งสีแดงอยู่จุดสูงสุดของกราฟแล้วเกิดไส้เทียนด้านล่าง ตัวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงราคาตลาดขาขึ้น เป็นสัญญาณที่จะบอกให้เรารู้ว่าราคาของหุ้นหรือค่าเงินกำลังจะเปลี่ยนเป็นขาลง

  • Dark Cloud Cover
  Chart
Description automatically generated

  แท่งเทียนแบบ Dark cloud cover เป็นลักษณะของแท่งเทียนสีแดงที่มีขนาดยาว และจุดราคาปิดของแท่งสีแดงสูงเกินแท่งสีเขียวก่อนหน้าและระดับจุดราคาเปิดของแท่งสีแดงก็ใกล้ ๆ กับแท่งสีเขียว แท่งเทียนแบบนี้จะส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าราคาหุ้นหรือค่าเงินอาจมีการกลับตัวอย่างรุนแรง คือจากขาขึ้นเป็นขาลง

  • Bearish Doji Star
  Chart, waterfall chart
Description automatically generated

  การเกิดแท่งเทียน bearish doji star นั้นเกิดจากราคาเปิดและราคาปิดมีราคาเดียวกัน เป็นแท่งสีเขียวเดียว ๆ ที่บ่งบอกว่า ราคาหุ้นหรือค่าเงินยังไม่แน่นอนและยังไม่สามารถตัดสินใจซื้อขายได้ ทางที่ดีความรอการเกิดของแท่งสีแดงแท่งต่อไปเสียก่อน เพื่อความแน่ใจในการเปิดออเดอร์ซื้อขายที่แม่นยำมากขึ้น และมีโอกาสว่าแท่งต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงได้ บางโปรแกรมจะไม่ปรากฏแท่งเทียนขึ้น เนื่องจากราคาปิดและเปิดเท่ากัน

  • Bearish Harami
  Chart, box and whisker chart
Description automatically generated
  เป็นแท่งเทียนรูปคนท้องขาลง โดยแท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้าจะมีขนาดที่ยาวกว่าสีแดงแท่งต่อมา เป็นแท่งเทียนที่มีสัดส่วนแตกต่างกัน เป็นแท่งเทียนที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทิศทางของราคาหุ้นและค่าเงินจะเป็นอย่างไร ต้องรอแท่งเทียนอันต่อไป หากเป็นสีแดงก็จะยืนยันได้ถึงราคาหุ้นหรือค่าเงินอาจจะกลับตัวมาอยู่ในช่วงขาลง 


  ในการนำแท่งเทียนทั้ง 10 แบบไปใช้ นั้น ให้เราพยายามนึกภาพคร่าว ๆ ว่า ราคาของตลาดเป็นอย่างไร เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอารมณ์ของคนในตลาดเป็นอย่างไร และแรงซื้อขายมีแน้วโน้มไปในทิศทางใดบ้าง หากเราเลือกใช้กราฟแท่งเทียนในการเทรดหรือซื้อขายหุ้น โปรแกรมจะแสดงแท่งเทียนแต่ละแท่งแทนการเคลื่อนไหวของราคาใน time frame ที่เราตั้งค่าไว้ ลองตั้งระยะ time frame 1 วัน เท่ากับแท่งเทียน 1 แท่ง เพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาในภาพที่ใหญ่ขึ้น หากต้องการละเอียดก็ให้ปรับเป็น 1 ชั่วโมงหรือ 30 นาทีแทน

  สรุป

  รูปแบบกราฟแท่งเทียนทั้ง 10 แบบ ที่นักลงทุนนิยมนำไปใช้นี้ เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาความหมายของรูปแบบแท่งเทียนแต่ละแบบให้ดี เพื่อที่เราจะสามารถอ่านทิศทางของตลาดออกว่าคนในตลาดกำลังมีอารมณ์หรือเทรนเป็นอย่างไร อีกทั้งยังช่วยให้เรารู้แนวโน้มของราคาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แท่งเทียนสามารถช่วยเราในการตัดสินใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น แน่นอนว่ารูปแบบของแท่งเทียนยังมีอีกมากมายให้ได้ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติม โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้กับแหล่งความรู้จากโบรกเกอร์หรือคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้


  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply