SET50 คืออะไร SET100 คืออะไร ?

  อักษรย่อ SET มาจากคำว่า Stock Exchange of Thailand หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น หุ้น ทองคำ น้ำมัน กองทุนรวม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับพันบริษัท ตลาดหลักทรัพย์มีการจัดทำดัชนีชี้วัดมูลค่าตามเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้อ้างอิงหรือแม้แต่ทำการลงทุนในดัชนีนี้ได้

  ตัวอย่างของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่จะแนะนำทุกท่านในวันนี้คือดัชนี SET50 และ SET100 ที่สามารถบอกถึงภาพรวมของการการค้าการลงทุนของไทยได้เป็นอย่างดี

  SET50 คืออะไร SET100 คืออะไร

  SET50 และ SET100 ต่างก็เป็นดัชนีหลักในตลาดที่ผู้คนให้ความสนใจมากตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 และปี พ.ศ.2548 ตามลำดับ เนื่องด้วยเป็นการจัดอันดับโดยไม่สนใจกลุ่มอุตสาหกรรม แต่จะมองที่มูลค่าของหุ้นที่สูงสุด 50 และ 100 อันดับแรก

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแสดงดัชนีหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภทนี้จากการประเมินโดยการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยราคาหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาด

  โดยทั่วไป ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทำการทบทวนรายชื่อของบริษัทเหล่านี้ใหม่ทุก ๆ หกเดือน คือเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ผลการทบทวนของเดือนมิถุนายน จะนำไปใช้ประโยชน์ในครึ่งปีหลังของปีนั้นถึงครึ่งปีหน้าของปีถัดไป และผลการทบทวนของเดือนธันวาคม จะ และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ โดยมีตัวเลือกกว่า 200 บริษัทหรือหลักทรัพย์แรกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดติดต่อกัน 3 เดือน และกรองให้เหลือเพียง 50 หรือ 100 รายการจากการประเมินภาพรวมของการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่ามีสภาพคล่องสูง มีกิจกรรมทางการเงินอยู่อย่างต่อเนื่องน

  สามารถดูรายชื่อหุ้นใน SET50 Index และ SET100 Index ได้จากที่ไหน

  รายชื่ือของบริษัทในลิสต์ SET50 และ SET100 จะปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ดังนี้

  ภาพด้านล่างนี้ คือตัวอย่างของเอกสารเผยแพร่รายการหลักทรัพย์ในลิสต์ SET50 และ SET100 ลำดับตามชื่อย่อหลักทรัพย์ภาษาอังกฤษ

  ในกรอบสีเหลืองทั้งสองกรอบ คือรายการหลักทรัพย์ตั้งแต่ลำดับที่ 9 – 50 ส่วนกรอบสีเขียวคือ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงออกจากสิลต์ในรอบนี้ เช่นเดียวกันกับดัชนี SET100 ก็จะแสดงให้ทราบในลักษณะเดียวกัน

  เมื่อพอทราบแล้วว่าตนสนใจบริษัทใดในกลุ่มอุตสาหกรรมใด ต่อมาคือการศึกษาข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมดูว่า ที่ผ่านมาในระยะ 5 ปี 10 ปีนั้น มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างไร มีนโยบายทางการบริหารอย่างไรที่จะช่วยสร้างรายได้ได้บ้าง และต่อจากนี้อีกระยะหนึ่ง จะมีการขยายสาขาหรือธุรกิจหรือไม่ เพราะปัจจัยนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญของอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในปีหรือช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งช้อมุลทางการเงินนี้ เป็นข้อมูลที่จัดแสดงไว้อย่างเปิดเผยในเว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ทางการของบริษัทเหล่านั้น

  รายชื่อหุ้น SET100 ในปี พ.ศ. 2563

  จะไม่ขอกล่าวถึงรายชื่อบริษัทในดัชนีทั้ง 2 ประเภท เนื่องจากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสถานการณ์โลกที่กระทบต่อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลอัพเดทได้จากเว็บไซต์ทางการของตลาดหลักทรัพย์แห่งปงระเทศไทย

  การปรับปรุงข้อมูล จะกระทำปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี

  อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัทหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับในดัชนีทั้ง 2 ประเภทนี้ ล้วนเป็นผู้นำในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น ๆ เช่น หากพูดถึงธุรกิจสื่อสาร ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจการขนส่ง เชื่อว่าผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึงบริษัทเดียวกันขึ้นมาแน่ ๆ นั่นหมายถึงว่า เป็นสินค้าและบริการของบริษัทเหล่านี้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของผู้บริโภค ดังนั้น ต่อให้ไม่ต้องโฒษณาใด ๆ ก็สามารถขายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

  หุ้น SET50 และ SET100 ต่างกันอย่างไร

  เนื่องจากดัชนีทั้ง 2 ประเภท แตกต่างกันเฉพาะที่ SET100 จะเพิ่มรายชื่อบริษัทหรือสินทรัพย์ตามเกณฑ์เข้ามาอีก 50 อันดับจาก SET50 เท่านั้น

  ผู้ลงทุนแต่ละคนมีเป้าหมายทางการลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ตายตัวว่าดัชนีแบบใดที่จะดีกว่ากัน เราสามารถเลือกลงทุนทั้ง 2 ประเภทนี้ได้ด้วยเงินเพียงไม่กี่ร้อยหรือกี่พันบาท และได้รับโอกาสเป็นถึงเจ้าของบริษัทใหญ่ ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม

  จุดเด่นของดัชนีทั้ง 2 ประเภทคือ เป็นตัวชี้วัดภาพรวมความเติบโตหรือทิศทางทางเศรษฐกิจของไทยได้เป้นอย่างดี ปัจจุบันนี้มีหลายกองทุนรวมหรือกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่มีการอิงมูลค่ากับดัชนีเหล่านี้

  ลงทุนดัชนีอย่างไร

  หากต้องการแสดงความเป็นเจ้าของบริษัท 50 หรือ 100 แห่งของไทย ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารพาณิชย์หรือของบริษัทเอกชนอื่น ๆ เพียงเตรียมเอกสารสำคัญแสดงตัวตน ยื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ผู้ลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนเหล่านี้ได้

  หรือนักลงทุนทางคน ต้องการซื้อหุ้นเดี่ยวรายตัวของบริษัทหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าควรจะเลือกบริษัทใดดี ที่จะมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้ได้ตามที่ตนคาดหวัง ก็สามารถใช้รายชื่อบริษัทดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจำแนกตามอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากดังที่กล่าวไปตอนต้นว่า เป็นการประเมินโดยสนใจที่มูลค่าการซื้อขาย ดังนั้น ในฐานะคนที่จะจ่ายเงิน ก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นประเมินสถานการณ์ได้ว่าบริษัทเหล่านี้มีศักยภาพในการบริหารและผลิตเงินได้ในระดับหนึ่ง

  ภาพด้านบนนี้ คือข้อมูลราคาในช่วง 14 ปี (พ.ศ.2549 – พ.ศ.2563) ของดัชนี SET00 ที่กราฟแท่งเทียนนี้ได้บอกให้เราทราบว่าตลอดช่วง 14 ปีที่ผ่านมานั้นมูลค่าของดัชนีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เนื่องจากเป็นภาพกว้าง ๆ ของปี กราฟแท่งเทียนหนึ่งแท่ง (ไม่ว่าจะสีเขียวหรือแดง) จะบอกให้เราทราบถึงภาพรวมของเดือนหนึ่ง ๆ ของปี

  ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนในกองทุนรวมดัชนี หรือลงทุนในดัชนีหลักทรัพย์ เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสการสร้างมูลค่าของเงินทุนไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม และหากบริษัทเหล่านั้นมีการขยายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ หรือขยายสาขาเพิ่ม หรือมีกิจการในการดูแลอื่น ๆ อีกด้วย ก็นับเป็นทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจทางหนึ่ง

  อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกเสมอว่า การลงทุนมิใช่การฝากเงิน มีโอกาสสูญเสียเงินต้นได้หากขายคืนในช่วงที่ราคาต่อหน่วย ณ เวลานั้นต่ำกว่าต้นทุนที่ซื้อมาในตอนแรก ดังนั้น โปรดจัดสรรเงินเพียงจำนวนเล็ก ๆ ก่อน เพื่อให้รู้จัดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาด และต้องมั่นใจว่าเงินจำนวนนั้นจะมิได้จำเป็นในอนาคตอันใกล้นี้

  Comments

  • December 7, 8.00
   D. jhon shikon milon

   Is this article helpful to you?

   LikeReply